Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Bankowcy dla edukacji. Właśnie rusza BAKCYL

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL, to projekt, w którym wolontariusze – pracownicy banków – będą uczyć finansów młodzież gimnazjalną w szkołach.
Kategoria: Wiadomości
21.05.2013
BAKCYL, przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na 20-lecie działalności, ma na celu przybliżyć młodym ludziom zasady praktycznej bankowości, jakimi powinni się kierować u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach. BAKCYL czerpie inspirację z podobnych projektów, jakie były realizowane z powodzeniem w kilku krajach europejskich, a także z dorobku różnorodnych projektów edukacyjnych inicjowanych przez niektóre banki i ich fundacje.

W pierwszym roku beneficjentem będzie młodzież gimnazjalna w województwie mazowieckim . Pilotaż projektu uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego. Patronat objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Banków Polskich. Merytoryczną opiekę nad Projektem sprawuje Rada Programowa.

W ramach projektu BAKCYL, uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli wybrać jeden z czterech tematów lekcji, które w sposób praktyczny wprowadzą ich w świat codziennych finansów:

1. Lekcja: Twoje pieniądze

Po przebytej lekcji uczeń będzie potrafił:
 • Rozpoznać, jak duży wpływ na finanse osobiste mają codzienne decyzje
 • Rozróżniać przychody i wydatki w codziennym życiu
 • Sporządzić prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których możemy zrezygnować
 • Rozumieć pojęcie kosztu alternatywnego 
 • Zrozumieć znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania
 • Zrozumieć potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną godzinę
2. Lekcja: Finanse na całe życie

Po przebytej lekcji uczeń będzie:
 • Rozumiał, dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie
 • Umiał zidentyfikować najczęstsze potrzeby i wydatki w różnych okresach życia i korzyści z planowania 
 • Rozumiał, jak działa procent składany i jak można go wykorzystać do realizacji swoich celów 
3. Lekcja: Mądre inwestowanie

Po przebytej lekcji uczeń będzie:
 • Rozumiał różnicę pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami
 • Rozumiał różnorodność celów życiowych i finansowych ludzi
 • Rozumiał zróżnicowanie profili ryzyka i ich znaczenie w odpowiednim wyborze produktu finansowego
 • Rozumiał relacje pomiędzy ryzykiem produktu i zwrotem z inwestycji dla podstawowych produktów finansowych: lokaty, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne
 • Rozumiał pojęcie i zastosowanie procentu składanego oraz reinwestycji zysków
 • Rozumiał zasadę i zalety dywersyfikacji
 • Świadomy ryzyka związanego z inwestycjami oraz koniecznych środków ostrożności w stosunku do ofert podejrzanych
4. Lekcja: Pożyczaj z głową

Po przebytej lekcji uczeń będzie:
 • Świadomym potrzeby zadania sobie następujących pytań, zanim się zadłuży:
- Czy to jest faktycznie potrzebne?
- Jaki rodzaj kredytu jest najlepszy?
- Ile to kosztuje?
- Czy będę w stanie spłacić zadłużenie?
 • Potrafił odróżnić „dobre” i „złe” kredyty
 • Rozumiał znaczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, RRSO
 • Wiedział, kiedy wykorzystać różne produkty kredytowe
 • Wiedział, jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych
Lekcje będą prowadzili specjalnie do tego przygotowani wolontariusze z banków. Została wyłoniona grupa 40 wolontariuszy, reprezentujących 11 banków: Bank Pekao SA, BGK, BGŻ SA, BOŚ SA, BRE Bank SA, BS Płońsk, BS Pruszków, Citi Handlowy, PBS Ciechanów, Raiffeisen Bank SA, Warszawski Bank Spółdzielczy.

Pierwsze szkolenie wolontariuszy odbędzie się 24-25 maja 2013 r. Wsparcie dydaktyczne dla wolontariuszy zapewnia Warszawski Instytut Bankowości. 

Pierwsze lekcje „testowe” BAKCYLA odbędą się 20 i 21 maja w Gimnazjum nr 72 im. A.B. Dobrowolskiego, przy ul. Przybyszewskiego 45 w Warszawie. Poprowadzą je trenerzy wolontariuszy. Następne lekcje, prowadzone już przez wolontariuszy BAKCYLA, zaplanowane są na początek czerwca.

Projekt BAKCYL jest przykładem społecznie odpowiedzialnego współdziałania całego sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków, w tym budowania zaufania do bezpieczeństwa usług finansowych w kraju oraz przygotowania nowej generacji przyszłych użytkowników usług finansowych, świadomych swoich potrzeb i możliwości oferowanych przez sektor bankowy.

Patronat medialny nad projektem BAKCYL objęli: Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank, portal Kariera w Finansach, miesięcznik Dyrektor Szkoły.

Więcej informacji: 
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również