Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zakończenie Konkursu BANRISK – Liga Akademicka

21 maja 2013 r. w warszawskim Klubie Bankowca odbył się finał Konkursu BANRISK – Liga Akademicka - szkolenia o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych.
Kategoria: Wiadomości
28.05.2013
Konkursu BANRISK – Liga Akademicka to szkolenia, w którym wykorzystywana była gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game.
 
Organizatorem przedsięwzięcia i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce był Warszawski Instytut Bankowości, który wykorzystując doświadczenia z osiemnastu edycji Konkursu organizowanych dotychczas z udziałem pracowników banków, przygotował - dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego - pierwszą edycję dedykowaną zespołom studenckim.

W Konkursie wzięło udział 16 zespołów, reprezentujących 12 uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SGH, Akademię Finansów i Biznesu VISTULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Almamer Szkołę Wyższą.

Zespoły tworzyły zarządy wirtualnych banków, które pod opieką Mentora Konkursu – Andrzeja Jakubaszka, działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze był wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

Laureatem Konkursu został zespół Light Bank, reprezentujący Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 254 USD na wirtualnej giełdzie. II miejsce zajął zespół Blue Penguin Bank z Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem 202,40 USD/akcję. III miejsce zdobył zespół Poznań Risk Team z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (181,50 USD/akcję).

Zwycięzcy podkreślili, że kluczem do sukcesu okazały się: ciężka praca, dogłębna analiza wyników zarówno własnego banku, jak i konkurencji, prognozowanie zachowania stóp procentowych, skuteczny hedging, a także odważne decyzje, dobra atmosfera w zespole oraz pytania do Mentora, bo kto pyta, nie błądzi…

Główny Ekspert Konkursu - Michał Bellwon podsumowując grę, przyznał: - Patrząc z perspektywy końcowych wyników na przebieg całej gry można chyba stwierdzić, że podstawą sukcesu było zbudowanie jak największego portfela rachunków bieżących. Po pierwsze, stanowiły one źródło darmowego finansowania, nie do przecenienia w otoczeniu rosnących stóp procentowych. Po drugie, stanowiły podstawę do osiągania wysokich przychodów z opłat i prowizji. Kilka zespołów, którym udało się prawidłowo zaprognozować zmianę trendu stóp procentowych, bardzo sobie pomogło poprzez sprzedaż dużych ilości jednorocznych Certyfikatów Depozytowych na początku drugiego roku działalności banku.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. Przedstawiciele innych zespołów, jako członkowie rad nadzorczych kolejnych banków, zadawali pytania i "rozliczali" zarządy z prowadzonej przez 2 lata działalności. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem, refleksem, konsekwencją i poczuciem humoru. Głosami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy najlepiej oceniono prezentację zespołu Perły Almamer z Almamer Szkoły Wyższej, który jako wyróżnienie otrzymał elektroniczną prenumeratę Miesięcznika BANK - wieloletniego patrona medialnego Konkursu.

Okazję do zdobycia kolejnych umiejętności stworzył Partner Konkursu, Biuro Informacji Kredytowej SA, proponując uczestnikom zadanie dodatkowe, które polegało na opracowaniu koncepcji wykorzystania produktów i usług BIK w banku. Sławomir Grzelczak – Członek Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA wyróżnił dwie prezentacje, przygotowane przez członków zespołu Dream Team oraz Bartłomieja Bąka z Light Banku.

Wartość edukacyjna Konkursu BANRISK była podkreślana we wszystkich wypowiedziach zarówno przez samych uczestników, jak i zaproszonych gości – członków Kapituły Konkursu, wśród których byli: Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej, Zbigniew Augustynowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw w Narodowym Banku Polskim, Stanisław Kolasiński – Wiceprezes Zarządu w Banku Ochrony Środowiska SA,  Sławomir Grzelczak – Członek Zarządu Biura Informacji Kredytowej SA, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Wiesław Thor – Członek Rady Nadzorczej BRE Banku, Andrzej Lech – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego – Pan Zbigniew Augustynowicz podkreślił, że każdy uczestnik gry jest zwycięzcą, ponieważ wziął udział w praktycznym szkoleniu z zarządzania finansowego bankiem.

Wiesław Thor – Członek Rady Nadzorczej BRE Banku i równocześnie członek Kapituły Konkursu, który ponad dwadzieścia lat temu brał udział w jednej z pierwszych edycji BANRISK – the Stanford Game, podczas sesji pogratulował wszystkim uczestnikom i poinformował, że BANRISK został już wprowadzony  jako element szkoleń zawodowych dla  pracowników BRE Banku.

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Andrzej Lech pogratulował zwycięzcom oraz poinformował o chęci kontynuacji Konkursu BANRISK – Liga Akademicka, który daje studentom szansę przebycia intensywnego ćwiczenia z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości, dzięki czemu znacząco podniosą oni swoje kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

Aktualne informacje, szczegółowe wyniki oraz zapowiedzi dotyczące kolejnej edycji dostępne są na stronie www.szkola-ryzyka.pl i na FB www.facebook.com/BanriskLigaAkademicka.

Patronem Konkursu był Związek Banków Polskich, a partnerem Biuro Informacji Kredytowej SA.

Patroni medialni: Miesięcznik Finansowy BANK, portal AleBank.pl, portal  Bankier.pl, serwis PRNEWS.pl, portal KarierawFinansach.pl, magazyn To Zależy, magazyn Eurostudent, portal Student.pl, portal Studentnews.pl, portal Students.pl
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również