Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Konkurs BANRISK - Liga Akademicka 2014/2015, czyli sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA.
Kategoria: Wiadomości
25.09.2014

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.


Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.


Zapraszamy do udziału  5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2013/2014 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich


Możliwe jest powtórne uczestnictwo w Konkursie z tym, że w nowo zgłoszonym zespole dopuszcza się udział tylko jednej osoby-uczestnika wcześniejszej edycji Konkursu organizowanego przez WIB. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2014 r.Na czym polega konkurs?


Każdy zespół uczestniczy w wirtualnej grze, w której zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Dzięki temu uczestnicy odbywają intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.Korzyści z uczestnictwa


  • Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
  • Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
  • Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
  • Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
  • Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
  • Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego cv
  • Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
  • Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
  • Prestiż reprezentowania swojej uczelni

W trzeciej edycji Konkursu, rozpoczynającej się w listopadzie odbędą się równolegle trzy regionalne Ligi: w Warszawie, w Katowicach i Szczecinie. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a Partnerami Biuro Informacji Kredytowej oraz Centrum Informacji Gospodarczej.

Więcej informacji na stronie www.szkola-ryzyka.pl oraz na profilu Banrisk na Facebooku BanriskLigaAkademicka

 

Kontakt

Joanna Grobelny - Menedżer Konkursu

tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 694 907 205, faks: 22 201 21 13

e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl

Zobacz również