Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Najskuteczniej uczymy się poprzez własne doświadczenia

O karierze w banku, w którym pracuje kilka tysięcy profesjonalistów starających się sprostać każdego dnia oczekiwaniom klientów i rynku, rozmawiamy z Credit Agricole Bank Polska.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Wiadomości
14.04.2016

Jakie są Państwa plany rekrutacyjne w 2016 roku?

Rok 2016 jest dla naszego banku podobny do ubiegłych lat pod względem poszukiwanych profili kandydatów oraz poziomu zatrudnienia. Obecnie zatrudniamy 4,5 tys. pracowników w centrali banku oraz sieci sprzedaży na stanowiskach specjalistycznych, managerskich oraz dyrektorskich. 

W tym roku poszukujemy pracowników w obszarach IT, contact center oraz sieci sprzedaży. Jak co roku przyjmujemy również kilkudziesięciu praktykantów oraz stażystów, którzy pod okiem profesjonalistów zdobywają umiejętności zawodowe i niezbędne doświadczenie w takich obszarach, jak np. IT, ryzyko, finanse, marketing, zarządzanie projektami, HR. 

Jakie są trzy najbardziej pożądane stanowiska związane z finansami, na które poszukują Państwo kandydatów bez doświadczenia zawodowego w 2016 roku?  

Każdego roku dajemy szansę osobom bez doświadczenia zawodowego na rozwinięcie swoich umiejętności i pasji w sektorze bankowości. W tym roku poszukujemy osób do naszego contact center, które jest jednocześnie jednym z największych własnych contact center w Polsce, zatrudniającym ponad 500 osób. Jest to znakomite miejsce na rozpoczęcie ścieżki kariery w Credit Agricole ze względu na charakter pracy umożliwiający poznanie produktów, innych jednostek banku oraz oczekiwań naszych klientów. Pracownicy contact center poprzez udział w rekrutacjach wewnętrznych bardzo często przechodzą na inne docelowe stanowiska związane z ich wykształceniem. Dodatkowo, mamy przygotowanych kilkadziesiąt miejsc dla zdolnych studentów lub absolwentów, którzy chcieliby wejść do świata bankowości poprzez praktyki i staże w sieci sprzedaży lub centrali banku. 

Jakie są trzy najbardziej pożądane stanowiska związane z finansami, na które poszukują Państwo kandydatów z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym?

W banku Credit Agricole pracuje kilka tysięcy profesjonalistów, którzy swoją pracą starają się sprostać coraz wyższym oczekiwaniom klientów. Rok 2016 jest czasem silnego rozwoju obszaru IT, dlatego poszukujemy m.in. programistów oraz administratorów, a także osoby prowadzące projekty IT w skali całej organizacji. Równie ważną grupą kandydatów są doradcy, obsługujący naszych klientów w placówkach bankowych. Nie możemy zapominać, że bankowość to także profesjonaliści z takich obszarów, jak finanse, ryzyko czy marketing, którzy wspierają i rozwijają ofertę dla klientów. Reasumując, poszukujemy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w dużych, międzynarodowych organizacjach.

Mamy przygotowanych kilkadziesiąt miejsc dla zdolnych studentów lub absolwentów, którzy chcieliby wejść do świata bankowości poprzez praktyki i staże.

Jakich kompetencji miękkich brakuje zwłaszcza młodym kandydatom na rynku pracy?

Obserwujemy pozytywny trend, że uczelnie wyższe w Polsce coraz częściej przygotowują program nauczania w taki sposób, aby poza wiedzą teoretyczną studenci mieli szansę rozwijać kompetencje miękkie, jak np. skuteczna komunikacja, umiejętność pracy w zespołach projektowych czy kreatywność. Pomimo to, wciąż obserwujemy konieczność rozwoju u młodych pracowników wyżej wymienionych umiejętności miękkich.  Aby wzmocnić ten aspekt kształcenia młodych ludzi, niezbędna jest współpraca biznesu z uczelniami wyższymi, która z każdym rokiem staje się ściślejsza. 

Jakie programy rozwojowe oferują Państwo młodym pracownikom w 2016 roku?  

Dla kandydatów, którzy chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe przygotowaliśmy kilka możliwości. Pierwszą z nich jest program płatnych praktyk letnich First@CA, do którego zapraszamy studentów oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów. Przez okres wakacji mogą poznać zasady funkcjonowania banku oraz uczyć się pod okiem doświadczonych ekspertów w wybranym przez siebie obszarze w centrali lub sieci sprzedaży. Przez cały rok przyjmujemy młodych kandydatów na staże. Jest to wyjątkowa okazja, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu danego departamentu i krok po kroku wdrażać się w obowiązki i zadania, które realizowane są przez pracowników.

Dla najzdolniejszych studentów przygotowaliśmy dwuletni program rozwojowy Career Ahead. W ramach programu uczestnicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę i rozwijają swoje umiejętności pod okiem coacha w randze członka top managmentu oraz poprzez indywidualnie szkolenia. Każda z tych osób bierze udział w realizacji dużych, istotnych dla organizacji projektów. 

Dlaczego inwestycja w pracowników to Państwa zdaniem inwestycja na przyszłość?

Inwestowanie w pracowników jest niezwykle ważne; to klucz do osiągnięcia sukcesu przez każdą organizację. Doświadczeni pracownicy, jak i ci, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki zawodowe chcą pogłębiać wiedzę merytoryczną oraz rozwijać umiejętności miękkie. Inwestycja w pracownika nie zawsze musi być związana z wysokim budżetem szkoleniowym. Warto pamiętać, że najskuteczniej uczymy się poprzez własne doświadczenia. Dając pracownikom szansę na uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach umożliwiamy im nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych. Wykwalifikowana kadra ekspertów dzieli się wiedzą z mniej doświadczonymi pracownikami, co wpływa na rozwój umiejętności i kompetencji młodych. Podsumowując, firma, która stwarza możliwości rozwoju, jest najlepszym miejscem pracy na wiele lat.

Ekspert: Jagoda Podgórska
HR Business Partner Credit Agricole Bank Polska S.A.
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również