Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KARIERAWFINANSACH.PL

 

Informacje ogólne 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających wykonać przysługujące Ci prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, proszę nie wahaj się do nas napisać na adres e-mail daneosobowe@karierawfinansach.pl.


Niniejsze zasady odnoszą się do:

 1. serwisu KarierawFinansach.pl („Serwis”),
 2. aplikacji spółki Grupa MBE sp. z o.o. na urządzenia mobilne: Przewodnik Kariera w Finansach i Bankowości oraz KarierawFinansach.pl (iOS i Android),
 3. Strefy Klienta – dedykowanego modułu KarierawFinansach.pl umożliwiającego zakup i korzystanie online z usług Serwisu (publikacja ofert pracy, publikacja ofert szkoleń, korzystanie z Bazy CV).

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Grupę MBE drogą elektroniczną oraz zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych szczegółowo uregulowane zostały:

 1. W przypadku danych osobowych Użytkownika Serwisu oraz aplikacji mobilnych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu KarierawFinansach.pl oraz Aplikacji mobilnych
 2. W przypadku Klientów Serwisu w Regulaminie Strefy Klienta serwisu KarierawFinansach.pl.

 

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś(-aś) się zarejestrować w naszym Serwisie jako Użytkownik lub zgłosiłeś(-aś) aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę lub zarejestrowałeś(-aś) się w Strefie Klienta Serwisu.
Założenie konta w Serwisie możliwe jest bezpośrednio na stronach Serwisu (w przypadku Użytkowników również za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej – Facebook.com i Linkedin.com oraz w aplikacjach mobilnych). We wszystkich przypadkach będziemy wymagać od Ciebie akceptacji Regulaminu, z którym możesz zapoznać się na stronach Serwisu:

 1. jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu lub aplikacji mobilnych tutaj
 2. jeżeli jesteś Klientem Serwisu tutaj

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Dane osobowe przekazane przez Ciebie w formie CV lub w inny sposób są przetwarzane przez spółkę Grupa MBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 17 (00-480 Warszawa), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000953686 – dalej będziemy odnosić się do tej spółki jako do „Administratora” lub „Grupa MBE”.

Z Administratorem możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. pisząc wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@karierawfinansach.pl ,
 2. pocztą tradycyjną: Grupa MBE sp. z o.o., ul. Wiejska 17, 00-480 Warszawa.

W przypadku Strefy Klienta, dokonując płatności online, zlecenie płatności przekazywane jest do systemu PayU. Klient w procesie dokonywania płatności zostanie poinformowany o podmiocie będącym administratorem jego danych osobowych.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Użytkownicy Serwisu lub aplikacji mobilnych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z Grupą MBE poprzez akceptację przez Użytkownika regulaminu Serwisu, a mianowicie: (i) prowadzenie konta w Serwisie; (ii) tworzenie profilu zawodowego (iii) umożliwienie złożenia aplikacji na wybrane oferty pracy w Serwisie; (iv) udział w przyszłych rekrutacjach – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta między Użytkownikiem a Grupą MBE na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,
 2. oceny przekazanych danych i tworzenia profilu zawodowego Użytkownika i dopasowania zarejestrowanych w Serwisie ofert pracy do doświadczenia i kwalifikacji Użytkownika oraz przekazania rekomendowanych ofert pracy – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie uzasadniony interes Grupy MBE polegający na prowadzeniu na zlecenie pracodawców procesów rekrutacyjnych, jak i postanowienia umowy zawartej między Użytkownikiem a Grupą MBE na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,
 3. przekazywania danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w jego profilu zawodowym utworzonym w Serwisie potencjalnym pracodawcom lub podmiotom działającym na ich rzecz, w tym podmiotom rekrutującym, których oferty pracy są odpowiednie do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Użytkownika – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Grupy MBE polegający na wyszukiwaniu i dopasowaniu profili kandydatów do ofert pracy posiadanych przez Grupę MBE, jak i postanowienia umowy zawartej między Użytkownikiem a Grupą MBE na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,
 4. przypominania Użytkownikowi, raz na jakiś czas, o aktualizacji danych w Serwisie – podstawą przetwarzania w tym wypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w oparciu o aktualne dane Użytkowników Serwisu,
 5. statystycznych dla wewnętrznych potrzeb archiwizacyjnych Grupy MBE – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Grupy MBE, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania danych Użytkownika w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,
 6. marketingowych, tj. jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących prowadzonych działań marketingowych Administratora związanych ze świadczonymi przez Grupę MBE usługami, na podany przez Użytkownika adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą Użytkownik może wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Grupą MBE,
 7. marketingowych, tj. jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących prowadzonych działań marketingowych przez partnerów Administratora (m.in. potencjalnych pracodawców lub podmiotów działających na ich zlecenie), w szczególności dotyczące pracy w finansach i edukacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą Użytkownik może wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Grupą MBE,
 8. archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez Grupę MBE jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Grupie MBE – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Grupy MBE, którym jest ochrona praw, roszczeń oraz potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Grupy MBE, tj. pracodawców,
 9. zapewnienia poprawności funkcjonowania Serwisu, analizy ruchu Użytkowników i osób odwiedzających Serwis, co szczegółowo jest opisane w sekcji: Informacje o korzystaniu przez serwis z plików „cookie” – w przypadku przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie uzasadniony interes Grupy MBE, którym jest zapewnienie funkcjonowania Serwisu, jego rozwój i modyfikacja, a w określonych przypadkach także zgoda Użytkownika, 
 10. marketingowych, jak i zmierzających do realizacji usług tj. poprzez prowadzenie stron w mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn oraz Facebook – w przypadku przetwarzania danych osobowych podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie uzasadniony interes Grupy MBE, którym jest marketing usług własnych i aktywne pozyskiwanie Użytkowników.

Klienci Serwisu (moduł Strefa Klienta)

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach (dotyczy przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów będących pracodawcami, ich reprezentantów i pełnomocników):

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z Grupą MBE poprzez akceptację przez Klienta regulaminu Serwisu, a mianowicie: (i) prowadzenia konta w Serwisie; (ii) umożliwienie złożenia zamówienia na konkretna usługę w Serwisie; (iii) dokonania płatności i rozliczenia za realizację usług; (iv) korzystania z usług Serwisu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta między Klientem a Grupą MBE na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (w przypadku umów zawartych z podmiotami będącymi osobami fizycznymi), ewentualnie uzasadniony interes Grupy MBE polegający na realizacji umowy między Klientem a Grupą MBE w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. złożenia propozycji usługi i kontaktu przed zawarciem umowy – w przypadku przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie uzasadniony interes Grupy MBE, jakim jest przedstawienie propozycji i kształtu ewentualnej usługi na żądanie potencjalnego klienta,
 3. przypominania Klientowi, raz na jakiś czas, o aktualizacji danych w Serwisie – podstawą przetwarzania w tym wypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w oparciu o aktualne dane Klientów Serwisu,
 4. statystycznych dla wewnętrznych potrzeb archiwizacyjnych Grupy MBE – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Grupy MBE, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania danych Klienta w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,
 5. marketingowych, tj. jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących prowadzonych działań marketingowych Administratora związanych ze świadczonymi przez Grupę MBE usługami, na podany przez Klienta adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą Klient może wycofać w każdym czasie kontaktując się z Grupą MBE,
 6. archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez Grupę MBE jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Grupie MBE – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Grupy MBE, jakim jest ochrona praw, roszczeń oraz potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Grupy MBE, tj. pracodawców,
 7. zapewnienia poprawności funkcjonowania Serwisu, analizy ruchu Użytkowników i osób odwiedzających Serwis, co szczegółowo jest opisane w sekcji: Informacje o korzystaniu przez serwis z plików „cookie” – w przypadku przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania danych Użytkownika będzie uzasadniony interes Grupy MBE, jakim jest zapewnienie funkcjonowania Serwisu, jego rozwój i modyfikację, a w określonych przypadkach także zgoda Klienta, 
 8. marketingowych, jak i zmierzających do realizacji usług tj. poprzez prowadzenie stron w mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn oraz Facebook – w przypadku przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania danych Klienta będzie uzasadniony interes Grupy MBE, jakim jest marketing usług własnych i aktywne pozyskiwanie Klientów.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał(-a) jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania przez nas lub zasad świadczenia przez nas usług, skontaktuj się z nami.

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie do celów, w jakich zostały zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba że wyrazisz na to odrębną, świadomą zgodę.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem, dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Ci o konieczności aktualizacji danych, pozostawiając powiadomienie na Twoim profilu lub wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail.

Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe? 

Sam(-a) określasz, jakie dane udostępniasz Grupie MBE przy rejestracji w Serwisie lub składaniu aplikacji w konkretnym procesie rekrutacyjnym.

Przy zakładaniu konta w Serwisie (zarówno jako Użytkownik, jak i Klient) wymagane jest jednak podane danych, które są potrzebne do wykonywania przez Grupę MBE usług określonych odpowiednimi Regulaminami.

W przypadku zakładania konta Użytkownika w Serwisie niepodanie wymaganych danych uniemożliwi założenie konta i skutkuje brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.

W przypadku rejestracji w Strefie Klienta niepodanie wymaganych danych uniemożliwi założenie konta Klienta oraz zakup i korzystanie online z usług Serwisu. 

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe? 

Oprócz udostępniania Twoich danych klientom Administratora, tj. podmiotom, które poszukują za naszym pośrednictwem pracowników (potencjalnym pracodawcom lub podmiotom działającym na ich rzecz), będziemy również udostępniać Twoje dane podmiotom działającym na nasze zlecenie, tj. podmiotom przetwarzającym takim jak: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obszarze IT, dostawcy usług hostingowych, dostawcy oprogramowania, czy też obsłudze informatycznej. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres czasu w jakim Twoje dane będą przetwarzane.

Serwis posiada także aktywne przyciski przekierowujące do naszych podstron w ramach platform mediów społecznościowych, takich jak: Facebook oraz LinkedIn. Przekazanie danych do wspomnianych dostawców odbywa się tylko Użytkownik lub Klient użyje odpowiedniej ikony. Dalsze przetwarzanie w ramach wyżej wymienionych platform odbywa się zgodnie z regulaminem dostawcy platform mediów społecznościowych.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku Grupa MBE może przekazać Twoje dane do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, Grupa MBE podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy. Informujemy także, że wszyscy nasi dostawcy usług informatycznych deklarują ulokowanie przestrzeni serwerowej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak niektóre z tych podmiotów nie wykluczają całkowicie możliwości dostępu do danych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w państwie trzecim prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@karierawfinansach.pl.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Jeżeli zarejestrujesz się w naszym Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:

 1. w przypadku założenia Konta w Serwisie, do czasu usunięcia profilu z Serwisu albo przez okres 2 lat od ostatniego zalogowania w Serwisie,
 2. po usunięciu konta w Serwisie – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, tj. Grupa MBE może przetwarzać Twoje dane do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków Grupy MBE oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Grupie MBE, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
 3. w przypadku procesów przetwarzania opartych na zgodzie – usuniemy Twoje dane po zakończeniu tego procesu.

Jak zabezpieczamy Twoje dane? 

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa. Zapewniamy Cię, że robimy wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć. 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 1. prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@karierawfinansach.pl,
 2. prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do przekazanych nam danych osobowych na swoim koncie w Serwisie (możesz w ten sposób edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować),
 3. prawo do usunięcia danych –  jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać niektóre Twoje dane, możesz je usunąć z Twojego konta w Serwisie. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie dane z Twojego konta w Serwisie, powiadom nas o tym, wysyłając wiadomość na adres e-mail daneosobowe@karierawfinansach.pl lub usuń samodzielnie swoje konto.
 4. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
  1. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  2. zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
  3. cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
  4. przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

W jakim czasie będą realizowane Twoje prawa? 

Staramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. Jeżeli ze względu na okoliczności od nas niezależne nie będziemy w stanie dotrzymać ww. terminu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz głosić żądanie realizacji określonego prawa na podstawie RODO, wyślij wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@karierawfinansach.pl

Informacje o korzystaniu przez serwis z plików cookie 

Pliki cookie (często tłumaczone na język polski jako „ciasteczka”), to pliki tekstowe przechowywane w komputerach oraz programach wykorzystywanych do poruszania się po Internecie (np. przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta dany Użytkownik, oraz informacje związane z korzystaniem ze stron internetowych. Plik cookie zawiera najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator numeryczny.

Serwis umieszcza w komputerach Użytkowników pliki cookie, a następnie wykorzystuje je przy kolejnych odwiedzinach Serwisu.

Pliki cookie są używane przez Serwis w celu:

 1. dostosowania zawartości oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. profil, powiadomienia z ofertami pracy),
 2. prowadzenia statystyk dotyczących zachowania Użytkowników w Serwisie, co pozwala optymalizować jego zawartość i funkcjonalności,
 3. utrzymania tzw. sesji Użytkownika po jego zalogowaniu, dzięki czemu nie jest koniecznie ponowne logowanie po przejściu na podstrony lub ponownych odwiedzinach Serwisu,
 4. dostosowania realizowanych w serwisie kampanii reklamowych poprzez np. wyświetlanie danej reklamy tylko raz każdemu Użytkownikowi.

Informujemy, że programy służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie w komputerze.

W każdej chwili można jednak zmienić sposób korzystania z tych plików, np. wyłączyć automatyczną obsługę cookie. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności oferowane w Serwisie. Więcej informacji na temat plików cookie (w tym ich rodzaje) można znaleźć na tej stronie

Stosowane w ramach Serwisu cookie to:

 • _gat, _gid, _ga - cookies usługi Google Analytics służącej do analizy ruchu na naszej stronie (ważność odpowiednio: jednorazowy, jeden dzień, dwa lata)  
 • front_session - ID tzw. sesji użytkownika (ważność: 2 godziny)
 • XSRF-TOKEN - token zabezpieczający przed niekontrolowanym wykonaniem operacji (ważność: 2 godziny)
 • _fbp - tzw. "piksel" serwisu Facebook umożliwiający usprawnienie kampanii reklamowych prowadzonych w nim przez nasz serwis (ważność: 3 miesiące)

Google Analytics

Informujemy, że Serwis korzysta także z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta korzysta z plików cookie zapisanych w komputerze Użytkownika, a dane te są przesyłane i zapisywane na serwerach firmy Google. Umożliwia to prowadzenie statystyk Serwisu oraz analizę zachowania Użytkowników. Dzięki tym procesom możemy optymalizować działanie Serwisu i oferować coraz wyższą jakość naszych usług. Informujemy, że firmie Google nie są przekazywane Twoje dane osobowe , a jedynie pliki cookie z informacjami dotyczącymi korzystania z Serwisu. Nie jest możliwe powiązanie sposobu zachowania Użytkownika w Serwisie z jego danymi osobami. Usługa Google Analytics jest przez nas wykorzystywana jedynie w celach statystycznych oraz do analizy.

Ochrona prywatności w aplikacjach mobilnych

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych automatycznie zbierane są dane demograficzne, geograficzne oraz statystyki dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z aplikacji mobilnych. W tym celu korzystamy z zewnętrznych systemów analitycznych: Firebase, Google Play Console. Gromadzone dane nie są danymi osobowymi oraz nie pozwalają jednoznaczne zidentyfikować osoby. Zbierane są w celach statystycznych.

Zbieramy również informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych przez użytkowników oraz ich adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych. Dane wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych aplikacji mobilnych oraz w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Wykorzystujemy również systemy do monitorowania błędów aplikacji. W przypadku pojawienia się błędu aplikacji możemy automatycznie zbierać informacje dotyczące błędu, w szczególności o lokalizacji urządzenia w momencie pojawienia się błędu, identyfikacji urządzenia, jego stanu w momencie wystąpienia błędu. Dane te nie będą stanowiły danych osobowych. W sytuacji pojawienia się błędu aplikacji możemy poprosić Cię o podanie adresu e-mail, celem skontaktowania się z Tobą.

Ochrona prywatności w materiałach tekstowych

Dobre imię ekspertów oraz innych osób opisywanych oraz wypowiadających się w artykułach publikowanych w serwisie KarierawFinansach.pl jest dla nas niezwykle ważne. Redakcja serwisu w celu zapewnienia wysokiej jakości tekstów przesyła materiał do autoryzacji, w przypadkach, gdy jest to możliwe i/lub koniecznie. Artykuły otrzymane od osób trzecich i naszych partnerów nie są przez nas autoryzowane i w tej sytuacji nie możemy w pełni odpowiadać za ochronę dobrego imienia wypowiadających się osób. We wszelkich sytuacjach, gdy jest ono naruszone, lub życzycie sobie, żeby dana wypowiedź została usunięta z serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@karierawfinansach.pl.