Temat tygodnia
Najbardziej pożądane stanowiska i kompetencje w 2023 roku
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nowe prezydium ACCA

1 lipca 2010 roku organizacja ACCA w Polsce wybrała nowe władze. Na trzyletnią kadencję powołane zostało prezydium ACCA, które jest organem doradczym dla zarządu ACCA i pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne.
Kategoria: Wiadomości
03.08.2010

W jego skład weszli: Ilona Weiss - prezydent, Marcin Sojda - zastępca prezydenta. Wiceprezydentami organizacji zostali Waldemar Majek oraz Paweł Spiechowicz. O składzie nowego Prezydium, które jest lokalnym odpowiednikiem ACCA Council - władz ACCA na szczeblu światowym, zadecydowało głosowanie grup roboczych tzw. Task Forces, składających się z aktywnych członków ACCA w Polsce, do których może dołączyć każdy członek organizacji.


Stanowisko Dyrektora Zarządzającego ACCA w Polsce nadal sprawuje Małgorzata Sawicka.


Do obowiązków nowo wybranego prezydenta ACCA oraz jego zastępcy należeć będzie przede wszystkim reprezentowanie ACCA na wszystkich oficjalnych uroczystościach w kraju oraz na spotkaniach organizacji w głównej siedzibie organizacji w Londynie. Jeśli chodzi o aktywność w ramach struktur krajowych, to jednym z ważniejszych zadań władz ACCA będzie przekazywanie stanowiska społeczności ACCA do dyrektora zarządzającego ACCA w Polsce w sprawach dotyczących członków stowarzyszenia, a także komunikownie strategii dotyczącej członków ACCA w Polsce. Poza tym prezydent ACCA zwołuje spotkania grup roboczych Taks Forces, jak również reprezentuje społeczność ACCA lub wyznacza reprezentację do rozmów i negocjacji z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) lub Ministerstwem Finansów. Ponadto Prezydent ACCA jest regularnie informowany przez dyrektora zarządzającego o strategii organizacji dotyczącej członków ACCA, a także produktów lub usług ACCA. Jest też w regularnym kontakcie z ACCA Council czyli oficjalną Radą członków na cały świat.


Zadania jakie stawiają przed sobą nowe władze ACCA to przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o ACCA i praca na rzecz jego członków.


- Głównym celem ACCA w Polsce jest bycie wiodącą organizacją wśród profesjonalnych finansistów jeśli chodzi o reputację, wpływy i wielkość - powiedziała nowo wybrana Prezydent ACCA, Ilona Weiss. - Poza tym chcemy tworzyć i promować najwyższe standardy zawodowe, zwłaszcza w zakresie etyki i zarządzania finansami - dodaje Weiss.


Ilona Weiss - Prezydent ACCA Polska. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem organizacji od 2003 roku. Pracowała na stanowiskach kierowniczych związanych z finansami i sprawozdawczością m.in. w Telekomunikacji Polskiej SA, Grupie Alcatel, a potem Alcatel-Lucent. W latach 2008-2010 była Dyrektorem Finansowym w Grupie Sage, a 2 lipca 2010 została powołana na Wiceprezesa Zarządu Sygnity, spółki notowanej na warszawskiej GPW. Jest również członkiem Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej. Lider projektu Komitety Audytu oraz współautorka kodeksu Dobrych Praktyk Komitetów Audytu.


Marcin Sojda - Zastępca Prezydenta ACCA Polska. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Jest obecnie managerem w Procter & Gamble Polska, odpowiedzialnym za finansową stronę produkcji jednej z głównych kategorii asortymentowej P&G. Podczas swojej 12 -letniej kariery zawodowej pracował w Genewie, następnie odpowiadał za finanse spółek P&G w Polsce i w krajach bałtyckich. Jest członkiem organizacji od 2006 roku oraz autorem zmian w lokalnej działalności ACCA Polska dzięki stworzeniu i wprowadzeniu koncepcji grup roboczych oraz inicjatorem lokalnego kwestionariusza pozwalającego na identyfikację i zrozumienie potrzeb członków organizacji.


Waldemar Majek - Wiceprezydent ACCA Polska.  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem organizacji od 2005 roku.  Dyrektor Zarządzający w firmie szkoleniowej BPP Professional Education. Szkoleniami zajmował się również m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii, Grecji, a także w Zambii i Malawi. Wcześniej pracował w PricewaterhouseCoopers. Od 2009 roku jest członkiem międzynarodowego ACCA Auditing Committee. Współautor kodeksu Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce.


Paweł Spiechowicz - Wiceprezydent ACCA Polska. Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Członek ACCA od 2000 roku, a od  2004 roku również członek  IIA (The Institute of Internal Auditors) . Obecnie  jest managerem audytu wewnętrznego w grupie Volvo. Wcześniej pracował w PwC oraz spółce Tibnor jako dyrektor finansowy. W 2002 roku został wybrany Księgowym Roku przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Współautor kodeksu Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również