Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Być efektywnym, ale jak?

Według danych Instytutu Gallupa w Polsce manager udziela pozytywnej informacji zwrotnej swoim pracownikom średnio raz na 2,5 miesiąca. Już chociażby z tej perspektywy warto zadbać o to, by dokładnie wiedzieć, jak to wygląda w naszej firmie.
Kategoria: Wiadomości
13.04.2012

Temu właśnie służą różnorodne inicjatywy ukierunkowane na rozwój efektywności pracowników. Mamy więc systemy ocen, wartościujemy stanowiska pracy wprowadzamy zarządzanie przez cele, szkolimy pracowników. Czy jednak jesteśmy pewni, że zabieramy się za odpowiednie działania? Według danych Instytutu Gallupa w Polsce manager udziela pozytywnej informacji zwrotnej swoim pracownikom średnio raz na 2,5 miesiąca (około 5 razy w roku). Już chociażby z tej perspektywy warto zadbać o to, by dokładnie wiedzieć, jak to wygląda w naszej firmie. Może bowiem się okazać, że zamiast wysyłać pracowników na kolejne szkolenie z zarządzania czasem lub organizacji team building warto zastanowić się nad zupełnie innymi rozwiązaniami.


Poddać się audytowi


Fundacja Obserwatorium Zarządzania pomaga organizacjom w ocenie dotychczasowych inwestycji w Kapitał Ludzki i wspiera działania na rzecz jego pomnażania. Wypracowała metody i narzędzia dostosowane do polskich warunków, odwołujące się jednocześnie do najlepszych światowych koncepcji i praktyk. Realizuje badania, szkolenia, wsparcie doradcze i technologiczne oraz certyfikację.


Program badawczo-certyfikacyjny "Inwestor w Kapitał Ludzki" daje możliwość zbadania skuteczności własnych działań związanych z rozwojem potencjału zawodowego pracowników oraz zweryfikowania na ile polityka kadrowa jest dostrzegana i doceniana przez pracowników. Dzięki temu Programowi firmy zyskują także rekomendacje jak optymalnie wykorzystać środki na działania ZZL.


Korzyści merytoryczne:

  • Ocena standardów zarządzania pracownikami
  • Niezależne badanie opinii pracowników
  • Gala i Godło Inwestor w Kapitał Ludzki
  • Employer Branding


- Z poziomu firmy Godło daje przekaz, że dział personalny realizuje funkcje w sposób jaki biznes od niego oczekuje. Z poziomu pracowników obecnych oraz aspirujących do zatrudnienia w naszej firmie daje gwarancje jakości firmy jako pracodawcy. Z poziomu HRu to bardzo klarowna informacja, że to co robimy i sposób w jaki wykonujemy nasze działania to pogodzenie biznesu i zaspokojenie potrzeb pracowników - podkreśla Barbara Bojarczuk, Dyrektor Personalny i Administracji Decora S.A., Laureat Programu Inwestor w Kapitał Ludzki.


Patronat Honorowy nad Programem "Inwestor w Kapitał Ludzki" objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Serwis KarierawFinansach.pl jest natomiast patronem branżowym.


Pożądanym pracodawcą jest ta organizacja, która:

  • zapewnia równe szanse pracy i rozwoju wszystkich pracowników;
  • przestrzega ustalonych praw pracowników i warunków zatrudnienia;
  • buduje użyteczny system świadczeń pracowniczych i dba o sprawiedliwe wynagrodzenie;
  • troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników;
  • prowadzi czytelne zasady nadzoru i oceny pracy.


Więcej informacji: tel. (22) 3141419, www.inwestorwkapitalludzki.pl

Zobacz również