Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Firmy czeka co najmniej 10 lat nieustających zmian

Nadchodząca dekada może okazać się przełomowa dla firm i ich managerów, przede wszystkim tych, którzy odpowiadają za finanse. Jeśli poradzą sobie z wyzwaniami nowej, coraz mniej przewidywalnej rzeczywistości, mogą być reformatorami światowego biznesu.
Kategoria: Raporty
15.10.2012

Tak twierdzą autorzy raportu "100 czynników determinujących przyszłość zawodów finansowych" przygotowanego przez ACCA, międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Wskazują również na 10 kroków, które firmy mogą podjąć, by przygotować się na burzliwą najbliższą dekadę.


Wiele wskazuje na to, że sytuacja finansowa i gospodarcza na świecie będzie w ciągu najbliższych 10 lat daleka od stabilności – wskazują autorzy raportu. I podkreślają, że nie jest to wcale prognoza pesymistyczna, a raczej określenie nowego status quo. Ostatnie lata pokazują, że ciągłe turbulencje w sferze ekonomicznej stały się nowym standardem. Ich przyczyną nie są pojedyncze wydarzenia, takie jak amerykański kryzys hipoteczny czy późniejszy kryzys zadłużenia strefy euro, lecz postępująca złożoność gospodarczego świata, której nieuchronnym rezultatem jest coraz większa liczba nieprzewidywalnych wydarzeń. O tym i innych wyzwaniach dla firm i osób odpowiadających w nich za finanse będą m.in. dyskutować uczestnicy CFO European Summit organizowanego 24 października w Warszawie przez ACCA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.


W nadchodzącej dekadzie czekają nas radykalne zmiany w układzie sił - zarówno politycznym, jak i gospodarczym, tak w poszczególnych regionach jak i na całym świecie – twierdzą eksperci ACCA w swoim najnowszym raporcie. Otoczenie biznesowe będzie formowane przez narastającą zmienność na rynkach, postępującą globalizację oraz przełomowe innowacje, dostosowujące świat do tych zmian. Dodatkowo nieprzewidywalność otoczenia zwiększą osiągnięcia naukowe i technologiczne, zmiany struktury demograficznej oraz nowe przełomowe modele biznesowe.


– Coraz trudniej wskazać jest branżę, której przedstawiciele mogliby spać spokojnie. W każdym momencie, gdzieś na ziemi może pojawić się niewielka firma, taka jak wczesny Google, YouTube czy Facebook, która odwróci do góry nogami zasady gry – mówi Magdalena Hernandez, dyrektor zarządzająca ACCA Polska.


Niestabilność nie oznacza, że nie może poprawić się ogólna kondycja firm. Wiele zależy od managerów, szczególnie tych odpowiedzialnych za finanse.


– W zależności od tego, czy i w jaki sposób podejmą wyzwanie nadchodzących lat, mogą stać się bohaterami albo antybohaterami przyszłości – mówi Magdalena Hernandez.


Powołany przez ACCA zespół Fast Future Research, zajmujący się badaniem zmian, które mogą mieć największy wpływ na biznes i finanse w ciągu najbliższej dekady, zidentyfikował aż 100 zmiennych, w ośmiu różnych kategoriach: gospodarka, polityka i prawo, społeczeństwo i demografia, biznes, nauka i technologia, środowisko, energia i zasoby naturalne czy w końcu finanse i szeroko pojęta rachunkowość.


Jak przygotować się do nowej roli i dekady zmian?


– Chociaż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie dokładnie wydarzenia będą kształtowały biznes w ciągu nadchodzącej dekady, możemy stworzyć zbiór ogólnych zasad, które pozwolą organizacjom przygotować się na nieznane – mówi Magdalena Hernandez z ACCA. Autorzy raportu „100 czynników determinujących przyszłość zawodów finansowych” wskazują na 10 kroków, jakie powinny podjąć organizacje przygotowując się do najbliższej dekady.


Planuj zakładając wysoką zmienność. W świecie, gdzie niepewność jest normą, przedsiębiorstwa muszą traktować zawirowania jako bardzo prawdopodobny scenariusz. Gotowość na nie musi być wpisana w strategie, wraz z różnorodnymi scenariuszami gospodarczymi i rynkowymi – radzą eksperci ACCA. Jeden biznes plan już nie wystarcza. Nowoczesna organizacja powinna być gotowa zaadoptować się do niespodziewanych zmian, a jej przywódcy muszą wypracować w sobie i podwładnych zdolność do kreatywnego myślenia, bo tylko ono pozwoli przygotować się na zupełnie nową rzeczywistość.


Zbuduj radar. Nowe czasy wymuszają systematyczne, obejmujące całą organizację działania ukierunkowane na skanowanie otoczenia i wychwytywanie zmian, które mogą okazać się kluczowe dla jej działalności. Biznesowy radar organizacji i firm musi być w stanie odsiać z informacyjnego szumu tylko najważniejszy przekaz. Gotowość i odporność na wystąpienie niespodziewanych zjawisk oraz ciekawość stają się krytycznymi cechami managerów i przywódców. Wobec jeszcze bardziej nieprzewidywalnego świata bardzo ważne jest wyczulenie się na zmiany, które właśnie zachodzą – podkreślają w raporcie eksperci ACCA.


Dąż do technologicznej przewagi? Niesamowite tempo rozwoju technologii związanych z informacją i komunikacją (ICT) oraz skłonność tej dziedziny do produkowania przełomowych rozwiązań sprawiają, że nowoczesna firma musi być mocno na nią zorientowana. Pracownicy najbardziej zaawansowanych organizacji korzystają w biurze z własnych urządzeń i aplikacji, a dane przechowywane są na zewnętrznych serwerach. Kręgosłupem firm staje cloud computing oraz internet. Organizacje, które jako pierwsze zastosują nowe rozwiązanie mogą szybko zyskać przewagę nad konkurencją.


Przygotuj się na prawdziwą globalizację. Wymiana towarów i usług oraz przepływ informacji między podmiotami zlokalizowanymi w różnych częściach świata będzie postępować i nabierać tempa. Aby w pełni skorzystać z tego trendu, należy skutecznie zarządzać technologią. Równie ważny jest rozwój kompetencji, pozwalających efektywnie pracować z zespołami, których członkowie są w różnym wieku, znajdują się w różnych miejscach i pochodzą z różnych kultur.


Stawiaj na ciekawość, eksperymenty i zdolność dostosowania się do zmian. Kultura organizacji może być bardzo pomocna w przygotowaniu się na burzliwą przyszłość. W zmiennym otoczeniu dużo lepiej radzą sobie jednostki i zespoły, w których standardem jest ciekawość świata, otwartość na nowe pomysły, których uczestnicy są zachęcani do tworzenia silnych  relacji biznesowych w całym ich ekosystemie.


Zrozum rosnącą rolę finansów w strategii. Nowe strategie i modele biznesowe wymagają reorganizacji struktury. Czasy, w których kluczowe działy finansowe funkcjonowały w odosobnieniu, są już przeszłością. Nowe warunki wymagają zaangażowania  pracowników odpowiedzialnych za finanse bezpośrednio w proces podejmowania strategicznych decyzji. Wiąże się to z nadaniem im większych kompetencji.  Sami specjaliści powinni przygotować się do tego, że ich umiejętności i wiedza z zakresu finansów będą musiały współgrać z zdolnościami analitycznymi, kreatywnością i zarządzaniem ryzykiem. Będzie się od nich oczekiwać trafnych rekomendacji strategicznych, jak i umiejętności definiowania nowych modeli biznesowych.


Buduj zaufanie poprzez etyczne przywództwo.W dobie mediów społecznościowych, internetu i technologii mobilnych organizacje są pod stałą kontrolą opinii publicznej. Dzięki temu etyczne postępowanie jest nagradzane dodatkową premią. Swobodny przepływ informacji pozwala też na budowę relacji opartych na zaufaniu nie tylko wewnątrz organizacji, ale też w biznesie. Dotyczy to w szczególności pracowników działów finansowych, bo ten obszar w związku z kryzysem znalazł się w centrum uwagi. Według badania przeprowadzonego przez ACCA, wśród managerów finansów panuje przeświadczenie, że w ich dziedzinie jest miejsce na ulepszenia. Systemowa poprawa szkoleń oraz wewnętrzne audyty mogą zapobiec przyszłym  kryzysom.


Skoncentruj się na kompleksowym spojrzeniu na organizację. Żeglowanie po burzliwym morzu coraz bardziej złożonej rzeczywistości wymaga częstej zmiany kursu. Oznacza to, że managerowie na wszystkich poziomach firmy powinni być w stanie podejmować strategiczne decyzje w zależności od biegu wydarzeń. Dlatego powinni mieć dostęp do przekrojowego obrazu kondycji firmy, niezależnie od działu i pozycji w hierarchii. Czas specjalizacji kończy się. Managerowie wyższego szczebla powinni brać pod uwagę wszelkie aspekty działalności, od produkcji, logistyki, sprzedaży, przez finanse, kadry, po ostateczną obsługę klienta. Tylko holistyczne podejście do wyników i prognoz pozwoli uniknąć dużych błędów w zmiennych warunkach.


Rozwijaj globalne podejście. Dążenie do wykorzystania globalnych szans jest priorytetem wszystkich współczesnych firm, niezależnie od ich rozmiaru oraz kraju pochodzenia. Sieć relacji łączy dzisiaj podmioty z różnych kontynentów, które wspólnie pracują, by zdobyć odległe, egzotyczne rynki. Drugi etap globalizacji – rozbicie jądra światowej gospodarki i przesunięcie jej centrum do Azji, Ameryki Łacińskiej czy Europy Środkowej i Wschodniej – wymaga także uniwersalnego podejścia do finansów. Zrozumienie działających w danym regionie zasad prowadzenia interesów, księgowości, podatków czy opłat celnych może okazać się kluczowe dla zdobycia silnej pozycji na wielu atrakcyjnych rynkach – podkreślają eksperci ACCA w raporcie.


Odkryj na nowo zasoby utalentowanych pracowników. Nowe realia wymagają przemyślenia także systemu szkolenia i rozwoju, jak również profilu rekrutowanych osób. Krytyczne także dla pracowników finansów mogą okazać się takie cechy, jak przedsiębiorczość, ciekawość, kreatywność, myślenie strategiczne.


– W idealnym scenariuszu nowi pracownicy departamentów odpowiedzialnych za finanse zachowują osiągnięcia dekad ciężkiej pracy, wysokich standardów i budowy społecznego zaufania, a jednocześnie są w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości i przenieść zawód managera odpowiedzialnego za finanse na nowy poziom, na którym uczestniczyć będą w decyzjach strategicznych organizacji – mówi Magdalena Hernandez z ACCA.


Odpowiedni dobór działań i priorytetów, które pozwolą przygotować się na wyzwania nadchodzącej dekady, różni się w zależności od typu organizacji, sektora, czy też regionu, z którego się wywodzi. Są jednak wartości, które wydają się nam uniwersalne. W globalnej gospodarce i zmiennym otoczeniu liczy się na pierwszym miejscu elastyczność i odporność na niespodziewane wydarzenia. Te właściwości możne osiągnąć właśnie poprzez zmianę stylu przywództwa w organizacjach: z hierarchicznego, gdzie „rozkazy” spływają z góry, na sieciową, gdzie managerowie różnego szczebla oraz z różnych działów, także finansowych, mają prawo podejmowania określonych strategicznych decyzji.


Najważniejsze trendy, które będą kształtować świat globalnej i regionalnej gospodarki w perspektywie najbliższych 20 lat to jeden z tematów o którym dyskutować będą uczestnicy tegorocznego CFO European Summit, który odbędzie się 24 października Hotelu InterContinental w Warszawie. To największe międzynarodowe spotkanie osób zarządzających finansami wiodących firm w Polsce i w Europie. Organizatorem spotkania jest ACCA, międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.


Więcej informacji na www.cfosummit.pl
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również