Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dyrektor jak prezes, czyli CFO w organizacji

Rachunkowość zarządcza odgrywa istotną rolę w wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w największych na świecie firmach - wynika z raportu Zarządzanie Innowacją: Wykorzystanie mocy Finansów, przeprowadzonego przez CIMA.
Kategoria: Raporty
14.06.2013
Raport "Zarządzanie Innowacją: Wykorzystanie mocy Finansów" przeprowadzony przez Chartered Global Management Accountant (CGMA) dowiódł, że działy finansowe w największych światowych korporacjach odgrywają nie tylko rolę biznesowych ciał doradczych zarządu –  uchodzą za motory w dziedzinie zmian i innowacji. Dziś dyrektor finansowy oraz jego zespół zarządza nie tylko finansami firmy, ale także administracją, planowaniem, działem prawnym czy komórkami odpowiedzialnymi za zasoby ludzkie. Badanie opiera się na wywiadach z światowymi liderami w dziedzinie finansów w takich firmach, jak Coca-Cola, Royal Dutch Shell czy British Telecom Group. 

– Rola działu finansowego w nowoczesnej firmie jest różnorodna – wyjaśnia w raporcie Simon Herny, FCMA, CGMA, CFO w Royal Dutch Shell. Współczesny dyrektor finansowy musi mieć otwarty umysł i patrzeć na wiele zagadnień wielopłaszczyznowo i z różnych perspektyw wykazując się zrozumieniem dla specyfiki danej branży. Innowacyjne zarządzanie ryzykiem polega obecnie przede wszystkim na przygotowaniu firmy na gwałtowne zmiany oraz przewidywaniu przyszłości.

 
W firmach, które brały udział w ankiecie sporządzonej przez CIMA oraz American Institute of Certified Public Accountants, dyrektorzy finansowi oraz podporządkowane im zespoły finansowe oprócz wiedzy merytorycznej na temat funkcjonowania danej organizacji, muszą się także wykazać znajomością rynku oraz specyfiki danej branży. Nie bez znaczenia pozostają też szeroko rozwinięte kompetencje w zakresie zarządzania zespołami oraz motywowania pracowników. Wpłynął na to kryzys gospodarczy, który sprawił, iż zarządzanie ryzykiem stało się głównym priorytetem w prowadzeniu działalności biznesowej. 

– Innowacja to zrozumienie perspektywicznej strony strategii rozwoju firmy oraz umiejętność wykorzystywania szans – twierdzi Doug Bonthrone, ACMA, CGMA, Dyrektor Globalnej Strategii Usługi w Coca-Cola Company. Zespoły finansowe mogą pomóc w  ocenie ryzyka związanego z wprowadzeniem nowego produktu czy modelu biznesowego – przekonuję się o tym coraz więcej zarządów.


Z raportu "Zarządzanie Innowacją: Wykorzystanie mocy Finansów"  wynika, iż innowacyjność musi być w sercem każdej organizacji.  Celem każdego nowoczesnego dyrektora finansowego czy CFO, musi być stworzenie klimatu sprzyjającego kreatywności i pomysłowości. Badania, kontrole oraz wdrażane procedury powinny z powodzeniem wspierać proces zarządzania ryzykiem. Autorzy raportu wskazują na niepokojący fakt, iż na razie dotyczy to przede wszystkim dyrektorów finansowych pracujących w największych światowych organizacjach. W 2012 roku 2/3 międzynarodowych korporacji nie dokonało nawet kalkulacji ryzyka w kontekście swoich planów strategicznych.
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również