Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Konkurencyjność danej organizacji budują zatrudnieni w niej pracownicy

O korzyściach płynących z elastyczności jako cesze osobowości, którą warto rozwijać na wszystkich etapach kariery zawodowej, rozmawiamy z Bankiem BPH.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Wiadomości
14.04.2016

Jakich kompetencji miękkich brakuje zwłaszcza młodym kandydatom na rynku pracy?

Każda rekrutacja jest poprzedzona dokładną analizą stanowiska i wymaganych kompetencji. Od kandydatów na różne stanowiska oczekujemy innych umiejętności i kompetencji miękkich. Przykładowo, innego poziomu komunikatywności będziemy oczekiwali od doradcy klienta, a innego od potencjalnego analityka danych. Młodzi kandydaci na rynku pracy to zazwyczaj osoby dobrze przygotowane do rozmowy, wykształcone, posiadające szereg kompetencji twardych, jak np. znajomość języków obcych, wiedza specjalistyczna czy umiejętność obsługi konkretnych programów. Jednak rekruterzy u kandydatów poszukują również określonych cech psychofizycznych i umiejętności społecznych – określanych jako kompetencje miękkie. Dotyczą one przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych.

Nasza organizacja oferuje szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, które umożliwiają rozwój zarówno personalny, jak i zawodowy.

Z mojego doświadczenia wynika, że kandydatom czasami brakuje inicjatywy. Samo wysłanie CV to za mało. Plusem będzie przygotowanie do rozmowy, znajomość rynku, wiedza o stanowisku oraz firmie, do której kandydat aplikuje. Inicjatywa, której poszukują rekruterzy u młodych kandydatów, to również angażowanie się w różnego typu działania podczas studiów, np. staże, wolontariat, realizacja zainteresowań, sposób spędzania wolnego czasu. Kolejna pożądana cecha, której stosunkowo często brakuje kandydatom, to elastyczność. Funkcjonujemy w bardzo dynamicznych czasach, co ma bezpośrednie przełożenie na środowisko pracy. Osoba elastyczna to taka, która jest w stanie dopasować się do różnych warunków pracy i różnych zadań. Zamiast obawiać się zmian, chętnie je współtworzy. O elastyczności kandydata często świadczy różnorodność podejmowanych działań (np. poza pracą lub podczas studiów). Kompetencje miękkie wbrew pozorom możemy rozwijać. Najważniejsza jest samoświadomość, wzmacnianie swoich mocnych stron oraz praca nad obszarami do rozwoju.

Jakie programy rozwojowe oferują Państwo młodym pracownikom?

Nasza organizacja oferuje szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, które umożliwiają rozwój zarówno personalny, jak i zawodowy. Prowadzimy szkolenia wspierające proces zmian w organizacji, budujące kulturę coachingu i udzielanie feedbacku, rozwijające znajomość funkcjonowania biznesu. Tworzymy też liczne programy rozwojowe, np. Program dla Nowych Managerów. Oprócz typowych szkoleń, korzystamy z różnych narzędzi, na przykład on the job training, e-learning czy ze wsparcia zespołu coachów. Wiele departamentów wykazuje się inicjatywą, tworząc programy rozwojowe "szyte na miarę" dla swoich zespołów. 

Dlaczego inwestycja w pracowników to Państwa zdaniem inwestycja na przyszłość?

W każdej organizacji najcenniejszym kapitałem są zatrudnieni w niej ludzie. Sukces firmy jest składową osiągnięć jej pracowników, dlatego inwestycja w kapitał ludzki zawsze zwraca się krótko- i długoterminowo. Wiemy to od dawna, dlatego na pierwszym miejscu staramy się stawiać interesy pracowników. Inwestycję w ludzi postrzegamy nie tylko jako szkolenia oraz rozwój zawodowy, ale również zapewnianie odpowiedniego i komfortowego środowiska pracy, a także dobrej atmosfery współpracy. Nie zapominamy również o świadczeniach pozapłacowych, oferując odpowiednie benefity i programy. Biorąc pod uwagę dzisiejszy rynek, szczególnie sektora bankowego – konkurencyjność danej organizacji budują zatrudnieni w niej pracownicy, a zgromadzona wiedza ma bezpośredni wpływ na efektywność organizacji.

Ekspert: Marta Bartoszewska
Manager ds. Zasobów Ludzkich Bank BPH SA
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również