Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

COMPEtentni w Praktyce. Program praktyk letnich czeka na studentów

Chęć rozwoju w instytucji ubezpieczeniowej, znajomość języka angielskiego, zdolności analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole oraz sprawne poruszanie się w środowisku MS Office. To przykładowe wymagania, które stawia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group studentom i absolwentom chcącym doskonalić swoje umiejętności podczas praktyk. Poznaj szczegóły Programu Letnich Praktyk COMPEtentni w Praktyce.
Kategoria: Wiadomości
05.06.2015

Jednym z wymagań, które stawiają Państwo studentom i absolwentom, jest znajomość języka angielskiego. Czy kandydaci powinni znać ten język w stopniu biegłym? W jakich obszarach będą wykorzystywać znajomość języka angielskiego?

Znajomość języka angielskiego jest konieczna, by pomyślnie przejść rekrutację na praktyki do naszej firmy. Jesteśmy międzynarodową grupą kapitałową, a nasze departamenty współpracują ze sobą nie tylko na terenie kraju, ale również za granicą. Wymagany przez nas stopień znajomości języka angielskiego uzależniony jest od specyfiki pracy w konkretnym dziale. W niektórych departamentach należy posługiwać się nim biegle, na przykład w Biurze Zarządzania Inwestycjami, do którego obecnie prowadzona jest rekrutacja. Pracownicy tego zespołu sporządzają bowiem dokumentację i różnego rodzaju analizy czy prezentacje w języku angielskim. Są również działy, jak przykładowo Biuro Postępowań Wewnętrznych czy Biuro Zasobów Ludzkich, gdzie znajomość języka angielskiego jest wymagana ze względu na okazjonalną współpracę z departamentami zagranicznymi, natomiast wystarczająca jest komunikatywna znajomość tego języka. 

W ramach procesu rekrutacji przewidziane są dwa etapy. Na czym będą polegały? 

Podczas procesu rekrutacyjnego szukamy osób otwartych na nowe wyzwania oraz posiadających zdolność analitycznego, jak również kreatywnego myślenia. To co jest dla nas najistotniejsze, to potencjał, zaangażowanie i chęć poznania specyfiki pracy konkretnego działu. Pierwszym etapem rekrutacji jest spotkanie pracownika Biura Zasobów Ludzkich z kandydatami wyselekcjonowanymi po wstępnych rozmowach telefonicznych. W trakcie godzinnego spotkania przyszli praktykanci odpowiadają na pytania dotyczące motywacji do podjęcia praktyk w konkretnym dziale, aktywności w organizacjach studenckich, swoich zainteresowań oraz aspiracji dotyczących przyszłych planów zawodowych. Ponadto, kandydaci muszą wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, gdyż czeka ich rozwiązanie kilku krótkich zagadek logicznych. Następnie pracownicy Biura Zasobów Ludzkich wybierają osoby, które najlepiej zaprezentowały się podczas pierwszego etapu rekrutacji i rekomendują je do spotkania z managerem danego departamentu. Jest to ostatni etap rekrutacji, po którym podejmowana jest decyzja, któremu studentowi chcielibyśmy przedstawić ofertę współpracy w okresie wakacyjnym. 

Jednym z obszarów, które obejmuje program praktyk letnich, jest zarządzanie inwestycjami. Na czym polega praca takiego departamentu w firmie ubezpieczeniowej? 

Biuro Zarządzania Inwestycjami zajmuje się inwestowaniem środków towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieją konkretne akty prawne, które dokładnie określają, gdzie i w jakich proporcjach możemy inwestować nasze środki, a są to depozyty bankowe, obligacje i bony Skarbu Państwa oraz obligacje komercyjne i municypalne. Praktykant, który trafi do Biura Zarządzania Inwestycjami, zajmie się głównie analizą informacji  o funduszach inwestycyjnych na potrzeby raportowania związanego z dyrektywą Solvency II oraz zagadnieniami związanymi z inwestycjami kapitałowymi. 

Czy praktykanci po zakończeniu okresu stażu będą mieli szansę związać się z Państwa firmą na dłużej? Czy w trakcie trwania praktyk przeprowadzana będzie ewaluacja praktykanta?

Obecnie szukamy praktykantów do ośmiu departamentów. W trzech z nich istnieje realna możliwość, by tuż po zakończeniu praktyk, kontynuować współpracę z nasza firmą. Są nimi: Departament Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Biuro Zarządzania Relacjami z Klientami oraz Biuro Postępowań Wewnętrznych. Nie oznacza to, że osoby, które trafią do innych działów, nie będą miały szansy na zatrudnienie. Zachowujemy kontakty do najlepszych praktykantów i zdarza się, że po ukończeniu przez nich studiów nawiązujemy z nimi współpracę. Często zgłaszają się do nas bowiem osoby na III czy IV roku studiów, co uniemożliwia podjęcie pracy w pełnym wymiarze czasu. 

W połowie oraz na koniec praktyk odbywają się rozmowy praktykantów z pracownikami Biura Zasobów Ludzkich. Zależy nam, by dowiedzieć się, czy studenci są zadowoleni z powierzanych im zadań i jak oceniają swoją pracę. Informacje zwrotne są dla nas niezwykle cenne – także pod kątem zmian w przyszłych edycjach. Chcemy, by nasz Program Letnich Praktyk COMPEtentni w Praktyce ewoluował i z każdą kolejną edycją stawał się coraz lepszy. Co więcej, każda osoba ma przydzielonego opiekuna merytorycznego. Nie jest nim manager, czyli bezpośredni przełożony, ponieważ ważne jest, aby opiekun był jak najbliżej praktykanta, czuwał nad jego codzienną pracą i pomagał w rozwiązywaniu problemów. To właśnie opiekun razem z managerem dokonują cyklicznej oceny pracy praktykanta – zarówno w codziennej pracy, jak i w trakcie spotkań podsumowujących wykonanie poszczególnych zadań.  
Ponadto, na koniec trwania praktyk, praktykanci  przygotowują  prezentację podsumowującą zadania, z którymi mieli okazję się zmierzyć podczas swojego pobytu w Compensie. W prezentacji bierze udział manager danego departamentu, opiekun merytoryczny oraz pracownik Biura Zasobów Ludzkich. 

Swoją ofertę – poza finansistami – kierują Państwo do prawników. W jakich obszarach będą mogli oni wykorzystać wiedzę zdobywaną podczas studiów? 

Rekrutacje do naszej firmy kierowane są najczęściej do osób z wykształceniem ekonomiczno-finansowym oraz prawniczym. W Compensie funkcjonuje duża liczba departamentów, w których wiedza z zakresu prawa jest bardzo przydatna. Jeśli chodzi o tegoroczne praktyki, to przyszli prawnicy mogą sprawdzić się w dwóch działach firmy. Jednym z nich jest Biuro Postępowań Wewnętrznych, do którego poszukujemy dwóch osób. Będą one odpowiedzialne za analizę akt prowadzonych przez spółkę postępowań i wykonywanie czynności w sprawach zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury czy na policję. W zakres obowiązków praktykanta wejdzie również sporządzanie pism do sądów, policji i prokuratury po wcześniejszej analizie materiałów z postępowań i zawiadomień do organów ścigania, a także przygotowywanie i archiwizacja spraw ostatecznie zakończonych. Drugi obszar, do którego poszukujemy osób z wykształceniem prawniczym, to Departament Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego. Do zadań praktykanta będzie należała głównie analiza zasad zawierania umów ubezpieczenia, w tym wypadku pojazdów mechanicznych z ryzyk flotowych. Wiedza z zakresu prawa, nawet jeśli nie jest jeszcze poparta doświadczeniem zawodowym, jest u nas bardzo mile widziana w tych zespołach.

Dorota Czerwińska-Rybska – Dyrektor Biura Zasobów Ludzkich Compensa od 2009 roku, od 2013 również Członek Zarządu Polisa-Życie VIG. W Compensie zarządza zespołem HR, który zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową oraz rekrutacją i rozwojem pracowników. W latach 2007–2009 zasiadała w zarządzie FinLife TU na Życie, gdzie odpowiadała za pion prawno-administracyjny oraz zarzadzanie zasobami ludzkimi. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz również