Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CLIC’kaj z Capgemini

Czujesz, że nadszedł czas, aby zrobić pierwszy, ważny krok w karierze? Zainteresuj się programem, którego kolejna edycja pojawi się na rynku pracy już w 2017 roku.
Kategoria: Wiadomości
05.12.2016
Na zdj. od lewej: Katarzyna Grzeszczuk, Sonia Kochanowicz i Krzysztof Franciszkiewicz

Program CLIC'kaj ma za zadanie rozwinąć wśród młodych ludzi umiejętności językowe z takich języków, jak niemiecki, francuski i czasem angielski. 

Program Clic`kaj odbywa się w dwóch siedzibach międzynarodowej firmy Capgemini w Polsce – w Opolu i Katowicach (jednostka Capgemini Infrastructure Services). Najbliższa edycja jest planowana na 2017 rok w Opolu.

W ramach programu pracodawca ma do zaoferowania: dwumiesięczną intensywną naukę języka (w Opolu będzie to język niemiecki);

  • zatrudnienie na umowę o pracę od pierwszego dnia przystąpienia do programu;
  • możliwość uczestnictwa w ciekawych i rozwojowych szkoleniach;
  • rozwój umiejętności technicznych w obszarze IT.

Capgemini dedykuje CLIC’kaj studentom ze znajomością języka na poziomie komunikatywnym, potrafiących i lubiących pracę w grupie oraz znających system operacyjny Windows i pakiet MS Office.

Dowiedz się więcej o programie rozwojowym CLIC'kaj vi przeczytaj wywiady z pracownikami Capgemini.

Planujesz związać z Capgemini na dłużej.
Dowiedz się również o zawodzie Transition Manager »

Jak oceniacie znajomość jęz. niemieckiego wśród polskich absolwentów? Czy idea programu CLIC’kaj to odpowiedź na niezadowalającą znajomość tego języka wśród Polaków?

Katarzyna Grzeszczuk: Poziom języka niemieckiego, nawet wśród absolwentów, oceniłabym jako przeciętny. Problem zaczyna się w polskich szkołach już u podstaw edukacji. Językiem lekcyjnym w głównej mierze jest język polski. Dopiero na studiach zajęcia prowadzone są w tym języku. Uczniowie nie są zatem wystarczająco osłuchani z językiem i rzadko mają możliwość konwersacji z native speakerami. Program CLIC’kaj jest odpowiedzią na istniejący problem. Pozwala rozwinąć praktyczną znajomość języka, kładąc nacisk na poprawność i komunikatywność.

Krzysztof Franciszkiewicz: Dodałbym tutaj jeszcze aspekt geograficzny. Znajomość języka wśród polskich absolwentów rożni się w zależności od miejsca ich zamieszkania. Zainteresowanie językiem niemieckim było od zawsze większe na obszarze Górnego Śląska, co wynika zapewne z aspektów historycznych, geograficznych, powiązań rodzinnych oraz umiejętności posługiwania się gwarą śląską, która czerpie z leksyki języka niemieckiego pełnymi garściami. Natomiast program CLIC’kaj jest w pewnym stopniu odpowiedzią na niezadowalającą znajomość tego języka w obszarze techniczno-korporacyjnym oraz gramatycznym.

Czy program obejmuje intensywną naukę języka niemieckiego, tak aby pracownicy zdobyli profesjonalne słownictwo potrzebne na stanowisku Customer Service Advisorów?

Katarzyna: Program obejmuje intensywną naukę języka niemieckiego i koncentruje się na konwersacjach i gramatyce. Kursanci rozszerzają słownictwo głównie z zakresu IT, aby docelowo mogli rzetelnie wypełniać swoje obowiązki na stanowisku Customer Service Advisor, używając przy tym fachowego słownictwa. W czasie trwania programu kursanci uczestniczą w symulacjach rozmów telefonicznych „klient-agent” i zostają skonfrontowani z realnymi problemami, który potencjalny klient mógłby zgłosić.

Krzysztof: Zajęcia mają na celu zarówno podniesienie umiejętności biegłego i poprawnego posługiwania się językiem niemieckim, jak i przyswojenie wiedzy z zakresu słownictwa biznesowego, profesjonalnej rozmowy z klientem i obsługi klienta, tematyki technicznej IT oraz korporacyjnej. Program CLIC’kaj przygotowuje przyszłych pracowników zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Poza szlifowaniem języka obcego wdrażacie uczestników programu w procesy biznesowe?

Katarzyna: Na zajęciach koncentrujemy się głównie na szlifowaniu języka. Tylko w niewielkim stopniu uczestnicy są wdrażani w procesy biznesowe. Kursanci uczą się m.in. jak obchodzić się z klientem, jakie kroki muszą zostać podjęte, żeby zgłoszony problem został rozwiązany. Informacje te są jednak bardzo ogólne i nie są przypisane do konkretnego projektu, gdyż uczestnicy programu po jego zakończeniu rozpoczną pracę na różnych projektach. Dopiero podczas odsłuchów uczestnicy poznają schematy konkretnych działań.

Krzysztof: Przyszły pracownik od pierwszych kroków postawionych w biurze zderza się z ogólnymi, jak i szczegółowymi procesami biznesowymi, wdrożonymi w naszej organizacji. Każde ćwiczenie czy zadanie ma na celu zaznajomić i oswoić przyszłego pracownika do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Ogromnym wsparciem merytorycznym jest młody zespół wspaniałych ludzi. Kreatywni i pełni zapału współpracownicy są wspaniałą motywacją dla osób rozpoczynających karierę w Capgemini. Przy takiej pomocy nawet najbardziej zawile procesy czy problemy IT nie będą stanowić większych problemów.

Czy, aby aplikować do programu, trzeba posiadać background technologiczny? Jakie kompetencje weryfikujecie podczas procesu rekrutacyjnego i z ilu etapów składa się taki proces?

Katarzyna: Aplikując do programu należy posiadać przynajmniej podstawowy background technologiczny. Rozmowa rekrutacyjna z potencjalnym kandydatem do programu CLIC’kaj jest analogiczna do standardowej. Proces rekrutacyjny składa się z 3 etapów: rozmowy telefonicznej z działem HR, podczas której ustalany jest termin kolejnej – już w języku niemieckim. Po drugiej rozmowie w języku obcym uczestnik procesu rekrutacyjnego zapraszany jest na spotkanie, podczas którego sprawdzane są jego umiejętności z języka niemieckiego i angielskiego. Oczekiwany poziom językowy to B2. Ponadto egzekwowana jest wiedza z zakresu IT i nierzadko kandydat zostaje poproszony o wykonanie krótkich czynności na komputerze, co pozwala sprawdzić jego praktyczne umiejętności.

Czy uczestnicy tego programu poświęcają cały swój czas w zaplanowanym wymiarze czasowym na naukę języka i procesów, a dopiero po jego zakończeniu przystępują de facto do realizacji powierzonych im obowiązków w ramach stanowisk?

Katarzyna: W czasie trwania programu uczestnicy cztery godziny dziennie intensywnie uczą się języka z lektorem, a kolejne cztery spędzają na odsłuchach przy projekcie, do którego z góry zostali przypisani. Dopiero po zakończeniu programu pracownicy odbywają jeszcze miesięczne szkolenie, które z kolei ma realnie przygotować ich do wykonywania obowiązków na stanowisku Customer Service Advisor.

Krzysztof: Angażując uczestników programu w tę część praktyczną, przyszły pracownik pracuje z doświadczonym agentem ramie w ramię. Obserwuje i uczy się, jak faktycznie wygląda praca w międzynarodowym środowisku IT.

Nauka języka podczas studiów to połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest kontakt z osobą, która mówi biegle w języku obcym i jest klientem, dla którego się pracuje. Czego uczy pracowników kontakt z klientem obcojęzycznym?

Katarzyna: Codzienny kontakt z klientem obcojęzycznym pozwala pokonać bariery językowe, uczy komunikatywności i cierpliwości. Ponadto umożliwia poprawę akcentu, poszerza słownictwo aktywne, jak i pasywne. Jest niepowtarzalną okazją do ugruntowania posiadanych umiejętności i ich „usprawnienia”. Chodzi tu przede wszystkim o płynność i poprawność językową.

Krzysztof: Nie od dziś wiadomo, że język jest tworem żywym, nieustannie się rozwijającym i zmieniającym w dobie globalnej wioski. Pracując z klientami  obcojęzycznymi, mając kontakt z językiem  obcym, uczestnicząc w procesie tworzenia i zmian leksykalnych, rozwój umiejętności językowych następuje dosłownie z dnia na dzień. Tego właśnie doświadcza pracownik na stanowisku Customer Service Advisor. Jest to, nie ukrywam, spore wyzwanie, lecz owoce pracy nad sobą smakują najlepiej.

Jak oceniacie poziom merytoryczny programu?

Krzysztof: Bardzo wysoko. Ćwiczenia praktyczne i teoretyczne bardzo dobrze skategoryzowany program nauczania, natomiast przemyślane, jasne i przyjemne induction – to składowe sukcesu programu CLIC’kaj, po którym człowiek zyskuje pewność siebie, poprawia zdolności językowe i jest gotowy do pracy w środowisku IT.

Sonia Kochanowicz: W ciągu dwóch miesięcy została nam przekazana kompleksowa wiedza językowa, nauczyliśmy się wielu przydatnych zwrotów ułatwiających pracę. Dzięki odgrywaniu scenek nabyliśmy umiejętności poprawnego prowadzenia rozmowy oraz rozwiązywania niektórych problemów. Uważam, że poziom merytoryczny zajęć był na bardzo wysokim poziomie.

Czy Capgemini to innowacyjna firma? Jakie innowacyjne rozwiązania oferuje w ramach usług dotyczących rozwiązań chmurowych?

Krzysztof: Platformy językowe, szkoleniowe, telekonferencje, kontakt ze specjalistami IT z całego świata, dostęp do praktycznie wszystkich języków, najnowsza wiedza IT, najwyższej jakości obsługa biznesowa klientów międzynarodowych – Capgemini to z pewnością lider innowacyjności nie tylko na rynku europejskim.

Czy praca w Capgemini daje Wam silne podstawy teoretyczne oraz odpowiednie doświadczenie, które można uznać za atut na rynku pracy?

Krzysztof: Wiedza z zakresu IT, normy jakościowe, znajomość procesów biznesowych, umiejętności obsługi klienta obcojęzycznego, język obcy wzbogacony o specjalistyczne słownictwo techniczne oraz sama wiedza techniczna nie tylko dodała mi pewności siebie, ale utwierdziła mnie w przekonaniu, że jestem bardzo wartościowym pracownikiem na rynku pracy w Polsce, jak poza jej granicami.

Sonia: Uważam, że tak, ponieważ program oferuje nie tylko możliwość podszkolenia umiejętności językowych. Podczas zajęć uczyliśmy się również, jak rozmawiać z trudnym klientem, i jak radzić sobie w stresowych sytuacjach. Poznaliśmy również szeroki zakres słownictwa z dziedziny IT. Wszystkie nabyte podczas programu, jak i w pracy umiejętności na pewno są atutami na rynku pracy.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się Customer Service Advisor?

Sonia: Moim zdaniem największym wyzwaniem jest umiejętność reagowania na pytania, których się nie spodziewasz. Codziennie uczysz się nowych rzeczy, jednak zawsze może się trafić klient, który ma problem, z którym się jeszcze nie spotkałeś, a nie możesz powiedzieć "nie wiem" albo "nie pomogę". Innym wyzwaniem jest np. wytłumaczenie krok po kroku, co trzeba zrobić osobie, która komputera używa tylko w pracy. Poza tym, pracując jako Customer Service Advisor, trzeba być gotowym na prace w trybie zmianowym. Zdarzają się projekty, które wymagają systemu pracy 24/7.

Jakie kompetencje Twoim zdaniem warto posiadać na stanowisku Customer Service Advisor?

Krzysztof: Do niezbędnych kompetencji zaliczyć trzeba otwarty umysł, umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem oraz świadomość celów organizacyjnych.

Czy planujesz kontynuować karierę w ramach Capgemini? W jakim kierunku chcielibyście się rozwijać?

Krzysztof: Zdecydowanie. Każdego dnia uczę się czegoś nowego. Capgemini stawia na rozwój pracownika i ma wiele do zaoferowania. Osobiście chciałbym rozwijać się pod kątem umiejętności trenerskich, potrzebnych na stanowisku lidera zespołu.

Sonia: Za krótko pracuję dla Capgemini, aby dokładnie wiedzieć w jakim kierunku chcę się rozwijać, ale IT coraz bardziej mi się podoba. Capgemini oferuje szeroką gamę kursów i szkoleń, z których na pewno będę korzystać, a czas pokaże dokąd mnie to zaprowadzi.


Katarzyna Grzeszczuk
W 2012 roku ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (kierunek: Translatoryka). Od września 2011 roku pracuje na stanowisku Asystent ds. Wsparcia Technicznego. Od niedawna jestem rownież lektorem programu CLIC'kaj. Wolne chwile lubi spędzać z rodziną oraz na gotowaniu.

Sonia Kochanowicz
W firmie Capgemini od czerwca 2016 roku. Zaczynała od uczestnictwa w programie CLIC'kaj po niemiecku. Obecnie pracuje na stanowisku German Customer Service Advisor. Czas wolny spędza na spotykaniach z przyjaciółmi.

Krzysztof Franciszkiewicz
Z wyksztalcenia socjolog, dziennikarz, politolog. Ukończyl Uniwersytet Opolski (specjalozacja: Marketing Polityczny). Z Capgemini zwiazany od dwóch lat. Obecnie  na stanowisku Costumer Service Advisor. Absolwent pragramu CLIC'kaj po niemiecku. Zrealizował szereg kampanii majacych na celu promocję nauki jezyków obcych. Jego pasją są podróże, zamiłowanie do języków obcych, miksologia klasyczna oraz sporty siłowe. Pochodzi z Kedzierzyna-Koźla. Mieszka na stale w Opolu.

Więcej o programie CLIC'kaj na stronie pracodawcy. Przejdź do Capgemini »

Zobacz również