Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Polish Project Excellence Award – wrażenia laureatów

Trwa nabór aplikacji do prestiżowego konkursu Polish Project Excellence Award 2017. Przedstawiamy spojrzenie na konkurs z perspektywy różnych osób uczestniczących w tym wyjątkowym projekcie – laureatów i asesorów. W drugiej części oddajemy głos zeszłorocznym laureatom.
Kategoria: Wiadomości
04.05.2017

Robert Bednarski, Urząd Miejski Wrocławia

Dlaczego zdecydowali się Państwo wziąć udział  w Konkursie PPEA?

Konkurs PPEA poprzedzony jest wizytą asesorów, którzy analizują całościowo i bardzo dokładnie wykonanie projektu. Jest to ogromna wartość dla organizacji. Pozwala ona na weryfikację mocnych stron oraz obszarów do udoskonalenia danego projektu, a więc również procedur obowiązujących w biurze, które realizuje projekt. Jest to bardzo cenna informacja umożliwiająca doskonalenie i wzmocnienie organizacji. Dodatkowo udział w Konkursie to również prestiż dla organizacji.

Jakie były Państwa wrażenia z wizyty studyjnej asesorów?

Wizyta studyjna przeprowadzona była w sposób profesjonalny. Asesorzy byli merytorycznie bardzo dobrze przygotowani. Ich kompetencje w zakresie zarządzania projektami były bardzo wysokie. Analiza prowadzona była zarówno w odniesieniu do polityki zarządzania projektami w Biurze, jak i całego otoczenia okołoprojektowego. Wywiady były prowadzone nie tylko z kierownikiem projektu i członkami zespołu projektowego, ale również z wieloma interesariuszami projektu. Tak holistyczne i profesjonalne podejście do wizyty studyjnej umożliwiło przygotowanie bardzo kompleksowego i rzetelnego raportu o poziomie zarządzania w Naszym Biurze.

Co raport z oceną projektu wniósł w Państwa myślenie o swoim projekcie? Czy miał jakiś wpływ na planowanie i realizację kolejnych projektów? 

Raport został przygotowany w sposób holistyczny. Uwzględniał w swoim opisie wiele czynników, które składają się na realizacje projektu z sukcesem. Raport jest swoistego rodzaju zbiorem dobrych praktyk. Pokazuje on mocne strony organizacji, docenia je, dzięki temu możemy określić potencjał organizacji. Z drugiej strony wskazuje obszary do doskonalenia. Jednocześnie ze względu na profesjonalne przygotowanie asesorów raport zawiera rekomendacje na temat możliwych zmian w organizacji. Mogę z dużą pewnością potwierdzić, iż dokument ten stanowi ocenę doskonałości organizacji w zakresie zarządzania projektami.

Dowiedz się więcej o konkursie Polish Project Excellence Award 2017 >>

Wojciech Szwejkowski, PORR Polska Infrastructure S.A

Dlaczego zgłosili Państwo właśnie ten projekt ze swojego portfela projektów?

Ze względu na charakterystykę oraz wyjątkowość projektu chcieliśmy, aby to właśnie on został poddany ocenie stowarzyszenia IPMA. Realizacja zadania odbywała się wielopłaszczyznowo i wymagała koordynacji działań wielu osób zaangażowanych w niego, w sposób pośredni i bezpośredni. Zależało nam na uzyskaniu fachowego feedbacku, na ile zaproponowane przez nas rozwiązania z zakresu zarządzania projektami znalazły swoje potwierdzenie w uzyskanych rezultatach. Ponadto sukces, jakim niewątpliwie było dotrzymanie wszystkich terminów umownych, na czele z uzyskaniem przejezdności, jest rzeczą, którą należy podkreślać i się nim chwalić.

Co najbardziej Państwa zaskoczyło w przebiegu oceny lub podczas wizyty asesorów?

Podczas wizyty asesorów najbardziej zaskoczyły nas pytania o uniwersalność stosowanych rozwiązań, tj. czy praktyki stosowane podczas realizacji Remontu Mostu Łazienkowskiego były już wykorzystywane przez inne zespoły projektowe lub czy w przypadku nowych metod zespół projektowy będzie potrafił podzielić się swoim doświadczeniem z innymi pracownikami organizacji. Asesorzy zwrócili naszą uwagę na to, jak ważne jest zbieranie praktyk oraz wniosków z kolejnych projektów, ponieważ może to w sposób bezpośredni wpływać na rozwój organizacji oraz pośrednio podnosić jej wartość i prestiż na rynku.

Jak wygraną przyjął zespół projektowy?

Zwycięstwo w Konkursie IPMA Project Excellence Award jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz niemałym zaskoczeniem. Składając aplikację, zdawaliśmy sobie sprawę z wyjątkowości uzyskanego rezultatu, jednakże nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy być częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, którego zwieńczeniem było zdobycie uznania Szanownego Jury i pierwszego miejsca wśród innych znakomitych projektów. Oprócz znaczenia nobilitującego, uzyskany wynik mobilizuje nas do dalszej ciężkiej pracy, aby w przyszłości uzyskiwać równie dobre, bądź lepsze rezultaty.

Organizowany z inicjatywy International Project Management Association Polska doroczny konkurs Polish Project Excellence Award honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Więcej informacji na stronie: https://www.ipma.pl/ppe-award/o-nagrodzie

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również