Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Compliance poszukuje specjalistów

Funkcja compliance zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w organizacjach zaufania publicznego. Nowe regulacje wprowadzane na rynek będą miały także wpływ na coraz większą specjalizację w tym obszarze.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
13.11.2014

Czy Państwa zdaniem funkcja compliance w świecie polskiego biznesu odgrywa coraz większe znaczenie?

Zdecydowanie. Widać to wszędzie, zarówno w podejściu organów nadzoru, nowych regulacjach, które coraz częściej mówią o compliance, jak i w obowiązkach specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Rosnące znaczenie compliance zauważyć można poprzez coraz większą liczbę konferencji branżowych organizowanych w tym temacie.

Często politykę zgodności traktuje się jako „zło konieczne”, które generuje dodatkowe koszty. Jakie wymierne korzyści tak naprawdę funkcja compliance przynosi przedsiębiorstwu?

Największa korzyść posiadania działu compliance w firmach leży u podstaw tej funkcji – jest to obowiązek zapewnienia działania firmy zgodnego z przepisami prawa, standardami rynkowymi, dobrymi praktykami i etyką. Pozwala to na stabilny i zrównoważony rozwój firmy i rynku. Wymierną korzyścią jest również unikanie kar i innych negatywnych konsekwencji nakładanych przez regulatorów rynku.

Czy każda firma, bez względu na wielkość i branżę, powinna posiadać wdrożone działania w obszarze compliance?

Zdecydowanie tak, jednakże ich skala zależy od stopnia regulacji, które dotyczą danej firmy. W sektorach, które są mocne regulowane, lub w sektorach zaufania publicznego, takich jaki bankowość, działy te mają większą wagę niż np. w sektorze produkcyjnym. Jednakże i w tych ostatnich jest sporo przepisów i wymogów prawnych, do których trzeba dostosować działalność firmy.

Stowarzyszenie Compliance Polska wprowadziła na rynek edukacyjny certyfikat CCO (Certyfikowany Compliance Officer). Dlaczego Stowarzyszenie podjęło taką decyzję i dlaczego warto sięgnąć po ten certyfikat?

Compliance jest od kilku lat intensywnie rozwijającą się branżą. Widzimy, że za zapotrzebowaniem rynkowym nie nadąża kadra. Jedynym sposobem na zbudowanie kompetencji wśród specjalistów i potencjalnych pracowników jest więc system szkoleń, które pozwolą uzupełnić luki w wiedzy. Stąd pomysł na szkolenie i certyfikat CCO. 

Jakie są i będą wyzwania dla banków na rynku krajowym wynikające z regulacji FATCA?

FATCA jest bardzo obszerną i skomplikowaną regulacją, a w dodatku pochodzi ona z USA. Pokazuje to doskonale kompleksowość przepisów prawnych, w których instytucje finansowe obecnie działają i z którymi muszą sobie radzić działy compliance.

Czy compliance możemy uznać za część etycznego biznesu? Jak compliance wpływa na ład korporacyjny?

Etyka to bardzo istotna część funkcji compliance, którą traktuje się na równi z wymogami prawnymi. Etyka pozwala na stabilny i zrównoważony rozwój rynku z interesem klientów w samym centrum działania firmy. Ład korporacyjny to kolejne, istotne standardy, które firma powinna uwzględnić. Jeśli firma decyduje się na przestrzeganie najwyższych standardów etycznych oraz wplata je w ład korporacyjny, compliance ma dodatkowe obowiązki związane z zapewnieniem przestrzegania wyznaczonych zasad.

Dziękuję za rozmowę.

Paweł Kuskowski – trener i doradca w zakresie compliance i AML. Był Szefem Globalnego Działu Funkcji AML dla grupy RBS. Kierował jednostką odpowiedzialną na poziomie globalnym za procesy AML w grupie RBS, wdrażając zmiany wynikające z zobowiązań attestation wobec brytyjskiego regulatora FCA. Były dyrektor i szef Działu Compliance i Ryzyka Operacyjnego w UBS Polska, Compliance Officer w AIG Investments w Dublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w firmach doradczych, uczestnicząc w tworzeniu, rejestracji, ocenie ryzyka regulacyjnego instytucji finansowych. Z wykształcenia prawnik, ukończył studia ekonomiczne we Włoszech. Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska. Pasjonat żeglarstwa i golfa. Gra w squasha.

Już niebawem (24 listopada 2014 roku) zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Compliance, największym corocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska Compliance organizowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska przy wsparciu Langas Group.

Dowiedz się więcej o konferencji »

Zobacz również