Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wiosna na rynku pracy

Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, prognoza dla rynku pracy w Polsce jest nie tylko optymistyczna, ale też najlepsza od ostatnich 6 lat. Pozytywne wyniki na II kwartał odnotowano we wszystkich 6 badanych regionach oraz w 8 z 10 badanych sektorach kraju. Jak wypada w tym zestawieniu branża finansowa?
Kategoria: Raporty
14.03.2017

Jak wynika z opublikowanego przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +12%. W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła o 4 punkty procentowe, natomiast w porównaniu rok do roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Spośród przebadanych w Polsce pracodawców 18% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty, a 73% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.  

Sektor finansowy na tle innych

 

W ośmiu z dziesięciu badanych sektorów w Polsce kraju prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2017 r. jest dodatnia. Najwyższy wynik odnotowano w sektorze Produkcji przemysłowej, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +20%. Prognoza dla sektorów Finanse / Ubezpieczenia / Nieruchomości / Usługi oraz Transport / Logistyka / Komunikacja wynosi +14%.

W ujęciu kwartalnym polepszenie prognoz nastąpiło w sześciu z dziesięciu badanych sektorach, przy czym największy wzrost – aż o 18 punktów procentowych – odnotował sektor Finanse / Ubezpieczenia / Nieruchomości / Usługi. Natomiast w porównaniu do sytuacji w analogicznym okresie poprzedniego roku pogorszenie prognoz miało miejsce w pięciu z dziesięciu badanych sektorów, zaś poprawę wyników odnotowano w czterech z nich. Przy czym ponownie najwyższy wynik – w tym wypadku wzrost o 10 punktów procentowych – dotyczy przedsiębiorców z sektora Finanse / Ubezpieczenia / Nieruchomości / Usługi.

Umiarkowany optymizm w centrum

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2017 r. jest dodatnia. Najwyższy wynik, tj. +16%, prognozowany jest w regionie Południowo-Zachodnim. Zauważalny optymizm panuje również na Północny i w regionie Północno-Zachodnim, gdzie uzyskano wyniki wynoszące odpowiednio +14% i +12%. Optymizm cechuje też pracodawców z regionu Wschodniego, gdzie prognoza wyniosła +11%, natomiast umiarkowany optymizm jest widoczny pośród pracodawców z regionów Centralnego oraz Południowego, gdzie odnotowano wyniki na poziomie +10%.

W porównaniu z danymi dla II kwartału 2016 r. w regionach Centralnym i Północnym odnotowano wzrost o 6 punktów procentowych, a w regionie Południowo-Zachodnim poprawa wyniosła 2 punkty procentowe. Prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie w regionach Wschodnim i Północno-Zachodnim, natomiast wynik dla regionu Południowego pozostaje bez zmian.

Dynamika dużych przedsiębiorstw

W opisywanym badaniu deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem wielkości przedsiębiorstwa (z podziałem na mikro, małe, średnie i duże). Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +29%, podczas gdy dla pracodawców ze średnich oraz z mikro przedsiębiorstw wynosi ona, odpowiednio, +11% i +8%. Umiarkowany optymizm cechuje respondentów z małych przedsiębiorstw, gdzie odnotowano wynik na poziomie +1%.

Kto zatrudnia? Zobacz oferty pracy w finansach >>

Dobre wieści dla kandydatów

 

Prognoza dla rynku pracy w nadchodzących trzech miesiącach zapowiada optymistyczny czas dla kandydatów, którzy tak dobrych możliwości znajdowania zatrudnienia nie mieli od ponad sześciu lat – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Najsilniej daje się to odczuć w produkcji przemysłowej, która jest swoistego rodzaju papierkiem lakmusowym całego rynku. I faktycznie, większość z pozostałych sektorów również chętnie poszerza swoje siły kadrowe.

Skuteczność tych chęci bardzo zależy jednak od elastyczności firm wobec zmian i poszukiwania nowych rozwiązań. Pracodawcy będą musieli stawiać czoła narastającemu niedoborowi talentów, który coraz wyraźniej przekłada się na ich pozycję i konkurencyjność. W sytuacji, w której coraz trudniej o pracowników, na znaczeniu zyskiwać będą programy employer brandingowe oraz doświadczone firmy doradztwa personalnego, które nie tylko dbają o pozyskanie talentów ale też wyspecjalizowane doradztwo dla przedsiębiorstw  –  dodaje Iwona Janas.      

Na świecie…

Pracodawcy w 39 z 43 badanych przez Manpower krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od kwietnia do czerwca. W porównaniu do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się w 17 z 43 krajach i terytoriach, pogorszyły w 15, a w 11 pozostały bez zmian. Bardziej wyraźny wzrost można zauważyć w ujęciu rocznym, jako że prognozy zatrudnienia poprawiły się w 25 krajach i terytoriach, pogorszyły w 14, a w trzech pozostały bez zmian. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w II kwartale panują wśród pracodawców z Tajwanu, Japonii, Słowenii i Indii. Najsłabsze prognozy odnotowano natomiast w Brazylii, we Włoszech, w Belgii oraz Szwajcarii. 

O badaniu:

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 58 000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Kwartalne badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 37. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również