Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Anna Mlostoń-Olszewska nową prezeską FRRF

Od czerwca Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego kieruje dr Anna Mlostoń-Olszewska, która dotychczas pełniła funkcję miejskiej rzeczniczki konsumentów w Łodzi. W ramach działalności zawodowej i naukowej zajmuje się tematyką ochrony konsumentów na rynku usług finansowych.
Kategoria: Awanse
28.06.2023

Powołanie na stanowisko prezeski FRRF dr Anny Mlostoń-Olszewskiej, która w ramach działalności zawodowej i naukowej zajmuje się tematyką ochrony konsumentów na rynku usług finansowych, wpisuje się w misję fundacji. Jest nią podnoszenie bezpieczeństwa w sektorze instytucji pożyczkowych i consumer finance. To także kolejny krok organizacji i zrzeszonych z nią podmiotów w kierunku budowania odpowiedzialnych relacji branży z jej klientami i wypracowywania, w porozumieniu z instytucjami nadzoru, dobrych praktyk biznesowych i wysokich standardów etycznych w relacjach z interesariuszami.

„Chcę, aby pod moim kierownictwem fundacja z dużym zaangażowaniem kontynuowała działalność w celu eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz akcje edukacyjne, które podnoszą świadomość finansową konsumentów. Wierzę w to, że objęcie przeze mnie funkcji prezeski FRRF przyczyni się do konstruktywnego dialogu branży z organami publicznymi nadzorującymi rynek pożyczkowy, a także do zacieśnienia współpracy z organizacjami konsumenckimi” – mówi dr Anna Mlostoń-Olszewska, nowo powołana prezeska FRRF.

Dr Anna Mlostoń-Olszewska jest radczynią prawną. Przez ostatnie 6 lat pełniła rolę miejskiej rzeczniczki konsumentów w Łodzi. W latach 2019-2020 funkcję tę łączyła z rolą ekspertki zewnętrznej w Biurze Rzecznika Finansowego. Wcześniej od 2008 do 2018 r. pracowała jako radczyni prawna w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bogate doświadczenie zawodowe dopełnia działalność naukową i dydaktyczną. W 2019 r. Pani Anna uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności w ochronie konsumentów na rynku usług finansowych. Od 2018 r. jest wykładowczynią na studiach podyplomowych prawa ochrony konsumentów w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz od 2020 r. także na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oprócz tego od 2021 r. jest adiunktką na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi między innymi takie przedmioty jak: prawo finansowe, prawo bankowe czy prawo ochrony konsumentów.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zrzesza instytucje pożyczkowe oraz pozostałe podmioty związane z branżą consumer finance. Misją organizacji jest troska o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa konsumentów. Eksperci FRRF opracowują cykliczne raporty i analizy poświęcone sektorowi kredytów konsumenckich w Polsce i Europie, śledzą zmiany w zakresie produktów, trendów i zachowań klientów na rynku usług finansowych. Fundacja stale angażuje się w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej. Promuje kulturę bezpiecznego i odpowiedzialnego pożyczania, a także podejmuje szereg działań popularyzujących wiedzę z zakresu zarządzania finansami osobistymi.

Źródło: infrormacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również