Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kierunki ekonomiczne na polskich uczelniach a sektor BPO/SSC

Przedstawiamy wyniki raportu z badania potencjału uczelni, dostępności studentów i kierunków nauczania istotnych z punktu widzenia branży nowoczesnych usług dla biznesu.
Kategoria: Raporty
05.06.2017

W raporcie analizie poddano kierunki nauczania i liczbę studentów na kierunkach ekonomicznych w roku akademickim 2016/2017. Wyniki ukazują również geograficzne zróżnicowanie dostępności kierunków ekonomicznych w Polsce i ich koncentrację w największych centrach akademickich. Oto szczegóły raportu.

Kim są studenci kierunków ekonomicznych?

W roku akademickim 2016/2017 na kierunkach ekonomicznych w całej Polsce studiowało 250 725 osób. Dane te obejmują pierwszy i drugi stopień, a zatem studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, a także tryb zarówno stacjonarny, jak i niestacjonarny. Tymczasem ogólna liczba studentów w Polsce w omawianym czasie to 1 348 822 osoby.

Większość studentów kierunków ekonomicznych (63,5%) pobierało naukę na uczelniach publicznych (159 198 osób), zaś studenci uczelni niepublicznych liczyli 91 527 osób (36,5%).

Gdzie najchętniej studiujemy kierunki ekonomiczne? Najwięcej studentów tych kierunków było na 4 uczelniach: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (14 150), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (13 772), Uniwersytet Łódzki (10 445) i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (10 257).

Finanse, rachunkowość i… Big Data

Na podstawie danych GUS wyodrębniono blisko 50 kierunków ekonomicznych. Najważniejsze z nich to: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Logistyka oraz Stosunki międzynarodowe gospodarcze (MSG bez Politologii).

Na kierunkach tych studiowało w roku akademickim 2016/2017:

 • Ekonomia – 37 381 osób,
 • Finanse i rachunkowość – 54 213 osób,
 • Logistyka – 33 327 osób,
 • Stosunki międzynarodowe (gospodarcze) – 9 561 osób,
 • Zarządzanie – 88 836 osób.

Wśród innych kierunków ekonomicznych znalazły się między innymi: Analityka biznesu, Bankowość i finanse cyfrowe, Big Data – analiza danych, Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi, E-biznes, Globalny biznes, finanse i zarządzanie, Innowacyjna gospodarka, Inżynieria zarządzania, Makrokierunek: International Business, Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, Podatki i doradztwo podatkowe, Prawo zatrudnienia – kadry i płace, Rachunkowość i Controlling, Zarządzanie biznesem wielokulturowym.

Gdzie studiować?

Najwięcej kierunków ekonomicznych (5 i więcej kierunków) prowadzą następujące uczelnie: Uniwersytet Łódzki (14), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (12) oraz Uniwersytety Ekonomiczne (Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław), Uniwersytety (Szczecin, Warszawa, Toruń, Białystok, Gdańsk, Lublin), a także Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Kierunki ekonomiczne oferowane są studentom w 73 miastach we wszystkich województwach, najwięcej studentów analizowanych kierunków (powyżej 10 tys.) odnotowano w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i pomorskim, a najmniej kierunków ekonomicznych (2) jest dostępnych w województwie warmińsko-mazurskim (Ekonomia; Zarządzanie).

Na 46 uczelniach w 20 miastach na kierunkach ekonomicznych prowadzone są zajęcia w języku angielskim. Najwięcej takich uczelni mieści się w Warszawie (11), Wrocławiu (5), Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu (po 3). Spośród tych uczelni 24 to szkoły publiczne, a 22 – niepubliczne. 

Kim są absolwenci kierunków ekonomicznych?

W roku akademickim 2015/2016 kierunki ekonomiczne ukończyło 74 340 studentów. Były to osoby, które zakończyły studia do września 2016 r. Absolwenci kierunków ekonomicznych znajdują zatrudnienie w rozmaitych firmach: w przedsiębiorstwach o różnym profilu, w jednostkach sektora publicznego, w ośrodkach badawczych, w edukacji; zakładają również własną działalność gospodarczą.

Wśród sektorów, w których podejmują pracę, raport wymienia:

 • rynki finansowe i inwestycyjne, tj. bankowość, ubezpieczenia, doradztwo i pośrednictwo finansowe,
 • księgowość, biura rachunkowe i podatkowe, audyt,
 • centra usług wspólnych o charakterze BPO (Outsourcing Procesów Biznesowych), SSC (Wewnętrzne Centra Usług Wspólnych) oraz GBS (Globalne Centra Usługowe),
 • obsługę klienta,
 • administrację publiczną i samorządową,
 • biura maklerskie, giełdę.

Stanowiska pracy zajmowane przez absolwentów w przebiegu kariery zawodowej to m.in.: menedżer, specjalista, księgowy, konsultant, doradca, analityk, przedstawiciel handlowy.

Potrzeby kadrowe sektora BPO/SSC

Wielu spośród świeżych absolwentów kierunków ekonomicznych zasila branżę BPO/SSC. Charakteryzuje się ona stosunkowo niską średnią wieku zatrudnianych pracowników, wśród których największy odsetek stanowią właśnie absolwenci lub jeszcze studenci kierunków ekonomicznych.

Idealny kandydat powinien płynnie posługiwać się językiem angielskim, posiadać gruntowną znajomość sektora finansowego (najchętniej z obszarów rynku inwestycyjnego, usług finansowych lub ekonomii globalnej), doświadczenie w analizie danych lub rynku, praktyczną znajomość narzędzi MS Office oraz umiejętności matematyczne i analityczne.

W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnienie znajdują jednak nie tylko osoby bez praktycznego doświadczenia (np. studenci, dla których jest to pierwsze miejsce pracy), lecz także nieposiadające wykształcenia kierunkowego. Wszystko dlatego, że stale jest to branża dynamicznie rozwijająca się w Polsce o rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników, a także oferująca atrakcyjne warunki zatrudnienia – zarówno pod względem wynagrodzenia, jak i świadczeń dodatkowych.

Czytaj dalej:

Polska jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich >>

Jakie języki są poszukiwane w sektorze BPO/SSC >>

Źródło: Pro Progressio, Kierunki ekonomiczne na polskich uczelniach – maj 2017 r.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również