Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

5 pytań do rekruterów z MAHLE Shared Services Poland

Natalia Majer, Specjalista ds. Rekrutacji i Milena Wiśniewska-Wróbel, Specjalista ds. HR Marketingu w MAHLE Shared Services Poland opowiadają o tym, jakie pytania zawsze padają na rozmowach kwalifikacyjnych w ich firmie i jakich błędów lepiej się ustrzec przed wysłaniem CV.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Poradnik kariery
08.11.2019
Fot. Unsplash

Najczęstsze błędy w CV

Jakie błędy najczęściej pojawiają się w CV kandydatów?

CV jest dokumentem, który ma nam zagwarantować przejście do kolejnego etapu prawie każdego procesu rekrutacyjnego, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie życiorysu.

Najczęstsze pytania kandydatów, które pojawiają się przy pisaniu przez nich CV dotyczą załączania zdjęć, informacji o zainteresowaniach lub dodatkowych umiejętności. Tymczasem, z punktu widzenia rekrutera, są to najmniej istotne elementy w CV, które bardzo często nie mają wpływu na decyzję osób, które prowadzą rekrutację odnośnie zaproszenia kandydata na spotkanie rekrutacyjne. Najważniejszym elementem jest przedstawienie swojego dotychczasowego doświadczenia i tutaj też zdarzają się błędy.

Jeżeli aplikujemy na jakiekolwiek stanowisko, należy wyeksponować te elementy, które są określone w wymaganiach w ogłoszeniu. Kandydaci zazwyczaj tego nie robią, ponieważ przygotowują jedno, uniwersalne CV. Z tak przygotowanego dokumentu może nie wynikać, jak rozległe i cenne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy doświadczenie posiadają, w konsekwencji czego ich aplikacja zostaje odrzucona już na etapie selekcji.

Kolejnym częstym błędem jest brak zachowania chronologii w CV. Na górze strony w życiorysie zawsze powinno się znajdować ostatnie / obecne doświadczenie.

Zdjęcie, według starej polskiej szkoły, należy załączyć. Obecnie jednak się od tego odchodzi, a w krajach zachodnioeuropejskich wręcz nie należy zamieszczać zdjęcia, które mogłoby, choć nie powinno, wpływać na obiektywność rekrutera.

Znajomość języków obcych

Znajomość których języków obcych jest mile widziana u kandydatów, którzy aplikują do pracy w Państwa firmie? Jak jest weryfikowana w procesie rekrutacji?

Naszym językiem korporacyjnym jest język angielski, więc znajomość tego języka jest absolutnym minimum.

Większość informacji przesyłanych drogą mailową jest w języku angielskim. Podobnie, część dokumentacji oraz systemów obsługiwana jest w tym języku. Ponadto, w naszej firmie zatrudniamy nie tylko Polaków, zatem z uwagi na obecność kolegów obcojęzycznych przyjęliśmy wymóg znajomości języka angielskiego przynajmniej w stopniu zapewniającym swobodną komunikację.

Jesteśmy firmą niemiecką, zatem znajomość języka zza naszej zachodniej granicy jest bardzo przydatna, a na wielu stanowiskach wręcz wymagana.

Zatrudniamy również do zespołów, gdzie wymagane są takie języki jak: czeski, hiszpański, francuski, słowacki.

Znajomość języków jest weryfikowana w dwojaki sposób, najpierw podczas wywiadu telefonicznego, a później podczas spotkania rekrutacyjnego. 

W niektórych przypadkach, jeżeli szukamy pracowników do funkcji korporacyjnych, całość rozmowy rekrutacyjnej jest przeprowadzana w języku obcym.

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Jakie pytania zawsze się pojawiają na rozmowie kwalifikacyjnej?

Na rozmowie kwalifikacyjnej, niezależnie od stanowiska, zawsze pojawiają się pytania odnośnie motywacji zmiany pracy lub aplikowania na konkretne stanowisko.

Zweryfikowanie motywacji ma znaczenie zarówno dla pracodawcy, jak i dla Kandydata. W końcu każdej ze stron zależy na poszanowaniu własnego czasu i dobraniu odpowiedniej osoby do danego stanowiska i środowiska pracy, tak aby wszyscy byli zadowoleni.

Kolejne pytania, które zawsze się pojawiają dotyczą doświadczenia oraz osiągnięć.

Dwa ostatnie pytania, które zawsze muszą pojawić się na rekrutacji, to pytanie o oczekiwania finansowe oraz dostępność kandydata.

Formy integracji pracowników

Jak wygląda w Państwa firmie integracja pracowników? Jakie przybiera formy?

Atmosfera pracy jest jedną z naszych mocnych stron. Zbudowaliśmy ją m.in. poprzez integrację pracowników, ale nie tylko. Udało nam się to osiągnąć dzięki angażowaniu do działania większych grup pracowników, dostarczeniu im odpowiednich narzędzi, obdarzeniu ich zaufaniem i pełnym wsparciem. Sekret polega na słuchaniu potrzeb pracowników i wspieraniu inicjatyw oddolnych. Zachęciliśmy pracowników do tworzenia grup aktywności, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym pracownikom nie tylko rozwój zawodowy, lecz także społeczny, kulturowy itp. Dzięki pomysłom i zaangażowaniu pracowników realizujemy liczne inicjatywy charytatywne, organizujemy wydarzenia i spotkania sportowo-rekreacyjne, oraz oczywiście eventy integracyjne.

Rozumiemy, że „nie samym chlebem człowiek żyje”, dlatego ważna jest dla nas idea work-life balance, kreowanie przestrzeni do spełniania różnych potrzeb pracownika. Cieszy nas fakt, że dzięki tego typu akcjom i wydarzeniom nasi pracownicy lepiej się poznają, odnajdują wspólne zainteresowania i z własnej inicjatywy chętnie spotykają się również poza godzinami pracy.

Rady dla kandydatów przed rozmową o pracę

Jaką radę dałyby Panie naszym czytelnikom, których po przeczytaniu tego wywiadu czeka rozmowa kwalifikacyjna w Państwa firmie?

Na rozmowie rekrutacyjnej najlepiej jest być sobą. Rekruter nie sprawdza tylko umiejętności twardych, przydatnych na danym stanowisku, ale weryfikuje również, czy dana osoba będzie się dobrze czuła w danym środowisku i w danym zespole.

Jednym z błędów, który rekruterzy bardzo często popełniają, jest obsadzanie czasami bardzo zdolnej i wykwalifikowanej osoby w nieodpowiednim środowisku, co później wpływa negatywnie na zadowolenie pracownika.

Rekrutacja jest procesem dwustronnym, jak komunikacja. Pracodawcy zależy na jak najlepszym dopasowaniu pracownika do danego stanowiska, a kandydatowi na pracy, z której będzie zadowolony. W końcu w pracy spędzamy 1/3 życia.

Dziękuję za rozmowę. 

Ekspert: Natalia Majer
Specjalista ds. Rekrutacji MAHLE Shared Services Poland

Z wykształcenia jest psychologiem. Zawsze powtarzała, że rozmowa kwalifikacyjna nie jest niczym innym jak wywiadem psychologicznym. Zajmuje się rekrutacją od ponad 5 lat, swoje doświadczenie zdobywała w agencji, firmach produkcyjnych i oddziale centrum usług wspólnych. Obecnie zajmuje się rekrutacjami na stanowiska związane z finansami, IT oraz zakupami. Wolny czas spędza na pracach plastycznych.

Ekspert: Milena Wiśniewska-Wróbel
Specjalista ds. HR Marketingu MAHLE Shared Services Poland

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz  studiów podyplomowych "Nowoczesna Komunikacja Marketingowa" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w agencji marketingowej oraz działach komunikacji i PR w międzynarodowych korporacjach.

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również