Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Przyszłość audytu: kierunki rozwoju, fakty i mity

Wokół audytu narosło kilka rynkowych mitów. Sprawdźcie, które z nich można dziś śmiało włożyć między bajki. Nowe światło na kierunki rozwoju tej branży rzucają wyniki globalnego badania Mazars.
Kategoria: Raporty
15.04.2021
Fot. Unsplash

Audyt stoi dziś na progu licznych zmian, które można dziś postrzegać nie tyle, co jako ewolucję, co rewolucję

"Zawód audytora stoi w obliczu decydującego momentu: zmieniają się oczekiwania rynku, technologia wzmacnia pozycję audytorów i jakość ich usług, rośnie również liczba argumentów przemawiających za ewolucją audytu, a seria upadłości firm z pierwszych stron gazet wywołała pytania dotyczące jakości usług, jakich mogą oczekiwać firmy"*. 

W związku z tym Mazars zlecił niezależnej firmie badawczej przyjrzenie się oczekiwaniom wobec globalnego rynku audytu. Wyniki badania "The future of audit: market view. Myths, realities and ways forward" rozprawiają się z czteroma podstawowymi rynkowymi mitami i wskazują kierunek, w którym powinna zmierzać branża. 

Mit 1: Głównym celem audytu jest wykrywanie oszustw

Co może zapewnić audyt? Tylko 34% ankietowanych odpowiedziało, że może to być właśnie „wykrywanie oszustw i zapobieganie im”. Audytorzy nie są dziś postrzegani jako strażnicy praworządności, których misja sprowadza się do wyłapywania nieuczciwych praktyk.

Głównym ich zadaniem powinna być „obiektywna i niezależna opinia na temat sprawozdań finansowych firmy” (takiej odpowiedzi udzieliło 74% ankietowanych), a następnie „pewność i zaufanie inwestorów, interesariuszy i organów regulacyjnych” (61%) oraz „wsparcie w poprawie wydajności” (52%). 

Mit 2: Przyszłość audytu to robotyka

Respondenci są zgodni co do tego, że technologia poprawia jakość audytu. Ponad dziewięciu na dziesięciu (93%) uważa, że technologia oszczędza czas, a 92% twierdzi, że pomaga audytorom uzyskać dystans, aby lepiej analizować i kwestionować dane. Nowe technologie doskonale wspierają audytorów w ich pracy, ale żadnej z pięciu podstawowych cech audytora nie da się łatwo zastąpić za pomocą nawet najlepiej przygotowanego algorytmu. Za najważniejsze umiejętności w tym zawodzie uznaje się:

  • dociekliwość i dobrą organizację (53%),
  • krytyczne myślenie (50%),
  • słuchanie (49%),
  • dyskrecję (44%),
  • proaktywność i kreatywność (44%).

Mit 3: Audytorzy powinni trzymać się tradycyjnych informacji finansowych

Badanie wykazało, że jest wręcz odwrotnie. Zdecydowana większość (96%) zachęca audytorów do poszerzenia zakresu swoich usług atestacyjnych. 87% opowiada się za rozszerzeniem audytu o nowe obszary raportowania pozafinansowego, np. w sprawie ryzyka klimatycznego, różnorodności płci i praw człowieka.

Europa jest kontynentem, na którym „nowe obszary” audytu są najlepiej odbierane: 62% twierdzi, że sprawozdawczość niefinansowa jest bardzo ważna, w porównaniu z 50% w regionie Azji i Pacyfiku oraz 43% w Afryce

Mit 4: Firmy nie chcą tzw. badania wspólnego

Zdecydowana większość (85%) respondentów w Europie opowiada się za badaniem wspólnym (joint audit), przy czym 51% „zdecydowanie przychylnie”, a 34% „raczej przychylnie”.

Nastawienie do tzw. badania wspólnego
  pozytywne zdecydowanie przychylni raczej przychylni
Wielka Brytania 89% 53% 36%
Francja 83% 57% 26%
Niemcy 77% 45% 32%

Polskie przepisy dopuszczają korzystanie z badania wspólnego, jednak brakuje zachęt, które wspierałyby korzystanie z tego rozwiązania.

Źródło: *Przyszłość audytu: analiza rynku - mity, fakty i kierunki rozwoju, mazars.pl

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również