Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Konkurs BANRISK. Liga Akademicka 2013/2014, czyli sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to bezpłatny, unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA.
Kategoria: Wiadomości
14.11.2013
Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy do udziału  5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2012/2013 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 grudnia 2013 roku.

NA CZYM POLEGA KONKURS?

Każdy zespół uczestniczy w wirtualnej grze, w której zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Dzięki temu uczestnicy odbywają intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
  • Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
  • Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
  • Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
  • Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
  • Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
  • Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego cv
  • Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
  • Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
  • Prestiż reprezentowania swojej uczelni
W zeszłorocznej edycji Konkursu wzięło udział 16 zespołów z 11 uczelni z całej Polski. Wygrał zespół Light Bank, reprezentujący Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W drugiej edycji Konkursu, rozpoczynającej się w grudniu odbędą się równolegle trzy regionalne Ligi: w Warszawie (16 zespołów), w Krakowie (8 zespołów) i Poznaniu (8 zespołów).Organizator – Warszawski Instytut Bankowości zachęca uczelnie i koła naukowe do zgłaszania zespołów i udzielania im rekomendacji, ponieważ Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to prestiżowe, niekomercyjne wydarzenie, wspierające przygotowanie studentów do zawodu bankowca.
 
Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a Partnerami Biuro Informacji Kredytowej oraz Centrum Informacji Gospodarczej.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 grudnia 2013 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zobacz również