Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Credit Suisse wciąż inwestuje w rozwój we Wrocławiu

O planach dotyczących zatrudnienia, istocie i formie współpracy z uczelniami, oraz szansami jakie daje studentom, absolwentom i doświadczonym pracownikom Credit Suisse Center of Excellence we Wrocławiu, rozmawiamy z Arthurem Bänzigerem, dyrektorem wrocławskiego CoE.
Kategoria: Wiadomości
29.05.2014

Credit Suisse wynajął ostatnio powierzchnię w Green Day mogącą pomieścić 2,2 tys. pracowników. Czy można zatem wnioskować, że firma będzie rozwijała się wyłącznie we Wrocławiu czy brane są pod uwagę także inne lokalizacje?

 

Przeprowadzka do biurowca Green Day oznacza, że Credit Suisse pragnie na długo związać się z Wrocławiem. Uważamy, że warunki do dalszego wzrostu są tu wciąż sprzyjające – coraz szerszy wachlarz usług, wzrost znaczenia centrów usługowych w samym Credit Suisse, a także pomyślna współpraca z lokalnymi partnerami, np. uczelniami, której celem jest przyciągnięcie najbardziej uzdolnionych pracowników. Wrocław został wybrany na siedzibę jednej z czterech światowych jednostek Credit Suisse zwanych CoE (centers of excellence), będąc jedyną taką w Europie dzięki wielu istotnym zaletom: dobrze wykwalifikowanej sile roboczej, dobrej infrastrukturze, a także umiejętnościom kulturowym i językowym pracowników

Na łamach „Pulsu Biznesu” ogłosił Pan plany intensywnego wzrostu zatrudnienia. Czy wiadomo już na jakie typy stanowisk planowanych jest najwięcej rekrutacji? Do jakich departamentów będą mogli aplikować kandydaci zainteresowani pracą w Credit Suisse?

Pod koniec stycznia 2014 roku Credit Suisse Center of Excellence we Wrocławiu zatrudniało 2554 pracowników. Tylko w 2013 roku podpisaliśmy umowy o pracę z 1080 osobami. Ten wzrost zatrudnienia zależy od wielu czynników, m.in. poszerzającego się zakresu świadczonych usług oraz pomyślnej współpracy z lokalnymi partnerami, np. uczelniami. Przewidujemy, że zatrudnienie w CoE będzie nadal rosnąć.

Osoby zatrudnione przez Credit Suisse w Polsce to wysoko wykwalifikowani specjaliści wykonujący pełną wyzwań pracę, często znający wiele języków. CoE poszukuje kandydatów o różnym doświadczeniu i wykształceniu akademickim. Warto podkreślić, że poszukujemy nie tylko ekonomistów i bankowców, ale także informatyków, matematyków czy prawników.

 

Czy w związku z dalszym rozwojem firma będzie przeprowadzała rekrutacje na tzw. stanowiska entry level? Czy przyszli pracownicy będą mogli liczyć na pakiet szkoleń przygotowujących do pracy na wybranym stanowisku?

Z uwagi na sukcesy innych departamentów, coraz więcej działów Credit Suisse położonych w centralnych lokalizacjach decyduje się na utworzenie nowych zespołów w CoE we Wrocławiu. Dlatego poszukujemy doświadczonych pracowników i managerów na wyższe stanowiska. Jednocześnie jednak wdrażamy strategię rozwoju własnych pracowników i rekrutujemy na stanowiska podstawowe (entrylevel). Oferujemy młodym pracownikom atrakcyjne możliwości rozwoju kariery, aby zachęcić do związania się z naszym bankiem na dłużej.

Credit Suisse zapewnia wszystkim pracownikom szeroki wachlarz programów szkoleniowych. Dzięki pełnemu pakietowi szkoleń funkcjonalnych oraz z zakresu kompetencji miękkich wszyscy nasi pracownicy są dobrze przygotowani do pracy na swoich stanowiskach i mają możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji od pierwszych dni pracy w naszej firmie.


Zobacz oferty pracy w finansach i bankowości we Wrocławiu » 

Czy istnieją uniwersalne wymagania dotyczące umiejętności, jakich poszukuje wśród kandydatów Credit Suisse?

W Credit Suisse cenimy zwłaszcza trzy podstawowe wartości: proaktywność, wierność zasadom i partnerstwo, czyli tzw. zasady „3P” – z angielskiego „Proactive, Principled, Partner”. Zasady te określają nasze podejście do wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Dlatego poszukujemy kandydatów nastawionych na współpracę, odpowiedzialnych, wiernych zasadom oraz posiadających bardzo dobre umiejętności interpersonalne, ułatwiające budowanie relacji na każdym poziomie tak dużej i międzynarodowej organizacji, jaką jest Credit Suisse.

Czy współpracują Państwo z polskimi uczelniami wyższymi? Na czym polega ta współpraca?

Od sierpnia 2012 roku CoE we Wrocławiu stale rozwija współpracę z trzema największymi wrocławskimi uczelniami: Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym i Politechniką Wrocławską.

We współpracy z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyliśmy semestralny kurs dla studentów informatyki. Kurs jest przygotowywany i prowadzony przez managerów Credit Suisse z działów IT i Quantitative Strategies, a jego celem jest pokazanie studentom rzeczywistych wymagań w obszarze rozwoju oprogramowania. Kurs składa się z serii wykładów oraz pracy nad projektem, dzięki czemu studenci wykorzystują nabyte umiejętności w praktyce.  Największą korzyścią jest dla studentów bezpośredni kontakt z liderami i specjalistami Credit Suisse, którzy odpowiadają za opracowywanie najważniejszych aplikacji spółki.     

Jesteśmy także strategicznym sponsorem organizacji studenckich, co stanowi kolejny przykład naszej współpracy z lokalnymi uczelniami. Między innymi, jesteśmy zaangażowani w organizację warsztatów, wykładów i spotkań z managerami Credit Suisse, które organizowane są we współpracy z Kołem Naukowym Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego i fundacją MANUS Politechniki Wrocławskiej. Co więcej, Credit Suisse regularnie współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w ramach unijnego projektu tej uczelni Kuźnia Kadr poprzez prowadzenie wykładów i oferowanie trzymiesięcznych staży dwa razy w roku.

Kto może aplikować na program 3-miesięcznych praktyk w Credit Suisse?

Nasz trzymiesięczny program stażowy zapewnia wyróżniającym się studentom i absolwentom szansę uzyskania doświadczenia w branży usług finansowych oraz pokrewnych. Oferujemy staże w wielu obszarach, na przykład w dziale finansów, operacji globalnych, bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem czy IT.

Idealny kandydat powinien być bardzo zmotywowany, entuzjastyczny, nastawiony na ciągły rozwój i otwarty na wyzwania. Ponieważ nasi stażyści pracują w środowisku międzynarodowym, w ich pracy niezbędne są dobre umiejętności komunikacyjne i językowe (głównie język angielski, każdy inny język jest dodatkowym atutem). Stażyści powinni też dobrze odnajdywać się w pracy zespołowej i być zorientowani na klienta. W przypadku kandydatów ubiegających się o staż w zespołach o bardziej technicznym profilu w trakcie procesu rekrutacji weryfikujemy także wiedzę i umiejętności techniczne.

Gdy stażyści zdobędą początkowe doświadczenie, naszym celem staje się zapewnienie im dalszych możliwości i priorytetowe traktowanie w stosunku do innych kandydatów w procesie rekrutacji na stanowiska pełnoetatowe. Zachęcamy do ubiegania się o przyjęcie do programu stażowego zwłaszcza studentów dwóch ostatnich lat studiów.

Na czym polega stosowana przez Credit Suisse strategia Grow Your Own (GYO)?

Grow Your Own (GYO) to strategia zarządzania pulą najbardziej uzdolnionych pracowników, skoncentrowana na zatrudnianiu osób na stanowiska podstawowe i wspieraniu ich w dalszym rozwoju. W CoE we Wrocławiu wdrażamy strategię GYO, planując zatrudnienie 60 proc. utalentowanych pracowników na stanowiska podstawowe i kreowanie spośród nich przyszłych liderów firmy. Odbywa się to poprzez rozmaite programy rozwojowe oraz szeroki wachlarz możliwości budowania kariery zawodowej. Kluczowymi obszarami strategii GYO są: zatrudnianie właściwych osób, oferowanie odpowiednich możliwości budowania profilu zawodowego wewnątrz organizacji oraz wspieranie pracowników poprzez zapewnianie im wartościowych szkoleń i narzędzi.

W 2013 roku Credit Suisse otrzymało tytuł Najlepszego Pracodawcy Roku wśród przedsiębiorstw sektora outsourcingu i centrów usług wspólnych. Czego potwierdzeniem jest ta nagroda?

Nagroda ta jest potwierdzeniem, że Credit Suisse oferuje swoim pracownikom w CoE we Wrocławiu świadczenia dodatkowe, wychodzące poza świadczenia zazwyczaj oferowane na lokalnym rynku. Inwestujemy bardzo silnie w naszych pracowników. Oferujemy różne mozliwości rozwoju, począwszy od finansowania kursów językowych, poprzez wsparcie finansowe dalszej edukacji, pełny program szkoleniowy z zakresu umiejętności technicznych, aż po szkolenia z kompetencji miękkich oraz programy rozwoju managerów i programy mentorskie oraz coachingowe. Nagroda wyróżnia nas także za aktywność charytatywną w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zachęcamy naszych pracowników, aby korzystali z możliwości elastycznego czasu pracy, który umożliwia im dostosowanie obowiązków zawodowych do ich życia prywatnego. Może to mieć miejsce dzięki możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin lub z domu.

Zobacz oferty pracy w finansach i bankowości we Wrocławiu » Arthur Bänziger jest dyrektorem zarządzającym w Credit Suisse, a od czerwca 2012 roku dyrektorem Center of Excellence (CoE) we Wrocławiu. Odpowiada za bieżącą działalność operacyjną i techniczną CoE, a także odgrywa ważną rolę w promowaniu Centrum w perspektywie jego dalszego rozwoju. CoE we Wrocławiu jest jedną z czterech tego rodzaju jednostek banku na świecie.

Arthur Bänziger ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziale bankowości prywatnej Credit Suisse. Rozpoczął swoją karierę w 1985 roku jako lider zespołu, a następnie w 1997 roku został kierownikiem oddziału w Winterthur w dziale bankowości prywatnej. W 2002 roku został dyrektorem ds. rynku na obszar wschodniego Zurychu, a w 2008 roku dyrektorem regionalnym ds. bankowości prywatnej na wschodnią Szwajcarię.

Arthur Bänziger jest Certyfikowanym Europejskim Analitykiem Finansowym oraz Certyfikowanym Ekspertem ds. Finansów i Inwestycji. Ukończył Międzynarodowy Program Zarządzania w prestiżowej szkole zarządzania INSEAD oraz kurs International Banking Summer School. 


Zobacz również