Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Perspektywy zatrudnienia w III kwartale 2017 roku. Fokus na branżę finansową

Wszyscy uczestnicy badania odpowiedzieli na pytanie: Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku lipca do końca września 2017 r., w porównaniu do obecnego kwartału?
Kategoria: Raporty
16.06.2017

Pracodawcy w Polsce mają powściągliwe plany dotyczące zatrudnienia w okresie od lipca do września. W III kwartale 2017 r. zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 14% przebadanych firm, 5% przewiduje redukcję etatów, a 74% deklaruje brak planów zmian personalnych.

Odnotowana na podstawie deklaracji pracodawców prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga +9% (parametr prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale). Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +6%, co daje najniższy wynik w ciągu ostatnich dwóch lat. Nastąpiło pogorszenie prognozy o 4 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym a także w ujęciu rocznym.

Rynek pracy kieruje się sezonowością. Początek wakacji zaowocuje więc dużym optymizmem, spowodowanym napływem wielu ofert sezonowych. Z tego samego powodu, w późniejszym czasie możemy spodziewać się pewnego spowolnienia u progu jesieni, co będzie spowodowane zakończeniem aktywności sezonowych po lecie – skomentowała Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Nie powinno to mieć wpływu na ogólny obraz rynku pracy, gdzie w większości sektorów obserwujemy stały popyt na pracowników. Obecną sytuację można nazwać ostrożnie optymistyczną, a po spodziewanym spowolnieniu we wrześniu możemy spodziewać się poprawy klimatu.

Duzi i mali

W III kwartale 2017 roku wzrost wskaźnika zatrudnienia przewidywany jest w dwóch z czterech kategorii wielkości przedsiębiorstw. Duże firmy deklarują optymizm, przy prognozie wynoszącej +23%, natomiast skromny wzrost zatrudnienia oczekiwany jest w przypadku średnich organizacji, dla których perspektywa wynosi +5%. Pracodawcy z małych przedsiębiorstw przewidują nieznaczny spadek zatrudnienia przy perspektywie wynoszącej -3%, podczas gdy mikroprzedsiębiorcy deklarują niepewną prognozę wynoszącą -1%.

W porównaniu z II kwartałem 2017 roku pogorszenie wyników prognozy odnotowano we wszystkich czterech kategoriach. Mikroprzedsiębiorcy deklarują spadek o 9 punktów procentowych, podczas gdy w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, prognoza jest niższa o 6 punktów procentowych. Mali przedsiębiorcy deklarują spadek o 3 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym perspektywa uległa osłabieniu dla wszystkich czterech kategorii przedsiębiorstw, pogorszenie to jest jednak najbardziej zauważalne w przypadku mikroprzedsiębiorców ze spadkiem o 5 punktów procentowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa deklarują spadki o 4 punkty procentowe, a perspektywa dla dużych przedsiębiorców spada o 3 punkty procentowe.

Od morza do Tatr

W ciągu III kwartału 2017 r. przewidywany jest wzrost zatrudnienia we wszystkich sześciu regionach.

Najszersze plany mają pracodawcy na południowym zachodzie, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +13%. Firmy z południa kraju przewidują dobrą sytuację w zakresie zatrudnienia, z perspektywą wynoszącą +10%, podczas gdy wyniki w regionach wschodnim i centralnym wynoszą, odpowiednio, +6% i + 5%. Najbardziej umiarkowany optymizm cechuje pracodawców z regionu północnego, dla którego prognoza wynosi +4% oraz północno-zachodniego, gdzie osiąga ona +3%.

W ujęciu kwartalnym planowany wskaźnik wzrostu jest niższy w pięciu z sześciu regionach. Najbardziej znaczący spadek, o 10 punktów procentowych, odnotowano na północy, podczas gdy perspektywa dla regionu północno-zachodniego spadła o 7 punktów procentowych. Natomiast w Polsce Centralnej oraz na wschodzie perspektywa jest niższa o 4 punkty procentowe. Zmian w ujęciu kwartalnym nie odnotowano na południu.

Sektory na plusie i na minusie

W ciągu III kwartału 2017 roku prognozowane jest zwiększenie zatrudnienia w siedmiu z dziesięciu badanych sektorach.

Największy wzrost zatrudnienia przewidują pracodawcy w budownictwie, zgodnie z ich deklaracjami prognoza netto zatrudnienia wynosi +18%. Stały wzrost zatrudnienia przewidywany jest w sektorze transport, logistyka, komunikacja, a także w handlu detalicznym i hurtowym, gdzie perspektywa wynosi +11% dla każdego, podczas gdy perspektywa dla produkcji przemysłowej wynosi +6%.

Spadek zatrudnienia spodziewany w dwóch sektorach: energetyka, gazownictwo, wodociągi oraz finanse, ubezpieczenia, nieruchomości oraz usługi. Zgodnie z deklaracjami pracodawców, wynik dla nich wynosi, odpowiednio, -3% i -2%.

Finanse i ubezpieczenia

Prognoza netto zatrudnienia wynosi -2%, pracodawcy przewidują, że w ciągu kolejnych trzech miesięcy wskaźnik zatrudnienia będzie ograniczony. Prognoza jest znacznie słabsza w porównaniu do ubiegłego kwartału, bowiem spadek wynosi aż 16 punktów procentowych. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wynik jest niższy o 4 punkty procentowe.

Przed korektą sezonową prognoza netto zatrudnienia wynosi -1%.

Dowiedz się więcej:

Zwolnienia w bankowości w 2017 roku >>

Ostrożny optymizm w Europie >>

Zarobki w sektorze finansowym w 2017 roku >>

Źródło: Raport z badania ManpowerGroup Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia III kwartał 2017 roku

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również