Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dlaczego motywacja pracowników opłaca się pracodawcom?

Przedsiębiorstwo jest jak żywy organizm – jego funkcjonowanie i rozwój zależy od pomniejszych części. Motywacja pracowników to klucz do sukcesu firmy. Zmotywowany pracownik nie tylko pracuje efektywniej, ale przyczynia się także do wzrostu zysków w firmie, szczególnie jeśli jego zadaniem jest sprzedaż produktu lub usługi.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
13.01.2015

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) muszą o tym pamiętać, aby zaistnieć na rynku. Szczególnie zdawać sobie z tego sprawę powinien sektor finansowy. Współcześnie, dzięki technologii i dostępowi do internetu MŚP otrzymały olbrzymie możliwości rozwoju. Korzystając z nich można obniżyć koszty przy jednoczesnej poprawie wydajności. Jak to zrobić?


 

Motywacja kluczem do sukcesu

Motywacja pracowników powinna zajmować naczelne miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, ale niestety jeszcze nie we wszystkich firmach jest traktowana jako priorytet. Cała działalność człowieka, jego dążenie do ciągłego postępu i jeszcze lepszej jakości pracy determinowane są motywacją rozumianą jako zdolność do zaspokajania zawodowych aspiracji. Ma ona znamienny wpływ na zaangażowanie w służbowe obowiązki oraz wykorzystywanie posiadanej wiedzy w realizacji wytyczonego celu. Dlatego też kierując zespołem ludzi, powinno się motywację rozbudzać i podtrzymywać, szczególnie wśród sprzedawców, których działania wprost przekładają się na wzmocnienie pozycji rynkowej firmy, bez względu na to, czy sprzedają usługę w postaci audytu, usługi doradczej czy obsługi księgowej firmy.

Brak odpowiedniego systemu motywacji może powodować ograniczenie aktywności zawodowej. Dobrze, kiedy polityka świadczeń pozapłacowych jest integralną częścią systemu wynagradzania w firmie. 

Badanie Training Partners wykazało, iż spośród 25 czynników motywacji pozafinansowej najskuteczniejszym jest dobra atmosfera pracy, a następnie docenienie zaangażowania i sukcesów przez szefa. Przez najprostszą życzliwość polegającą na szczerej pochwale, zainteresowaniu pracownikiem i pozytywnym nastawieniu można wspiąć się naprawdę wysoko bez zbędnych kosztów. Podobnie jest z wytyczaniem ścieżek kariery oraz rozszerzaniem kompetencji. Szczególnie istotne jest to w obszarze motywacji handlowców w procesie sprzedaży produktu. Dobra motywacja pracowników jest podstawą do owocnego rozwoju przedsiębiorstwa, a co za tym idzie –  wzmacniania pozycji na rynku i osiągania zysków.


 

Jak skonstruować dobry system motywacji?

Każdy pracodawca powinien sobie uświadomić, że warto poświęcić czas i zaproponować swoim pracownikom dobrze dobrany system motywacji. Niestety, wiele firm z MŚP błędnie  przeświadczona o tym, iż na wdrożenie programu motywacyjnego mogą sobie pozwolić jedynie duże przedsiębiorstwa, tkwi w bezruchu i stagnacji. 

Na samym wstępie należy pamiętać o tym, że program będzie się różnił od tego, który wprowadzany jest w dużej korporacji, ale nie jest niemożliwy. W sytuacji niewielkich firm powstaje kilka drobnych problemów, w których rozwiązaniu pomagają nowe technologie. Do tej pory takie produkty kojarzą się z wymyślnymi i piekielnie drogimi rozwiązaniami, których na wdrożenie mogą pozwolić sobie tylko największe korporacje posiadające duży zasób finansowy i ludzki. Jednak obecnie pojawiają się pierwsze e-platformy, które mogą sprawdzić się zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych firmach. Dzięki nim manager może w łatwy, mobilny i przede wszystkim efektywny sposób zarządzać wynikami swoich zespołów i odpowiednio zaplanować działania motywacyjne.

Najważniejszą kwestią w systemie motywacyjnym jest system nagród – wbrew pozorom wcale nie musi on być kosztowny dla firmy. Nagrody mogą mieć formę premii finansowej lub rzeczowej za osiągnięcie określonego celu. 

W opracowaniu programu pomocne są nowe technologie, które ułatwiają personalizację systemu dla swoich pracowników oraz pozwalają na śledzenie ich efektów. W ten sposób, zarówno pracodawca, jak i pracownik może kontrolować przebieg postępów z poziomu komputera lub urządzeń mobilnych. 

Równie ważnym elementem w osiągnięciu sukcesu dla MŚP jest zadbanie o proces określania celów dla pracowników, a następnie rozliczania ich realizacji. Stworzenie systemu motywacyjnego pozwoli także mieć pewność, że zatrudnieni w firmie pracownicy działają zgodnie ze strategicznym kierunkiem firmy. Ponadto, fundusze materialne włożone w wyszkolenie i rozwój zatrudnionych osób nie okażą się biznesowo nieuzasadnionym wydatkiem. 

Wykreowanie i wdrożenie sprawnie funkcjonującego programu motywacji w przedsiębiorstwie nie jest łatwe, jednak bardzo ważne dla osiągania sukcesów przez firmę. Wyznaczanie celów dla pracowników, a następnie ocenianie ich realizacji, pozwala również zatrzymać najcenniejszych z nich w organizacji. Pracownik znający oczekiwania przełożonych wie, jak jego praca wpływa na działanie przedsiębiorstwa. Osoba taka również ma pewność, że praca zostanie oceniona w sposób rzetelny i doceniona, co sprawia, że jest pracownikiem lepiej zmotywowanym, a co za tym idzie utożsamia się z celami firmy. Przekłada się to nie tylko na efektywność pracy, ale także na realizację celów biznesowych całego przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również artykuł, co i jak motywuje finansistę »

Tomasz Michalik - pomysłodawca systemu dla sektora MŚP Motiveo.pl, platformy przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw służącej do tworzenia programów motywujących handlowców w procesie sprzedaży. System został skonstruowany tak, aby przynosić wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcy (większe obroty), jak i handlowcom (premie za sprzedaż). System Motiveo działa w oparciu o technologię SaaS. Wszystkie dane umieszczone są w chmurze obliczeniowej. Dopełnieniem kompleksowych rozwiązań przygotowanych przez zespół Motiveo, jest aplikacja mobilna na smartfony i tablety dla przedsiębiorców i handlowców.

Zobacz również