Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Co czwarty pracownik branży finansowej jest niezaangażowany

Co wyróżnia polski sektor finansowy? Pracownicy mają większe oczekiwania wobec swojego zarządu, a najważniejszą kwestią wpływającą na ich zaangażowanie jest marka i reputacja pracodawcy – tak wynika z najnowszego badania autorstwa Kincentric przeprowadzonego wśród pracowników banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Kategoria: Wiadomości
29.06.2023

Trudności z zaangażowaniem

Wskaźnik zaangażowania w polskiej branży finansowej w 2022 r. utrzymywał się na stabilnym poziomie 48%, a te same analizy potwierdzają także, że 26% badanych w sektorze finansowym to pracownicy zupełnie niezaangażowani (średnia w Polsce to 22%).

– Mniej niż połowa pracowników polskiego sektora finansów, który przeanalizowaliśmy, to pracownicy zaangażowani, którzy pozytywnie wypowiadają się o swojej organizacji, myślą o pozostaniu w niej, są zmotywowani. Zauważamy jednocześnie, że w sektorze tym mamy relatywnie sporą grupę pracowników zupełnie niezaangażowanych – należy do niej co czwarty pracownik branży finansowej. To więcej niż średnia dla rynku polskiego – mówi Magdalena Warzybok, Partner, Poland Market Leader, Kincentric.

Feedback na wagę złota

Obszarem, który wypadł nieco niżej w 2022 r. niż rok wcześniej, jest odbiór zarządu i liderów. 45% pracowników uważa, że top management wskazuje jasny kierunek rozwoju organizacji na przyszłość (spadek o 6 pp. w porównaniu do 2021 r.). Jednocześnie 43% badanych jest zdania, że ich zarząd i liderzy są wystarczająco widoczni i dostępni dla ludzi w organizacji (spadek o 10 pp. w stosunku do poprzedniego okresu).

– Nasze ostatnie badanie pokazuje, że pracownicy sektora finansowego mają większe wymagania wobec swojego top managementu – oczekują, że będzie on bardziej widoczny w perspektywie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, bardziej dostępny dla pracowników, a przede wszystkim precyzyjnie nakreśli kierunek rozwoju dla całej organizacji – podkreśla Magdalena Warzybok.

Gorzej niż w poprzednim badaniu wypada także kategoria związana z orientacją na klienta. Tylko połowa pracowników czuje, że jest zachęcana do proponowania rozwiązań, które pozwolą lepiej odpowiadać na potrzeby klientów (spadek o 7 pp. w porównaniu do poprzedniego roku).
A jeszcze mniejsza grupa, bo tylko 43% badanych sądzi, że ich firma szybko odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów (spadek o 6 pp.).

Czy są jakieś pozytywne zmiany, które zauważają i doceniają pracownicy? 56% z nich potwierdza, że są włączani w proces decyzyjny związany z bieżącymi pracami (zmiana o 7 pp. w stosunku do poprzedniego roku). Ponadto 69% badanych deklaruje, że przełożony udziela informacji zwrotnej (poprawa o 6 pp. w stosunku do poprzedniego roku), a 72% czuje, że jego praca jest doceniana (zmiana o 3 pp.). Połowa badanych ma także poczucie, że są oni odpowiednio wynagradzani i doceniani pozafinansowo.

Marka pracodawcy i rola zarządu 

Elementy, które są kluczowe dla budowy zaangażowania pracowników, to przede wszystkim: marka pracodawcy, wspomniany aspekt widoczności i dostępności zarządu oraz możliwość rozwoju.

Na kolejnych pozycjach, którą są również istotne dla pracowników,  znalazły się: kwestie wynagradzania i doceniania oraz zwinność biznesowa organizacji.

Wyniki badania po raz kolejny potwierdzają, że to właśnie dla tej branży ważna jest marka i reputacja ich instytucji – 61% badanych potwierdza, że są dumni z tego, że są częścią swojej organizacji (o 6 pp. więcej na tle całego polskiego rynku).

Źródło: informacja prasowa

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również