Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Deregulacja w zawodzie doradcy podatkowego – część czynności będzie mógł wykonywać każdy

Zgodnie z planowanymi przez rząd zmianami w doradztwie podatkowym do prowadzenia ksiąg podatkowych, wypełniania zeznań i deklaracji, a także udzielania porad i opinii będą upoważnione osoby nieposiadające tytułu doradcy.
Kategoria: Wiadomości
12.09.2013

Reprezentować podatników przed organami administracyjnymi i sądami wciąż będą mogli jedynie licencjonowani doradcy podatkowi. Propozycje rządu są jednak ostro krytykowane.Porad będzie mógł udzielać każdy


Negatywny stosunek do większości propozycji rządowych wyraziła, jeszcze w toku konsultacji społecznych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Ułatwienie dostępu do czynności obecnie zarezerwowanych wyłącznie dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, rewidentów oraz przedsiębiorców wykonujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych da każdemu możliwość ich wykonywania.


Deregulacja działalność doradczych w zakresie prawa podatkowego pozbawi samorząd zawodowy możliwości nadzoru publicznego nad tymi czynnościami. Co więcej, ustawa uprawni do doradztwa podatkowego osoby, które mogły mieć wcześniej związek z wyłudzaniem zwrotu podatku, a ich działalność nie będzie w żaden sposób zabezpieczana w zakresie ochrony interesu publicznego. Choć w Polsce obszar szarej strefy jest mocno rozrośnięty, a wiele osób uchyla się od płacenia podatków, deregulacja zawodu doradcy podatkowego najprawdopodobniej przyczyni się do jeszcze większego pogorszenia sytuacji w tym zakresie. Większy dostęp - wyższa jakość?


Popierający deregulację twierdzą, że przyczyni się ona do wzrostu jakość usług przy jednoczesnym spadku cen. Jednak doświadczenia deregulacje w branży prawniczej jednoznacznie wskazują, że liberalizacja rynku ma rzeczywiście wpływ na obniżenie poziomu cen, ale wpływa bardzo niekorzystnie na poziom usług oraz przyczynia się do zwiększenia poziomu bezrobocia wśród specjalistów reprezentujących danych rynek.


Planowana ustawa deregulacyjna może okazać się także zagrożenie dla podatników, którzy nieświadomi braku profesjonalizmu i wiedzy w zakresie doradztwa podatkowego osoby, z której usług korzystają, mogą podejmować niepoprawne decyzje przekraczając przy tym granice obowiązującego prawa. Wówczas odpowiedzialność za swój czyn poniesie podatnik, któremu pozostanie jedynie żmudne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sądzie.Tylko doradcy będą mogli reprezentować podatników


Reprezentować podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi wciąż będą mogli jedynie doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni.


Ułatwione będzie uzyskanie wpisu na listę doradców podatkowych dzięki krótszemu okresowi praktyki, oraz zwolnieniu ze zdawania pisemnej części egzaminu osób, które ukończyły właściwe studia wyższe.


Bez zmian pozostaną wymagania związane z posiadaniem wyższego wykształcenia, niekaralność, wpisu na listę doradców, obowiązek przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Oprócz tego doradców wciąż będą obowiązywały zasady etyki i tajemnicy zawodowej. 


Zobacz również