Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Joanna Erdman Członkiem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego została powołana na członka zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kadencja trwa trzy lata.
Kategoria: Awanse
03.06.2020

- Wierzę, że w nowej roli będę mogła jeszcze bardziej angażować się w działanie stowarzyszenia i szerzenie idei CSR. To istotne, aby koncepcja odpowiedzialnego biznesu znajdowała odzwierciedlenie w coraz większej liczbie przedsiębiorstw w Polsce, a ich liderzy aktywnie włączali się w jej rozwój - powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego. 

Joanna Erdman, jako wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, odpowiedzialna jest między innymi za realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Nasza Odpowiedzialność”, która jest częścią strategii biznesowej banku. W ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju, bank realizuje działania w 3 kierunkach: #ING dla przedsiębiorczych, #ING dla równych szans, #ING dla klimatu. Przewodniczy w banku również Sustainability Forum, na którym ambasadorzy cyklicznie dyskutują o postępach realizacji strategii oraz planują kolejne działania.

Joanna Erdman inicjuje i angażuje się w wiele wydarzeń m.in. w 2019 roku - CEO Roundtable z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju, współorganizowane przez Global Compact Network Poland, w okrągły stół dla przedstawicieli sektora bankowego, instytucji finansowych oraz organizacji non-profit zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju, konferencję „Odpowiedzialność Ekologiczna Polskiego Biznesu”, organizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP i Pracodawców RP. Jest stałą panelistką na Europejskim Kongresie Gospodarczym i Open Eyes Economy Summit.

Dzięki działaniom i inicjatywom Joanny Erdman, ING Bank Śląski szeroko współpracuje z partnerami w zakresie budowy smart cities, a 2019 roku otrzymał od Ministerstwa Finansów mandat na przeprowadzenie emisji zielonych obligacji denominowanych w EUR.

Joanna Erdman jest również Przewodniczącą Rady Fundacji ING Dzieciom oraz patronką konkursu wolontariackiego ING Dobry Pomysł. Od 2019 roku jest członkiem Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB.

Źródło: informacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również