Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Split payment – wszystko, co powinniście wiedzieć o narzędziu do walki z wyłudzeniami podatku

Split Payment to mechanizm podzielonej płatności, dzięki któremu resort finansów chce uszczelnić system podatku VAT. Dowiedz się, jakie uczucia wobec tej metody żywią firmy.
Kategoria: Raporty
10.09.2018

1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm ten stanowić ma nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B. 

Jak działa Split Payment?

  • Nabywca będzie wykonywał jeden przelew przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT.
  • Zobowiązanym do prowadzenia – dla posiadacza rachunku rozliczeniowego – rachunku VAT będzie bank lub SKOK (otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy).
  • Mechanizm Podzielonej Płatności będzie miał także zastosowanie w zapłacie dokonywanej przed odebraniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi – pod warunkiem otrzymania wcześniej faktury na taką płatność.
  • Mechanizm Podzielonej Płatności będzie dotyczyć tylko transakcji, w których u nabywcy towaru lub usługi, powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Jakie podejście do podzielonej płatności mają firmy?

Według badań EY mechanizm podzielonej płatności – jako forma uszczelnienia systemu VAT – oceniany jest z dużą rezerwą. Ponad 2/3 respondentów ocenia ten instrument negatywnie. Obawa przed wdrożeniem tego rozwiązania wynika z tego, że w Europie wciąż jest postrzegane jako pionierskie. Najpewniej podatnikom potrzeba czasu, aby z używaniem split payment się oswoić i osobiście zweryfikować jego realny wpływ na prowadzony biznes.

Ogólna ocena split payment
Jak oceniasz mechanizm podzielonej płatności? Procent
Zdecydowanie pozytywnie 5%
Raczej pozytywnie 28%
Raczej negatywnie 51%
Zdecydowanie negatywnie 16%

Firmy obawiają się wdrożenia split paymentu. Jednocześnie ponad połowa badanych jest przekonana, że firma jest dobrze przygotowania wewnętrznie do mechanizmu podzielonej płatności tzn. pod kątem funkcjonalności systemu księgowego czy przeszkolenia własnego personelu. Duża część badanych odpowiedziała niejednoznacznie. Może to wynikać z ograniczonej świadomości zasad funkcjonowania split payment jako rozwiązania nowego w podatkach. Dlatego też Ministerstwo Finansów stara się, w różnych formach, przybliżać i tłumaczyć podatnikom nowy mechanizm. Wielu podatników decyduje się również na organizację szkoleń i warsztatów dla firm pozwalających na poznanie split payment od strony teoretycznej i praktycznej. 

Patrząc na to, jak przedsiębiorcy oceniają przygotowanie swoich firm pod względem systemowym (gotowość do uruchomienia i odczytywania komunikatów dotyczących księgowania wpłat w systemie split payment) widać bardzo wysoki odsetek odpowiedzi nieprecyzyjnych. Przedsiębiorcy uważają, że ich firmy są raczej przygotowane (55%) lub raczej nieprzygotowane (33%). Świadczy to o dużej niepewności co do wchodzących w życie nowych rozwiązań. Jedynie 3% badanych firm deklaruje, że jest do stosowania split payment dobrze przygotowana.

W przypadku przygotowania pod względem księgowym (dokonywanie księgowań, uzgodnienie sald) widać dużą niepewność. Badani przypuszczają, że są raczej przygotowani (64%) lub raczej nieprzygotowani (27%), ale nie mają pewności. Nieco więcej firm (7%) czuje się dobrze przygotowanych pod względem biznesowym (negocjacje nowych umów i aneksowanie umów już istniejących). Jednak również w tym przypadku bardzo wysoki jest odsetek tych, którzy twierdzą, że są raczej przygotowani (34%) lub raczej nieprzygotowani (50%). 

Najwięcej badanych twierdzi, że przygotowana jest do split payment pod względem personalnym (przeszkolenie pracowników działu księgowego i podatkowego). W tym przypadku niemal co dziesiąta (9%) firma ma co do tego pewność. Aż 60% badanych uważa, że ich firma jest raczej przygotowana. Co czwarty badany (28%) stwierdził, że jego firma jest do split payment pod względem personalnym raczej nieprzygotowana. 

Czy firmy są zainteresowane wprowadzeniem tej formy płatności?

Firmy są zasadniczo gotowe do Split payment. Badanie wykazało jednak, że przedsiębiorcy nie są zainteresowani wdrożeniem tej formy płatności. Ponad 70% badanych deklaruje brak inicjatywy dla używania mechanizmu podzielonej płatności. Część podatników nie zdążyła jeszcze przygotować się do używania tej metody płatności zarówno pod względem merytorycznym i technicznym. Jest to zupełnie nowa regulacja, naturalnie budząca w podatnikach pewne obawy. Adaptacja do nowych przepisów wymaga czasu.

Czy Państwa firma zamierza dokonywać płatności w tym trybie? Procent
Zdecydowanie tak 5%
Raczej tak 23%
Raczej nie 65%
Zdecydowanie nie 7%

Źródła:

Autor: Olga Rachoń
Praktykantka w redakcji KarierawFinansach.pl MBE group

Studentka ostatniego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Edytorstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W MBE group zajmuje się redakcją tekstów na stronę KarierawFinansach.pl.

Zobacz również