Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Najlepsi w zarządzaniu projektami. Polish Project Excellence Award 2015

22 października 2015 roku w Hotelu Marriott odbyła się Gala Polish Project Excellence Award. Podczas wydarzenia wyłoniono zwycięzcę konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce. Wydarzenie było poprzedzone spotkaniem VIP-ów, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele strategicznych partnerów biznesowych IPMA Polska, przedstawiciele finalistów konkursu oraz kierownicy zespołów asesorów oceniający tegoroczne projekty.
Kategoria: Wiadomości
30.11.2015

O godzinie 20 rozpoczęła się Gala Polish Project Excellence, na którą przybyło łącznie 140 gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele organizacji finalistów, goście specjalni oraz uczestnicy konferencji IPMA Polska. Po oficjalnym powitaniu gości wręczony został Atlas Project Managementu. Nagrodę za propagowanie idei project management w środowisku naukowym oraz integrowanie nauki i biznesu poprzez inicjowanie międzyuczelnianych projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami, a także za wkład w rozwój Programu IPMA-Student otrzymała dr Joanna Rzempała z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Nagrodę wręczył Prezes International Project Management Association Polska, Stanisław Sroka.

Następnie Grzegorz Dzwonnik, Członek Zarządu IPMA Polska ds. Polish Project Excellence Award, zaprezentował w szczegółach proces konkursowy, który przebiega zarówno na poziomie aplikantów, jak i asesorów.

Następnie przyszedł czas na wręczenie nagród wieczoru. Najpierw jednak na scenę zaproszeni zostali członkowie wszystkich zespołów asesorskich. Asesorom oraz asesorom wiodącym przyznane zostały dyplomy za działanie w sposób profesjonalny i honorowy w procesie oceny aplikacji zgłoszonej do PPEA 2015. Było to wyzwanie dla organizatorów, ale ta liczna grupa zmieściła się na scenie. Wisienką na tym torcie było przekazanie dyplomu Grzegorzowi Szałajko za wkład w rozwój konkursu Polish Project Excellence Award, przede wszystkim za szkolenie kolejnych grup asesorów.

Nadeszła w końcu chwila, na którą każdy czekał z niecierpliwością  wyłonienie zwycięzcy z listy ośmiu tegorocznych finalistów konkursu. Przedstawiciele wszystkich organizacji, które znalazły się w finale, siedzieli jak na szpilkach, podczas kolejnych filmów prezentujących projekty, które znalazły się w finale. Z jednej strony, przed galą wszystkich rozpierała duma, że znaleźli się w zacnym gronie finalistów konkursu. Z drugiej strony, każdy w duchu liczył na to, że to jego zespołowi przypadnie w udziale wygrać tę edycję. Podczas prezentowanych filmów zaprezentowano wszystkich ośmiu finalistów, ich cele i dążenie do doskonałości projektowej. Członkowie zespołów w prezentowanym materiale przedstawiali milowe kroki swoich projektów oraz mówili o ideach, które przyświecały realizacji każdego z nich. Każdy z finałowych projektów bez wątpienia zasługiwał na uznanie. Na podium tegorocznej edycji były jednak tylko trzy miejsca. Statuetki i dyplomy finalisty otrzymało zatem pięć z ośmiu finałowych firm. W kolejności alfabetycznej są to:

  • APR SYSTEM za projekt – Wdrożenie systemu do zarządzania projektami "TM Project";
  • Centrum Doradztwa Gospodarczego za projekt – Nowe standardy w zdalnej edukacji – wdrożenie Serwisu eduRoom;
  • Chemorozruch za projekt – Czyste niebo nad Gdynią – instalacja odsiarczania spalin EC Wybrzeże EDF;
  • F5 Konsulting za projekt – Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich w ramach projektu "Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie";
  • Tauron Polska Energia za projekt – Rozszerzenie funkcjonalności narzędzia biznesowego Enterprise Project Management.

Po uhonorowaniu pięciu finalistów nadeszła chwila, by wskazać te najlepsze w tym roku projekty. W związku z tym na scenę zaproszono jury tegorocznej edycji w składzie: Stanisław Sroka (Przewodniczący Jury), Ewa Zawadzka (Członek Jury) oraz Marek Sodolski (Członek Jury).

Brązowym finalistą Polish Project Excellence Award 2015 została PKP Energetyka za projekt – Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Iłowiec w ramach programu "Modernizacja układów zasilania sieci trakcyjnej" linia E-59, odcinek Poznań-Czempiń

Srebrnym Finalistą Polish Project Excellence Award 2015 została Politechnika Śląska za projekt – Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki

Zwycięzcą Polish Project Excellence Award 2015 została Grupa Nowy Styl za projekt – Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim

Zobacz również