Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Fintech i kobiety

Innowacyjność i fintech definiują obecnie kształt nowoczesnej bankowości. Badania świadczą o tym, że polskie fintechy dynamicznie się rozwijają. Eksperci upatrują w tym wielkiej szansy na różnorodność i zwiększenie udziału kobiet w biznesie.
Kategoria: Wiadomości
07.11.2017

Fintech, czyli dynamicznie rozwijające się technologie finansowe i wykorzystujące je usługi, a także firmy, które tworzą je i dostarczają, to jeden najlepiej widocznych przejawów rewolucji technologicznej w finansach.

 

Rewolucja fintech

Rewolucja fintech w bankowości obejmuje zmiany strategii, procesów, usług czy produktów, zaś kierunkiem tych zmian jest zbliżenie do potrzeb i oczekiwań klienta – użytkownika nowoczesnych rozwiązań bankowości XXI wieku. Na ten rozwój pozwolił przede wszystkim postęp technologiczny, a co za nim idzie, możliwość tworzenia nowych rozwiązań, odmienne od wcześniejszych potrzeby klientów oraz wzrost konkurencyjności w sektorze.

Zaczęło się od upraszczania wykonywania przelewów i płatności oraz zaciągania pożyczek. Fintechy, dzięki rodzącym się możliwościom technicznym, mogły wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Proponując nowe usługi, zyskiwały użytkowników swoich rozwiązań oraz wiedzę o nich, co pozwoliło im tworzyć kolejne, coraz bardziej zaawansowane produkty finansowe.

Jak rośnie fintech? Dane jednoznacznie sugerują, iż dynamicznie: w 2016 roku na całym w branżę tę zainwestowano 12,7 miliarda dolarów, a inwestycje rosły średnio o 47% rocznie (raport CB Insight). Innowacyjność fintechów pozytywnie wpłynęła również na wzrost innowacyjności banków. – Jeszcze w roku 2009 tylko 37% banków na świecie traktowało innowacyjność jako jedną z metod osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W roku 2015 odsetek ten wzrósł do 73%.Według ankiety przeprowadzonej przez McKinsey&Company 70 ze 100 ankietowanych największych banków ma strategię reakcji na rosnący rynek fintech – czytamy w raporcie Ekspertki w fintech.

Obszar fintech, wcześniej kojarzony przede wszystkim z rynkiem płatności detalicznych, zaczyna rozszerzać się na bankowość korporacyjną. Rośnie także rynek nowoczesnych rozwiązań w branży ubezpieczeniowej, czyli analogicznie do fintechu – insurtech.

Fintech to wykorzystanie nowych technologii informacyjnych na potrzeby sektora finansowego, celem jest całkowita transformacja sposobu zarządzania pieniędzmi.

 

Fintech w Polsce

Współistnienie fintechów, firm tworzących owe nowoczesne rozwiązania ukierunkowane na prostotę wykonywania rozmaitych operacji bankowych, z tradycyjnymi bankami, miało kilka etapów. Początkowo były konkurencją dla instytucji finansowych, ponieważ burzyły porządek istniejący na rynku i szturmem zdobywały kolejne obszary w usługach zarezerwowanych wcześniej dla banków. Konieczność zmiany modelu funkcjonowania w nowym, cyfrowym świecie sprawiła jednak, że banki zaczęły decydować się na partnerstwo z fintechami, pozyskując ich technologie, ucząc się innowacyjności i zwinności działania.

W tym kontekście interesujący jest polski sektor bankowy, który jest zaawansowany pod względem technologicznym. Polskie banki są w gronie liderów zmian technologicznych na świecie i często same siebie postrzegają jako fintechy. Stabilność, konkurencyjność i innowacyjność polskiej bankowości stanowi dobre otoczenie do powstawania rozwiązań fintechowych. Zgodnie z szacunkami firmy KPMG w Polsce działa około 100 firm z sektora fintech. Oferują między innymi elektroniczne płatności za bilety, usługi kantorów internetowych czy pożyczki. Zyskują coraz silniejszą pozycję na rynku i nastawione są na rozwój.

Zdaniem ekspertów PwC w Polsce – ze względu na specyfikę branży – najbardziej prawdopodobnym scenariuszem rozwoju sektora usług finansowych jest zacieśnienie współpracy pomiędzy tradycyjnymi instytucjami finansowymi i fintechami. Połączone siły tradycyjnych banków i firm z obszaru technologii finansowych doprowadzą do powstania nowego ekosystemu usług bankowych, skuteczniej odpowiadającego na potrzeby klientów i wyzwania rynkowe.

Dowiedz się więcej o fintech w Polsce >>

– Obszar innowacji finansowych opartych na najnowocześniejszych technologiach, zwany fintech, w szybkim tempie zmienia obraz sektora finansowego na całym świecie. Warto podkreślić, że w tym procesie dużym potencjałem dysponuje również Polska, gdzie w przyszłości m.in. dzięki bankom, uchodzącym za jednej z najbardziej innowacyjnych na świecie, może powstać nowoczesna infrastruktura instytucjonalna, prawna i technologiczna – mówi Mieczysław Groszek, były Wiceprezes Związku Banków Polskich (cyt. za raportem Ekspertki w fintech). Ekspert uważa, iż fintech stanowi ogromną szansę dla kobiet, których udział w rozwoju nowoczesnych narzędzi i usług może przyczynić się do dynamicznego rozwoju branży.

 

Kobieca perspektywa

Branża fintech myśli o bankowości w sposób twórczy, nieszablonowy, kreatywny. Równie nieszablonowe jest spojrzenie na świat informatyki, programowania i aplikacji jako świat kobiet – mówi Tomasz Bogus, były Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas (cyt. za raportem Ekspertki w fintech).

Eksperci podkreślają takie aspekty udziału kobiet w rewolucji fintech, jak brak w tej branży nieobcych tradycyjnej bankowości czy finansom „męskiej twarzy” oraz potwierdzana badaniami większa empatyczność kobiet, ważna w kontekście nastawienia rozwiązań fintech na dobrze rozpoznawane potrzeby klientów.

Bowiem rewolucja fintech to nie tylko nowe rozwiązania, procesy i modele biznesowe, lecz także zmiany w kulturze organizacji i wspieranie różnorodności. Tymczasem kobiety były i do dzisiaj są w świecie wielkich instytucji finansowych, ale i start-upów, w zdecydowanej mniejszości. W raporcie poświęconym ekspertkom w fintech czytamy, iż mimo że kobiety stanowiły prawie 60% zatrudnionych w firmach świadczących usługi finansowe, to tylko 19% z nich zajmowało stanowiska kierownicze, zaledwie 14% piastowało funkcje w zarządach i jedynie 2% zarządzało instytucjami finansowymi (dane Światowego Forum Ekonomicznego z 2010 r.). Z kolei z raportu Kobiety w finansach. Obecność kobiet w polskim sektorze finansowym wynika, że kobiety stanowiły 16,8% członków zarządów oraz 12,3% członków rad nadzorczych firm i instytucji finansowych w Polsce (stan na wrzesień 2015 roku). Eksperci są zaś zdania, że większe zróżnicowanie na różnych szczeblach firm przynosi wiele korzyści czysto biznesowych. Należą do nich: lepsze rezultaty i większa kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań, a także wyższy zwrot z inwestycji.

Im wyższe stanowisko, tym mniej kobiet – przynajmniej w branży finansowej. Przewiduje się, że poziom trzydziestoprocentowego udziału kobiet na wysokich stanowiskach instytucje finansowe osiągną za 30 lat. Dowiedz się więcej >>

Badania dowodzą, iż kobiety uwzględniają znacznie więcej czynników niż mężczyźni podczas podejmowania decyzji, lepiej radzą sobie z zarządzaniem przedsięwzięciami opartymi na współpracy i komunikacji, a także w bardziej holistyczny sposób podchodzą do rozwiązywania problemów. Wszystko sprawia, iż są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby klienta i odpowiedzieć na nie, poprzez lepiej dostosowane do nowoczesnych warunków przywództwo.

– Kobiety mają cudowną umiejętność łączenia informacji z różnych płaszczyzn, są dokładne, wielozadaniowe, pragmatyczne, co wiąże się często również z ich rolą matki. W przypadku sektora innowacji technologicznych kobiety dają szansę na zrozumienie potrzeb połowy społeczeństwa, co jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o identyfikowanie potrzeb klientów – potwierdza Małgorzata Szturmowicz, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Idea Bank.

 

Kim są kobiety w polskim fintech? Poznaj sylwetki oraz historie rozwoju karier 20 Polek odnoszących sukcesy w sektorze fintech. Zobacz raport Ekspertki w fintech >>

 

Artykuł powstał na podstawie raportu Ekspertki w fintech, przygotowanego przez inicjatywę Znane ekspertki.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również