Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Pierwszy w Polsce raport – kłamstwa w CV

Od lipca do września 2015 firma IBBC Group przeprowadziła ogólnopolskie badanie ankietowe dotyczące oszustw w CV. Wzięli w nim udział managerowie i pracownicy działów HR, którzy to najczęściej uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. Badanie ujawniło niewyobrażalną skalę zjawiska, które do tej pory ignorowano i nie traktowano z należytą powagą. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym wynikom ankiety.
Kategoria: Wiadomości
02.11.2015

Powszechność zjawiska

Aż 81% respondentów spotkało się z różnymi formami oszustw w CV lub aplikacjach do pracy. Nie ma tutaj znaczenia wielkość firmy – badaniem objęto zarówno sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i międzynarodowe korporacje. Duża rotacja i mobilność na rynku pracy zdają się dodatkowo nasilać zjawisko oszukiwania potencjalnych pracodawców. Częstsza niż kiedyś potrzeba zmiany miejsca zatrudnienia wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji, na co nie wszystkim wystarcza determinacji.  

Najwięcej kłamców trafia się w branżach, które mają większą i bezpośrednią styczność z zasobami finansowymi, zatem w sektorze handlu, administracji, czy bankowości. Tę niechlubna listę zamykają zaś pracownicy produkcyjni i fizyczni.

Oszust i  oszukany

Najczęściej oszustwa zostają ujawnione w trakcie procesu rekrutacji, niekiedy jednak odpowiednio spreparowane CV przyczyniają się do zatrudnienia nieuczciwych pracowników, co może prowadzić do znacznych strat finansowych. Część respondentów stwierdziła, że straty firmy z powodu przyjmowania do pracy oszustów mogą przekroczyć nawet sto tysięcy złotych w skali roku.

Co ciekawe, większość ankietowanych stwierdziła, że nie widzi potrzeby prowadzenia dodatkowej weryfikacji potencjalnych pracowników, uznając background screening czy wydłużony proces rekrutacji za zbędny koszt. Czy jednak nie należy wszelkimi sposobami chronić uczciwości, dobrego imienia firmy i miłej atmosfery w pracy?

Co dalej?

Autorzy raportu sugerują przedsiębiorcom, aby brali pod uwagę różne metody gruntownego sprawdzania potencjalnych pracowników. Czy to background screening, czy wykorzystanie własnych rekruterów do prowadzenia o wiele bardziej rzetelnej weryfikacji kandydatów do pracy. Kluczową kwestią pozostaje tu zapewnienie bezpieczeństwa własnej firmie, a tym samym sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Możliwe, że jeżeli pracodawcy będą baczniej przyglądać się kandydatom do pracy, to wkrótce uda się całkowicie wyeliminować skutki omawianego procederu. Ale na to potrzeba czasu.

Cały raport znajduje się na stronie:

http://www.ibbcgroup.com/sprawdzenia-pracownicze/raport-klamstwa-cv

Zobacz również