Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Jak przeprowadzamy zmiany w banku?

Dwóch liderów z BBH opowiedziało nam w wywiadzie o usługach dostarczanych przez BBH oraz o tym, co wyróżnia firmę jako pracodawcę w Krakowie.
Kategoria: Wiadomości
17.10.2016
Artykuł sponsorowany.

W Brown Brothers Harriman (BBH) dział Change Management jest liderem wdrażania strategii inwestycyjnej, dostarczając projekty na czas, w ramach założonego budżetu i w pożądanym zakresie. Specjaliści z Działu Change Management działają w zgodzie z najwyższymi standardami zarządzania projektami, analizy biznesowej i metod testowania, przy współpracy z różnorodnymi obszarami biznesowymi, operacyjnymi i informatycznymi. Wszystkie te funkcje można znaleźć w krakowskim biurze BBH – lokalizacji idealnej dla zarządzania zmianą i ekspertów wspomagających współpracę między licznymi działami i procesami.
 

Dwóch liderów z BBH opowiedziało nam w wywiadzie o usługach dostarczanych przez BBH oraz o tym, co wyróżnia firmę jako pracodawcę w Krakowie.

Rozwój systemów informatycznych stał się istotną dziedziną na krakowskim rynku usług finansowych. Z Państwa perspektywy, jaką rolę odgrywa ten obszar i skąd jego rosnące znaczenie?

Marcin Sadowski: Stabilne, wydajne i odporne systemy informatyczne są – z wielu względów – niezmiernie istotnym czynnikiem dla instytucji finansowych. Regulacje prawne dotyczące banków ulegają ciągłym zmianom, z coraz większą liczbą przepisów narzucanych przez urzędy nadzorujące, szczególnie w ostatnich latach. Zmiany w regulacjach wymagają od instytucji finansowych nieustannego interpretowania i wdrażania rozwiązań, często technicznych, tak aby odpowiadać na wymogi i zapewniać zgodność z surowymi przepisami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.

Dodatkowo, bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania wobec klientów związane z ochroną ich interesów. Dzięki naszej rozbudowanej, stabilnej i sprawnej platformie systemowej jesteśmy w stanie redukować ryzyko i budować długoterminowe zaufanie klientów, co jest niezbędne w naszym biznesie. Zapewniając solidne podstawy działań operacyjnych BBH, specjaliści systemowi są fundamentem naszej reputacji – świadczenia usług w sposób niezawodny i uczciwy.

Wreszcie, szybkie tempo rozwoju technologii i nowych rozwiązań, jeśli nie jest zarządzane w odpowiedni sposób, może prowadzić do zakłóceń w ich działaniu. Aby pozostać konkurencyjnym na rynku i zapewnić klientom optymalne doświadczenie, musimy inwestować w rozwój naszych systemów, pamiętając o ostrożnym zarządzaniu zmianą, zapewniając ciagłość działania naszym klientom.

W jaki sposób BBH zarządza procesem ulepszania bądź rozwijania systemów informatycznych?

Marcin Sadowski: W BBH zespół Change Management pośredniczy pomiedzy zespołami operacyjnymi oraz programistów – składa się z kierowników projektów, analityków biznesowych i testerów UAT (testy akceptacyjne wśrów użytkowników). Z naszej strony jesteśmy w stanie zdefiniować zakres, harmonogram i budżet projektu, koordynować prace projektanckie wraz zespołami programistów, przeprowadzać testy akceptacyjne i potwierdzać zgodność ostatecznego rozwiązania z oryginalnymi założeniami.

Tymoteusz Zapart: Podejście BBH do testów akceptacyjnych różni się od podejścia innych firm, gdzie UAT przeprowadza się wśród użytkowników końcowych. W BBH testy UAT są planowane i koordynowane przez profesjonalnych testerów z działu Change Management. W fazie uruchamiania testów analitycy wykonują scenariusze testowe w imieniu użytkowników końcowych lub pracują wspólnie z nimi, jeśli jest to bardziej optymalne.

Jakie doświadczenie i umiejętności są pożądane wśród osób chcących budować karierę w dziale Change Management w Brown Brothers Harriman?

Marcin Sadowski: Jest wiele sposobów na rozwój kariery w zespole zarządzania zmianą. Ci, którzy są dopiero na początku drogi zawodowej i mają ograniczone doświadczenie w pracy projektowej lub sektorze finansowym (3-5 lat) mogą przejść zaprojektowane przez nas szkolenie, które skupia się na specyfice pracy i ogólnych wymogach, informacjach i umiejętnościach potrzebnych w tej branży. By wiedzieć, jak „zmienić bank”, należy najpierw zrozumieć naszych interesariuszy, cele biznesowe i aktualne procesy. Budujemy zespoły, w których podstawę stanowią doświadczeni kierownicy projektów, oferujący mniej doświadczonym pracownikom coaching i wsparcie.

Na bardziej zaawansowanych stanowiskach widzimy przede wszystkim kandydatów z kilkuletnim doświadczeniem w branży lub pracy projektowej, którzy dobrze czują się w środowisku, gdzie mogą brać na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Szukamy również ludzi pragnących tworzyć wizję i strategię, którzy następnie dbają o nią od momentu powstania aż po wdrożenie. Stawiamy sobie za cel zbudowanie zróżnicowanego zespołu złożonego z utalentowanych i zaangażowanych osób, które dzięki swojej wiedzy pomogą naszym klientom w osiągnięciu długoterminowych celów.

Tymoteusz Zapart: Do zespołu UAT szukamy kandydatów wewnętrznych z doświadczeniem w dziale operacyjnym. Najlepiej, gdy jest to doświadczenie z różnych obszarów działalności  naszej firmy. Moim zdaniem mobilność wewnątrz organizacji jest korzystna zarówno dla firmy, jak i pracowników. Znajomość potancjału i osiągnięć danej osoby pozwala na wprowadzenie do zespołu pracownika sprawdzonego, uznanego i doświadczonego. Z kolei pracownik dostaje szansę na poszerzenie wiedzy o działaniu BBH, zdobycie nowych umiejętności i rozwój kariery. Oczywiście zatrudniamy także kandydatów z zewnątrz. Szukamy osób z wiedzą z branży finansowej i z bardzo dobrymi umiejętnościami testowania. Niezależnie od ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego wymagamy od kandydatów wysokiej kultury pracy, motywacji oraz entuzjazmu.

Czym tak naprawdę zajmują się testerzy i jakich umiejętności potrzeba im do osiągnięcia sukcesu?

Tymoteusz Zapart: Nasi testerzy odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu systemów – nie tylko tych rozbudowanych, lecz także tych mniejszych. Bez względu na to, czy chodzi o uruchomienie nowego i dużego systemu czy też tylko o drobną modyfikację w istniejącym raporcie, nasi testerzy dbają o to, by jakość naszych usług była coraz lepsza. Dobrego testera charakteryzuje ciekawość i przykładanie wagi do detali, umiejętności analityczne oraz doskonała komunikacja. Muszą też być w razie potrzeby asertywni, aby zadbać o interesy użytkownika.

Jakie ścieżki kariery oferuje dział UAT?

Tymoteusz Zapart: Osoby rozpoczynające pracę na stanowisku Test Analyst w zespole UAT mają kilka opcji rozwoju swojej kariery. Z racji tego, że na dział Change Management składają się trzy obszary – analiza biznesowa, zarządzanie projektami i UAT, jest wiele możliwości do podniesienia kwalifikacji lub podjęcia się nowych wyzwań. Aktywnie wspieramy pracowników poprzez połączenie mentoringu, projektów stretchowych, szkoleń pracowniczych i warsztatów. Naszym celem jest stworzenie zespołu ekspertów, tak więc dbamy o to, by wzrost był ostrożny, acz stabilny. Rzadko trafiamy na pracowników, którzy nie znajdują pożądanej przez siebie interdyscyplinarnej funkcji, gdyż podstawowy zakres umiejętności jest podobny, nawet jeśli obowiązki  się różnią.

BBH jest dumne z tego, że jest cenionym pracodawcą na krakowskim rynku. Nasza kultura przedsiębiorczości sprzyja kreatywności i zachęca do współpracy pomiędzy zespołami, lokalizacjami oraz osobami na różnych poziomach w celu osiągania celów biznesowych. Pracownicy Change Management korzystają z bezpośredniego kontaktu z innymi działami BBH, jak np. Compliance, Risk Management, Systems, Operations oraz grupami administracyjnymi. Ułatwia to odnalezienie się w nowych rolach, które choć są znajome, oferują nowe wyzwania. Nasze statystyki mobilności wewnętrznej są imponujące i możemy poszczycić się wieloma przykładami pracowników, którzy mają zróżnicowane ścieżki kariery.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach pracy w BBH, odwiedź bbh.com/careers.

Marcin Sadowski – rozpoczął karierę w 2003 roku w firmie PMR jako analityk, a następnie zarzadzal działem analiz. Kontynuował karierę jako doradca zarzadu w branży nieruchomości. Od stycznia 2016 roku pracuje w BBH na stanowisku Program Manager w Dziale Change Management. 

Tymoteusz Zapart – rozpoczął karierę w 1999 roku w Motoroli, gdzie obejmował różne stanowiska z zakresu rozwoju oprogramowania i testowania. Po kilku latach sprawowania funkcji związanych z zarządzaniem rozwojem i kierowaniem projektami, w latach 2010–2013 podjął się roli Test Managera. W latach 2013–2015 dołączył do Sabre na stanowisku Quality Assurance Managera. Od listopada 2015 roku obejmuje funkcję UAT Global Test Managera w BBH. 

English version: 

At Brown Brothers Harriman (BBH), the Change Management division is a leader in investment strategy execution - delivering projects on time, on budget, and within scope. Change Management professionals apply the highest standards of project management, business analysis and testing methodologies, while collaborating with multiple business areas, operations and information technology (IT).  As all of these functions reside in BBH’s Krakow office, the location is ideal for Change Management experts to facilitate the collaboration required among the various disciplines to ensure flawless execution.

In a recent interview, two of BBH’s leaders answered questions about what makes BBH’s services so unique and what distinguishes the Firm as an employer of choice in Krakow.

Q:  Systems development has become an important growth area in the Krakow financial services market. From your perspective, what role do systems play in the market and why is this area becoming increasingly important?

Marcin Sadowski: Stable, efficient and resilient systems are very important to key market participants for a number of reasons. The current regulatory environment is constantly evolving, with increasing numbers of new regulations being imposed by different oversight agencies, especially in recent years. Regulation changes require that financial institutions continue to interpret and implement solutions, many of them being technical, in order to address these issues and ensure we are adhering to more stringent compliance requirements, while delivering exceptional service.

In addition, we take our obligation to protect our clients’ interests very seriously. Having a robust, stable, and resilient systems platform is critical to reducing risk and building long-term client trust, which is critical in our business.  By ensuring all of BBH’s operations are built with a strong foundation, systems professionals are at the heart of our reputation for delivering service with consistency and integrity.

Finally, the rapid pace of technology development and new solutions, if not executed well, can create a lot of disruption. In order to stay competitive in the marketplace and provide our clients with the optimal user experience, we must continue to invest in and develop our systems, while carefully managing any changes to make it seamless for our clients.

How does BBH manage the process of enhancing or developing systems?

Marcin Sadowski:  At BBH, our Change Management team, comprised of project managers, business analysts, and user acceptance testers, acts as the intermediary between the business and the development group.  We are well positioned to define the scope, establish a timeline and budget, coordinate with the Systems team on design, perform user acceptance testing (UAT), and validate the final solution against the original requirements.

Tymoteusz Zapart: BBH’s approach to user acceptance testing is different than most companies where UAT is conducted by end users. At BBH, UAT is planned and coordinated by professional testers within Change Management. During the test execution phase, analysts execute tests on behalf of end users or work together with them to ensure optimal results.

What experience and skills are required for people that want to build careers in the Change Management department at Brown Brothers Harriman?

Marcin Sadowski: There are a number of ways to build a career in Change Management. For those   early in their careers with limited experience in project work or the financial industry (3-5 years), we offer customized training designed to address the specifics of the role and the general requirements, knowledge and skills needed to succeed. To know how to “change the bank,” you must first understand our stakeholders, our business goals, and our current business processes. We create teams with experienced project managers who can coach and support less experienced employees who are earlier in their careers.

For more senior positions, we seek candidates with several years of industry or project experience who thrive in an environment where they can take ownership of their work.  We also look for people who have a desire to develop a vision and strategy, and then see it through from concept to implementation.  Our goal is to build a team of diverse, skilled, and dedicated individuals who possess the expertise to help our clients’ achieve their objectives for the long term.

Tymoteusz Zapart: On the UAT team, we seek internal candidates from operations departments, who have experience working with multiple areas of a Firm. We believe internal mobility is beneficial to both the Firm and the employee. By identifying existing talent and experience, we are able to integrate employees onto the team who have a proven track record, while giving them a chance to expand their knowledge of how BBH operates and further develop their skills and careers.

We also hire external candidates and look for those with knowledge of the financial industry and excellent testing skills. Regardless of a candidate’s prior experience, we require individuals to have a strong work ethic, be highly motivated, and convey enthusiasm.  

What exactly do testers do and what skills do you need to be successful?

Tymoteusz Zapart:  Our testers play a critical role in the success of any systems improvements – large or small.  Whether a major systems launch or a modification to reporting, without our testers, we could not continually improve how we deliver services to our clients. A skilled tester possesses a general curiosity and the ability to pay attention to details, while being analytical and an excellent communicator. To be successful in advocating for a client’s interests, they must also be assertive when needed.

What career paths are possible in UAT?

Tymoteusz Zapart: Those who begin as Test Analysts on the UAT team have several options to expand and develop their career. Because the Change Management department has three functional areas – business analysts, project managers, and UATs, there are always opportunities to hone your expertise or take on new challenges. We play an active role in supporting our employees by providing a mix of mentors, stretch projects, on-the-job training, and collaborative learning. Our goal is to build a team of experts, so we advocate careful, but steady growth. Rarely do we find employees who can’t find a desired career path in a cross-functional role, as the fundamental skillset is similar even though the work may be very different.  

BBH prides itself on being an employer of choice in the Krakow marketplace. Our entrepreneurial culture fosters creativity and encourages people to reach across levels, businesses and geographies to collaborate to achieve business goals.  Employees who are part of the Change Management team benefit from direct exposure to a variety of work in other BBH departments, like Compliance, Risk Management, Systems, Operations and Administration groups—making it easy to reinvent yourself in new roles that feel familiar but offer new challenges. Our internal mobility statistics are impressive and there are numerous examples of employees who have had varied and rich career paths.

To learn more about career opportunities at BBH, visit bbh.com/careers.

Marcin Sadowski – Started his career in 2003 with PMR where he was in charge of retail and later analysis department. Then he moved onto consultancy projects within real estate area. With BBH since January 2016 as a Program Manager in Change Management department.

Tymoteusz Zapart -  Started his career in 1999 in Motorola where he progressed through different roles in the area of software development and testing. After a number of years in development manager and project manager roles he assumed a Test Manager role (2010-2013). After Motorola he joined Sabre as a Quality Assurance Manager (2013-2015). Since November 2015 with BBH as UAT Global Test Manager.

Zobacz również