Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Grupa ArcelorMittal właśnie otworzyła Centre of Excellence w Dąbrowie Górniczej

Sektor BPO/SSC rozwija się bardzo dynamicznie. Poza prostymi procesami do Polski przenoszone są coraz bardziej zaawansowane procesy biznesowe.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
29.05.2013
W Dąbrowie Górniczej właśnie powstaje Centre of Excellence dla potrzeb SOX i doskonalenia środowiska kontroli wewnętrznych Grupy ArcelorMittal.
Już teraz zapraszamy do składania aplikacji na stronie ssce.arcelormittal.com.

O nowo powstającym centrum doskonałości (Centre of Excellence) Grupy ArcelorMittal, którego celem będzie doskonalenie środowiska kontroli wewnętrznych i zgodności z wymaganiami ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) rozmawiamy z Sebastainem Klewkiem, Dyrektorem Jakości w ArcelorMittal Shared Service Centre Europe.

Właśnie powstaje Państwa pierwsze centrum doskonałości – i to w Polsce, w ramach działającego już od kilku lat centrum usług wspólnych (SSC) Grupy ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Czym będzie się zajmować Państwa CoE?

Od kilku już lat procesy księgowe dla europejskich spółek Grupy ArcelorMittal realizowane są w ramach specjalnie powołanej do tego celu spółki, działającej w Polsce. ArcelorMittal Shared Service Centre zatrudnia około 500 pracowników, w tym w ramach umów z podwykonawcami w Indiach, realizujących takie procesy, jak: księgowość zobowiązań i należności, rachunkowość finansowa, raportowanie finansowe, płace, dokumentacja cen transferowych, raportowanie intrastat i inne.

Procesy te realizowane są dla klientów wewnętrznych z kilkudziesięciu krajów, głównie europejskich w ośmiu językach. Korzyści dla klientów wynikające z przeniesienia procesów księgowych do naszego SSC to nie tylko znacząca obniżka kosztów procesu ale również poprawa jakości, dostęp do najlepszych praktyk czy dostęp do wiedzy i porównywalnych danych z innych spółek. Unikalne korzyści płynące z centralizacji procesów biznesowych w ramach centrów usług wspólnych pozwalają zarządzającym tworzyć centra zaawansowanych usług, wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które mogą stanowić wzór najlepszych praktyk dla pozostałych właścicieli procesów. To wszystko realizowane jest w celu podniesienia jakości, upowszechnienia standardów i ujednolicenia metodologii stosowanej przez wszystkie jednostki w Grupie w ramach wąsko wyspecjalizowanych obszarów działalności. 

Jednym z takich obszarów jest zarządzanie jakością, a w szczególności zapewnienie zgodności z wymaganiami amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley (w skrócie SOx). 

Po serii spektakularnych bankructw w Stanach Zjednoczonych na początku dwudziestego pierwszego stulecia amerykańska administracja nałożyła na wszystkie spółki notowane na amerykańskich giełdach (a więc również na Grupę ArcelorMittal) obowiązek utrzymywania i okresowej weryfikacji systemu kontroli wewnętrznej. Obowiązek ten realizowany jest poprzez okresową analizę ryzyka, projektowanie systemu kontroli wewnętrznych oraz weryfikację operacyjnej efektywności tych kontroli Z reguły odpowiedzialność za przeprowadzenie tego typu działań powierzane jest w spółkach działom jakości, zarządzania ryzykiem lub dedykowanym komórkom usytuowanym w pionach finansowych spółek.

Nasze Centre of Excellence powstaje właśnie w celu wspomagania managerów tychże komórek w ocenie operacyjnej efektywności zaprojektowanych lokalnie kontroli. Dzięki zapewnieniu całkowitej niezależności oraz ponieważ nasi konsultanci będą dedykowani wyłącznie temu zagadnieniu, liczymy na efekty synergii i specjalizacji, które pozwolą na faktyczne doskonalenie procesu, jak również podniesienie jego ekonomicznej efektywności. Formalnie nasz dwunastoosobowy zespół będzie częścią istniejącego w Polsce centrum usług wspólnych (SSC).

Zatem centrum będzie zatrudniać doświadczonych specjalistów. Czy regulacje SOX to jedyne zadanie nowego CoE?

Oczywiście, że nie. Towarzyszą nam ambitne plany. Mówimy o usługach, które wymagają nie tylko doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, ale również przeglądu istniejących w Grupie rozwiązań. Mimo że w pierwszym okresie będziemy starać się przede wszystkim zapewnić wysoką jakość kontroli biznesowych w ramach SOX, to w niedalekiej przyszłości przewidujemy realizację dodatkowych korzyści płynących z doskonalenia środowiska kontroli wewnętrznej również dla obszarów pozostających poza zakresem wymagań ustawy Sarbanes-Oxley. W planach mamy objęcie zakresem naszych usług obszaru ITGC. ITGC (Information Technology General Controls) to zestaw standardowych kontroli z obszaru IT, których celem jest zapewnienie właściwego rozwoju aplikacji stosowanych w firmie, jak również integralności i bezpieczeństwa programów, baz danych oraz operacji automatycznych.

Czy mógłby Pan wytłumaczyć, jak wygląda stosowanie ustawy Sarbanesa-Oxley'a w praktyce i jak przekłada się na działanie Państwa centrum?

Każda spółka notowana na którejkolwiek z amerykańskich giełd ma obowiązek dostosować się do regulacji SOX. Obowiązek ten dotyczy wszystkich spółek zależnych, w związku z czym wymagania ustawy SOX dotyczą bardzo dużej ilości spółek poza USA, w tym także w Polsce. Aby spełnić wymogi ustawy, należy przede wszystkim dokonać analizy ryzyka, na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Zidentyfikowane ryzyka w ramach istniejących procesów podlegają działaniom mającym na celu zminimalizowanie możliwych negatywnych skutków związanych z realizacją danego ryzyka. Działania te, czyli strategia reakcji na ryzyko może odbywać się poprzez unikanie, dywersyfikowanie, akceptację lub łagodzenie skutków ryzyka. Ostatnia ze strategii: łagodzenie ryzyka jest najbardziej popularna i polega na podejmowaniu określonych działań mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa lub wpływu ryzyka. Działania te często określane są mianem kontroli wewnętrznych, zaprojektowanych jako odpowiedź organizacji na ryzyko.

Jednakowoż, samo zaprojektowanie odpowiednich kontroli nie przesądza o skuteczności strategii zarządzania ryzykiem. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że nawet najlepiej zaprojektowane kontrole nie działają prawidłowo lub po prostu nie są wykonywane. Aby uzyskać uzasadnioną pewność, że zidentyfikowane ryzyka są skutecznie pokryte przez kontrole, możemy dokonać tzw. testów kontroli. Oznacza to, że na podstawie statystycznie dobranych próbek możemy dokonać analizy operacyjnej efektywności wybranych kontroli. I tu właśnie pojawiają się pracownicy naszego CoE uzbrojeni w metodologię i narzędzia pozwalające dokonać takiej właśnie analizy.

Jednocześnie, mając dostęp do rozwiązań stosowanych w różnych spółkach Grupy ArcelorMittal będziemy w stanie zidentyfikować i zaproponować najlepsze możliwe strategie zarządzania ryzykiem, co w prosty sposób będzie prowadziło do poprawy środowiska kontroli u naszych klientów.

Czy poza wysokiej klasy specjalistami centrum nastawione jest również na absolwentów uczelni wyższych?

Tak, zdecydowanie. Posiadając odpowiednią metodologię i narzędzia do weryfikacji jakości oraz dzięki szerokiemu programowi szkoleń będziemy mogli zapewnić naszym najmłodszym kolegom dostęp do wiedzy i doświadczenia potrzebnych w codziennej pracy audytora procesu. Najważniejsze cechy dobrego kandydata do pracy w naszym Centre of Excellence to: chęć nauki, samodzielność, komunikatywność oraz przede wszystkim znajomość języków obcych.

Dzięki okresowi intensywnej nauki w ramach świadczonych przez nas usług oraz dzięki nawiązaniu licznych międzynarodowych kontaktów każdy z naszych pracowników będzie miał unikalną możliwość dalszego rozwoju swojej kariery w ramach Grupy ArcelorMittal, jeśli tylko wyrazi takie zainteresowanie. W ten sposób nowo powstałe centrum doskonałości będzie również „kuźnią talentów” dla SSC, jak i dla Grupy ArcelorMittal.

Osób ze znajomością jakich języków obcych będą Państwo poszukiwać?

Przede wszystkim poszukujemy osób z językiem angielskim, który jest oficjalnym językiem używanym w naszej firmie. Jednakowoż, w wielu przypadkach, zwłaszcza poza pionem finansowym, do skutecznej komunikacji niezbędna jest znajomość lokalnego języka. Dlatego poszukujemy pracowników posługujących się innymi językami obcymi, takimi jak: francuski, hiszpański, holenderski czy niemiecki.

Ale język to nie jedyny warunek. Liczą się dla nas młode osoby, które gotowe są uczyć się przez cały czas i lubią poznawać nowe rzeczy. Naszą pracę charakteryzuje poznawanie różnych procesów z bardzo wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa, od zakupów, poprzez sprzedaż, zarządzanie zapasami, produkcję, księgowość czy płace. Zatem nasz przyszły pracownik ma szansę poznać bogactwo procesów, jakie zachodzą w jednostkach koncernu w całej Europie.

Czy praca będzie związana z częstymi wyjazdami? Spodziewam się, że pracując w firmie o globalnym zasięgu, trzeba liczyć się z częstymi wyjazdami za granicę. Do jakich krajów ma szansę wyjechać pracownik?

Tak. Pracownicy muszę się liczyć z wyjazdem do kraju klienta. Praca w naszym dziale będzie wiązała się z wieloma wyjazdami do klientów w różnych krajach. Jednakże okres wakacyjny oraz pierwszy kwartał nowego roku będzie przeznaczony właśnie na szkolenia. Lista krajów, w których nasi klienci mają zlokalizowane procesy jest długa, ale jednocześnie warta poznania. Mówimy tutaj o delegacjach pracowniczych nie tylko do krajów europejskich, jak Hiszpania, Francja, Luksemburg, Belgia czy też Niemcy, ale również Indie. Należy też pamiętać, że Grupa ArcelorMittal to nie tylko Europa. Nasi koledzy w Brazylii, USA czy Republice Południowej Afryki również stają przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem i środowiskiem kontroli wewnętrznych. Tworząc tak liczny zespół specjalistów w ramach CoE w Polsce stajemy się istotną komórką organizacyjną na tle całej Grupy.

A z jakimi kompetencjami przyjmują Państwo osoby na stanowisko starszego konsultanta?

Szukamy osób z doświadczeniem w obszarze analizy procesów, pracujących wcześniej w ramach audytu, w departamentach oceny ryzyka lub przy przenoszeniu procesów. Osób, które przede wszystkim znają metodologię audytu procesowego.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Również dziękuję. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do odwiedzania strony internetowej naszego Centrum oraz do składania aplikacji: ssce.arcelormittal.com.

Wywiad przeprowadził Jakub Jański.


Sebastian Klewek
Dyrektor ds. Jakości i Relacji z Klientami ArcelorMittal Shared Service Centre Europe

Sebastian Klewek posiada 12 letnie doświadczenie w branży finansowej, w tym kilkuletnie zdobyte w jednej z wiodących firm doradztwa gospodarczego.

W Grupie ArcelorMittal i w Shared Service Centre Europe pracuje od 2008 roku. Sebastian Klewek jest odpowiedzialny w organizacji za zarządzanie środowiskiem kontroli wewnętrznych, za zgodność procesów z wymogami prawa oraz za relacje z klientami Centrum. Nadzoruje zadania z zakresu przeglądów systemu kontroli wewnętrznych, audytów wewnętrznych, zgodności z wymaganiami amerykańskiej ustawy Sarbanes Oxley, zarządzania ryzykiem, zarządzania przez jakość (ISO 9001) oraz inicjuje i wdraża programy doskonalenia procesów.

Sebastian Klewek ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jest biegłym rewidentem (numer rejestru 11962) oraz członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Pasją Sebastiana jest muzyka. Ukończył szkołę muzyczną w klasie gitary. W okresie letnim uprawia windsurfing. Jest żonaty, ma trzech synów.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również