Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kluczowe kompetencje miękkie w finansach

Czym są kompetencje miękkie, tak cenione dziś przez pracodawców? Które są kluczowe na stanowiskach finansowych? Czy można się ich nauczyć? I czy rzeczywiście są tak ważne w pracy?
Kategoria: Wiadomości
20.07.2017

Umiejętności miękkie (ang. soft skills) to kombinacja indywidualnych cech, które pozwalają efektywnie funkcjonować w otoczeniu, współpracować z innymi oraz osiągać wyniki i cele. Stanowią uzupełnienie kompetencji twardych, a zatem wiedzy, umiejętności technicznych oraz zawodowych, i pozwalają efektywnie wykorzystywać je w pracy.

Wedle badania przeprowadzonego przez LinkedIn w 2016 roku wśród najbardziej poszukiwanych kompetencji miękkich znajdują się: komunikacja, organizacja, praca zespołowa, zarządzanie czasem, myślenie krytyczne, inteligencja społeczna, kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność przystosowania się oraz przyjacielskość.

Dlaczego są ważne

Są to umiejętności, które przydają się na różnych stanowiskach i przy wykonywaniu rozmaitych zadań. Świadomość ich posiadania i zdolność zaprezentowania może być kluczowa przy ubieganiu się o pracę. Dlaczego? Ponieważ to właśnie w tym miejscu przebiega różnica między kandydatem dobrym a idealnym. Pracodawcy poszukujący najlepszych pracowników zwracają uwagę nie tylko na wiedzę i doświadczenie zawodowe, lecz także cechy i umiejętności, które pozwolą zatrudnionemu efektywniej realizować zadania i dostarczać lepsze wyniki.

W finansach

Pracodawcy z sektora finansowego poszukują u kandydatów specyficznych kompetencji miękkich, związanych z charakterem pracy na stanowiskach finansowych. Do najczęściej wymienianych należą:

Umiejętności komunikacyjne, które w tym kontekście oznaczają między innymi zdolność opisania i wytłumaczenia wyników swojej pracy lub zagadnień finansowych różnym osobom. Efektywna komunikacja będzie oznaczała różne rzeczy na poszczególnych stanowiskach. W przypadku doradcy w banku lub ubezpieczeniach ważne będzie nastawienie na klienta, otwartość i umiejętność nawiązywania kontaktu. W innych gałęziach przydadzą się z kolei zdolności negocjacyjne, a także budowanie i utrzymywanie relacji.

O tym, jak kluczowa jest praca zespołowa, nikogo już nie trzeba przekonywać. Wedle danych brytyjskiej agencji zatrudnienia Reed 70% dyrektorów finansowych wskazuje współpracę jako najwyższy aktualny priorytet w swoich organizacjach. Pracownik nastawiony na pracę w grupie, otwarty na idee innych i gotowy do pomocy stanowi w ich oczach cenny nabytek dla firmy.

Czy potrafisz pracować w zespole? Przeczytaj, na czym polega teamwork >>

Kompetencją szczególnie ważną w obszarze finansów jest dokładność, uważność i skupienie na detalach. Spowodowane jest to faktem, iż pracując w finansach, nieraz mamy do czynienia ze znaczącymi sumami, wobec czego nawet niewielki błąd może przełożyć się na wielkie straty i mieć katastrofalne konsekwencje. 

Z powyższym wiąże się umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i w stresie. Przydaje się także wielozadaniowość i zdolność koncentracji na kilku projektach jednocześnie. Kluczem do tego jest odpowiednia organizacja działania, która także jest ceniona przez pracodawców z branży.

Jeśli chodzi o kompetencje poznawcze, istotne jest myślenie logiczne, analityczne i krytyczne oraz elastyczne i twórcze podejście do rozwiązywania problemów.

Wśród ważnych cech pracownika w instytucji finansowej pracodawcy wymieniają również: wysoką motywację do pracy, etykę zawodową, a wreszcie predyspozycje przywódcze. W dobie transformacji cyfrowej w świecie finansów coraz bardziej liczy się też zdolność rozumienia zagadnień technicznych.

Jak się ich nauczyć?

Skoro kompetencje miękkie to cechy indywidualne, albo się je posiada, albo nie, powiecie. Nie jest to całkowicie zgodne z prawdą. Psychologowie twierdzą, że choć dysponujemy pewnymi predyspozycjami do konkretnych umiejętności miękkich, możemy je doskonalić, a nawet, przy odpowiednim wysiłku, kształtować w sobie całkiem nowe.

Ćwiczyć można na przykład niezwykle ważną w finansach dokładność i zwracanie uwagi na szczegóły. Wrogiem jest tu pośpiech, zatem warto zwolnić tempo i skoncentrować się. Nawet jeśli pracujemy pod presją czasu, należy poświęcić chwilę na rewizję tego, co się zrobiło, i sprawdzenie poprawności swoich wyników. Umiejętność ta przyda się również przy poszukiwaniu pracy – zauważenie literówki w CV może oznaczać szansę na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Podobnie jest z kolejną z najbardziej poszukiwanych u pracowników kompetencji – zdolnościami komunikacyjnymi. Umiejętności interakcji z innymi, zarówno współpracownikami, jak i klientami, zdolność jasnego wyrażania myśli i opanowanie mowy ciała można trenować, na przykład przeprowadzając fikcyjne rozmowy biznesowe z kimś bliskim lub tworząc wystąpienia na tematy związane ze sprawami służbowymi. Warto też ćwiczyć się w pisaniu e-maili, by jasno i precyzyjnie przekazywać w nich informacje.

Dlaczego kobiety powinny szefować

Przykładem wartości i znaczenia kompetencji miękkich w organizacji mogą być wyniki zeszłorocznego badania Korn Ferry Hay Group w zakresie wpływu inteligencji emocjonalnej na kompetencje przywódcze u kobiet i mężczyzn. Oprócz tego, że dowiedziono, iż panie wypadają lepiej w większości kluczowych obszarów kompetencji emocjonalnych i społecznych, stwierdzono, że aspekty te mają ogromny wpływ na efektywność przywództwa i wyniki biznesowe przedsiębiorstwa.

Poziom inteligencji emocjonalnej lidera przekłada się bowiem na długość pracy poszczególnych członków zespołu w organizacji. Manager o silnych kompetencjach w tym zakresie sprawia, że pracownicy pracują dla danej firmy dłużej i lepiej. Pozytywny wpływ jest również widoczny w momentach kryzysowych, w zakresie budowania relacji w zespole oraz ról coacha i mentora kolejnych pokoleń profesjonalistów.

Badanie wykazało, że kobiety mają wyższe kompetencje miękkie w zakresie m.in. empatii, pozytywnego nastawienia, coachingu i mentoringu, wywierania wpływu, inspirowania innych, zarządzania konfliktem, zdolności organizacyjnych, umiejętności przystosowania się, pracy zespołowej i nastawienia na osiągnięcia. Obie płcie wykazują podobny poziom kontrolowania emocji. Wnioski są dalekosiężne. – Dane silnie sugerują, że więcej kobiet powinno być promowanych na stanowiska kierownicze – uważa Daniel Goleman z Uniwersytetu Rutgersa. – Korelacja między wysoką inteligencją emocjonalną liderów i wynikami biznesowymi jest ważnym argumentem za równością płci w miejscu pracy.

Autor: Barbara Ramza
Redaktor KarierawFinansach.pl

Redaktor serwisu KarierawFinansach.pl

Zobacz również