Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Jak zainteresować utalentowanych, czyli jak Brown Brothers Harriman buduje most łączacy środowisko akademickie z biznesem

Jeden z najbardziej uznanych uniwersytetów w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny, był organizatorem XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych", której partnerem była firma Brown Brothers Harriman.
Kategoria: Wiadomości
12.12.2016

Temat konferencji przyciągnął uczestników z całej Europy i miało to przełożenie na liczbę prezentacji z obszaru biznesowego oraz akademickiego, których głównym tematem była rola, jaką odgrywają w misji transformacji oraz ewolucji obecne struktury ekonomiczne stając się realną konkurencją na globalnym rynku.

Dyrektorzy działów Fund Services, Fund Administration oraz Custody Operations uczestniczyli w wielu sesjach konferencyjnych. Strategia, którą BBH realizuje nieprzerwanie od 1818 roku,  jest doskonałym przykładem globalnego rozwoju wielkich przedsiębiorstw. Od czterech lat funkcjonowania, krakowskie biuro – drugi co do wielkości oddział BBH na świecie – wciąż się rozwija i zatrudnia już ponad tysiąc osób.

Podczas debaty, w której udział wzięli dyrektorzy, Andy Brady, Renata Gwiazda oraz Timothy O‘Brien, podkreślili blisko 200-letnią ewolucję biznesu BBH: od czasu, kiedy BBH zostało założone przez irlandzkich kupców handlujących lnem do momentu, gdy stało się instytucją finansową, będącą jednym z najlepszych dostawów usług inwestycyjnych w sektorze bankowym. Prezentacja zakończyla się żywą dyskusją na temat, jak lokalne uniwersytety mogłyby się dostosować oraz dorównać oczekiwaniom biznesu i potrzebom rynku, aby stworzyć wartościową bazę talentów dla najlepszych pracodawców, takich jak BBH.

– Nie można nie doceniać istotnej roli krakowskiego biura w relacji z lokalnymi unwersytetami, która jest oparta na obustronnym zaufaniu i korzyściach. Nasze uczestnictwo, jak i wsparcie tej konferencji jest dużym krokiem naprzód – podkreślił Andy Brady z BBH.

Idea budowania relacji między uniwersytetami a biznesem została przedstawiona w późniejszej sesji, w której wizięły udział Dyrektor i Wicedyrektor działu Fund Administration BBH – Renata Gwiazda i Ewelina Fron-Wysoglad wraz z ekspertami z sektora energetycznego, produkcyjnego oraz finansowego.

Temat sprawozdawczości finansowej nie jest dla każdego fascynującym obiektem dyskusji, ale dzięki wykorzystaniu odpowiednich przykładów płynących z praktyki przedstawiono go tak, aby połączyć teorię, doświadczenia uniwersyteckie oraz praktykę biznesową w spójną całość. Sposób przedstawienia tego działu spowodował ożywioną dyskusję podczas debaty.

– Twierdzimy, że firmy inwestujące w uczelnie pokładają w nich dużo nadziei, traktując to jako inwestycję na przyszłość, która pozwala na dostęp do wysko wykwalifikowanej kadry – mówiła Ewelina Froń-Wysoglad.

Istotnym tematem dyskusji okazała się również konieczność zwiększania współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami a uczelniami w celu zbudowania bazy talentów. Ta idea umacnia pozycję BBH jako lidera na tym polu, ponieważ rozwijanie współpracy z przestawicielami uniwersyteckimi pomoże dostosować umiejętności zdobyte podczas studiów do oczekiwań biznesu. Ma to również na celu stworzenie modelu najlepszych praktyk, aby pomóc studentom przygotować się na długotrwały proces świadomego budowania swojej ściezki kariery.

– Osiągnęliśmy swój cel podczas kolejnego etapu rozwijania relacji z kluczowymi partnerami na uniwersytecie, ale również nawiązaliśmy kontakty z akademickimi specjalistami reprezentującymi różne dziedziny, spójne z naszym biznesem m.in. z zakresu róznorodności i zarządzania projektami – tłumaczył Tim O’Brien.

BBH rozwija ideę partnerstwa, budując silne relacje z uniwersytetami, pozwalając tym samym firmie na kontynuowanie oraz budowanie zainteresowania wśród studentów oraz absolwentów, pracą oraz stażami w BBH.

Szukasz ekscytujących wyzwań? Odwiedź stronę BBH.com, aby dowiedzieć się więcej na temat pracy lub stażu, a także nadchodzących dni karier i dni otwartch w naszym biurze.


 

English version:

Attracting Top Talent:  How Brown Brothers Harriman is bridging the gap between academia and business 

From the esteemed halls of Krakow’s largest economic university, Universytet Ekonomiczny w Krakowie, Brown Brothers Harriman (BBH) was a sponsor, presenter, and panel discussion participant last month at the 21st Conference of Economic Professors.

With a theme this year of "Restructuring Processes in Contemporary Economies", the event attracted attendees from across Europe and included presentations from both businesses and academics about the role they play in the mission to transform and evolve the current economic structure to remain competitive in a global marketplace. 

With senior representatives from its Fund Services, Fund Administration, and Custody Operations leading and presenting at several conference sessions, BBH addressed topics ranging from Firm history to the decision in 2012 to open an office in Krakow – a strategy that has paid great dividends and is a real-life example of the conference theme of global restructuring to meet business needs. In just four years, BBH’s Krakow office, located in a state-of-the-art facility at Orange Park, is one of the Firm’s largest and still growing, with more than 1,000 employees.

Speaking to a packed room, senior vice presidents, Andrew Brady, Renata Gwiazda and Tim O’Brien spoke of the nearly 200-year evolution of BBH’s business from Irish linen merchants to one of the world’s premier providers of Investor Services, with an elite client roster that includes some of the largest asset gatherers in the industry. The presentation concluded with a lively discussion about ways local universities can better design and align their curriculum with business and market needs to create a strong, relevant talent pool for top employers, like BBH.

"We can't underestimate the importance to the Krakow Office of strong relationships with the local universities based on bidirectional trust and benefit.  Our participation in, and support of this event was a big step forward in that effort," remarked BBH’s Brady.

This idea of building a bridge between academia and business carried over to a later session when BBH’s Renata Gwiazda and Ewelina Fron-Wysoglad, a vice president in Fund Administration, were part of a seven-person panel with business representatives from a number of sectors, ranging from energy and manufacturing to financial services. The topic of financial reporting – not exactly known as a catalyst for excitement – did the unlikely when it yielded an animated discussion and debate about ways to "bridge the gap" between theory and academia, and practical application in an everyday business environment.

"We continue to see evidence that companies which guide universities in forming their curriculum are really making an investment in the future, with access to a highly skilled workforce in years to come," noted BBH’s Ewelina Fron-Wysoglad.

An overarching theme emerged of the need for increased collaboration among local businesses and universities to strengthen an already very strong talent pool of college graduates. This idea fortified BBH’s position as a thought leader in this space, harkening to its current strategy of partnering with local universities to align academic curriculum with business needs in order to create a "best practices" model to prepare students for long-term career success.

"We achieved our main goals of further developing our relationships with key university professors, but we also made some unanticipated connections with academic specialists in other areas with significance to our business – such as diversity and project management," explained BBH’s Tim O’Brien.

BBH’s growing partnership with local universities allows the Firm to continue to attract some of Poland’s most talented college graduates through a variety of internship and permanent job opportunities. 

Are you looking for an exciting new challenge? Visit BBH.com to learn more or attend our next Job Fair or Open House.


 

Galeria

Fotogaleria prezentująca uczestników XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych", której partnerem była firma Brown Brothers Harriman.

The image gallery of 21st Conference of Economic Professors with a title: "Restructuring Processes in Contemporary Economies".
 

Brown Brothers Harriman Krynica
Brown Brothers Harriman Krynica
Brown Brothers Harriman Krynica
Brown Brothers Harriman Krynica

Zobacz również