Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Młodzi - przeedukowanie i niedoedukowanie to nasz problem

Na początku maja Międzynarodowa Organizacja pracy opublikowała raport na temat ludzi młodzych wkraczających na rynek pracy - Global Employment Trends for Youth 2013.
Kategoria: Raporty
24.05.2013
Powolne wychodzenie globalnej gospodarki z kryzysu w 2012 i 2013 roku zdecydowanie nie przeklada się na sukces wśród młodych szukających pracy. Efekty tej ekonomicznej sytuacji zmieniają społeczną tkankę - młodzi są zrezygnowanie i zniechęceni, nie angażują swoich sił w poszukiwaniu pracy albo wybierają tę formę zajęć, która ich zdaniem nie jest satysfakcjonująca. W rzeczywistości większość z nich  decyduje się na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin lub wybiera pracę na tzw. "umowach śmieciowych".

Obecnie bezrobocie wśród młodych w skali globalnej osiągnęło krytyczny pułap 12,6 proc. w 2013 roku, co oznacza, że bez pracy pozostaje 73 mln z nich.

Dominującym trendem na rynku pracy jest niedopasowanie kompetencji, jakie posiadają ludzie młodzi, do aktualnych wymagań rynku pracy. Tzw. przeedukowanie (overeducation) koegzystuje z niedoedukowaniem (undereducation) i przekłada się na długotrwałe bezrobocie. Zdaniem autorów raportu przekwalifikowanie młodych pracowników, wykonujących czynności poniżej ich kompetencji, wpływa na utratę cennych umiejętności, jakie są dobrem całego społeczeństwa, oraz jest przyczyną wyhamowania tempa wzrostu gospodarki.

Eksperci ILO (International Labour Organization) prognozuję, że do 2018 roku bezrobocie wśród młodych wzrośnie o 0,2 pp. Ale jednocześnie widać już pierwsze efekty walki z tym palącym problemem w krajach wysoko rozwiniętych. Takim krajom, jak Niemcy, Izrael oraz Szwajcaria udało się zwiększyć zatrudnienie wśród młodych w stosunku do kryzysowego 2008 roku.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również