Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Jeden z największych banków ponownie na rzecz edukacji

W Rio de Janeiro odbyło się III Międzynarodowe Spotkanie Rektorów. Ponad tysiąc profesorów kierujących uczelniami wyższymi w 33 krajach, w tym w Polsce, dyskutowało na temat przyszłości szkolnictwa wyższego i wyzwań przed jakimi stoją na początku XXI wieku.
Kategoria: Wiadomości
31.07.2014

W trakcie dwudniowego spotkania Emilio Botin - przewodniczący Banco Santander przedstawił plan zainwestowania 700 mln euro w projekty uniwersyteckie w ciągu czterech lat oraz omówiono kluczowe dla szkolnictwa wyższego zagadnienia.


Od roku 2011 Banco Santander realizuje w Polsce projekt Santander Universidades, w którym stawia przede wszystkim na współpracę nauki oraz biznesu. Organizacja ta jest również głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

Podczas spotkania rektorzy z całego świata wyrazili chęć współpracy i zaangażowania w projekty znajdujące się w Karcie Uniwersyteckiej Rio 2014. Celem tej współpracy miałaby być poprawa, modernizacja i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego. Emilio Botin podkreślił, jak bardzo było to spotkanie innowacyjne i wyjątkowe - uczestnicy to znakomitości światowej nauki.


III Międzynarodowe Spotkanie Rektorów skupiło się wokół  kliku kluczowych zagadnień. Przede wszystkim rektorzy uznali za priorytet zaangażowanie uniwersytetów w rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy. Przy czym zwrócili uwagę  na otworzenie się uczelni na nowe potrzeby studentów oraz na ich oczekiwania.

Niezwykle ważnym aspektem w dyskusji była również kwestia inwestycji edukacyjnych zwanych I+D+I ( z ang.: investments, development, innovation), które są istotnym czynnikiem związanym z rozwojem społecznym i kulturowym. Uczestnicy spotkania omówili wagę współpracy między uczelniami, tę międzynarodową, ale i określili nowy rodzaj współdziałania - na polu biznesu i nauki. Według rektorów zaangażowanie na tej płaszczyźnie pozwoli w pełni wykorzystać  wiedzę na rzecz rozwoju gospodarki czy przedsiębiorczości. Wyzwaniem dla uczelni jest także wykorzystanie nowych technologii cyfrowych.

W obliczu problemów, z którymi borykają się uczelnie niezwykle istotnym elementem jest kwota 700 mln euro, która ma być zainwestowana w projekty uniwersyteckie. Emilio Botin podkreślił rolę Banco Santander, który w pełni zaangażował się w pomoc szkolnictwu wyższemu oraz zaapelował, by inne instytucje regionalne i światowe poszły w jego ślady.

Kolejne takie spotkanie odbędzie się za 4 lata, w 2018 roku, a gospodarzem wydarzenia będzie Salamanca.

Na podstawie prnews.pl

Zobacz również