Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Seweryn Kowalczyk prezesem zarządu Alior Leasing

Rada Nadzorcza Alior Leasing Sp. z.o.o. powierzyła Sewerynowi Kowalczykowi, wiceprezesowi zarządu banku, odpowiedzialnemu za obszar prawno-regulacyjny i bezpieczeństwa banku, funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Alior Leasing Sp. z o.o.
Kategoria: Awanse
22.02.2021

Od sierpnia ub. r. Seweryn Kowalczyk on oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki leasingowej. Z dniem 18 lutego 2021 r. Seweryn Kowalczyk objął stanowisko prezesa zarządu Alior Leasing. Celem powołania wiceprezesa zarządu Alior Banku dodatkowo do zarządu spółki leasingowej jest osiągnięcie większych synergii w ramach grupy kapitałowej i dalszy rozwój działalności leasingowej w ramach Grupy Alior Bank.

Seweryn Kowalczyk jako wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiada za obszar prawno-regulacyjny banku, bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, w tym m.in. za regulowanie wewnętrznych przepisów standaryzujących działanie banku, ich implementację oraz egzekwowanie. Nadzoruje również ocenę przestrzegania prawa oraz kontrolę w zakresie ryzyka braku zgodności. Przed wejściem w skład zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionem bezpieczeństwa Alior Banku i zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom kredytowym, przestępstwom wewnętrznym oraz obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Seweryn Kowalczyk posiada ponad 12-letnie doświadczenie jako specjalista od prawa bankowego i finansowego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Jest radcą prawnym.

Źródło: informacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również