Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nowa instytucja będzie nadzorować pracę rewidentów i firm audytorskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Instytucja zacznie wykonywać swe zadania w 2020 roku.
Kategoria: Wiadomości
17.05.2019
Fot. Shutterstock

Kontrolę nad usługami świadczonymi przez audytorów do tej pory pełniły dwa organy:

  • Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), która nie miała wystarczających narzędzi pozwalających na sprawdzanie jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w zakresie np. związanym z prospektami emisyjnymi obecnych lub przyszłych emitentów papierów wartościowych, 
  • Krajowa Komisja Nadzoru, działająca w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).

Powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego ma zapewnić skuteczny system monitorowania działalności firm audytorskich. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy:

Celem zmian wprowadzanych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

Instytucja nie tylko będzie sprawowała kontrolę nad usługami świadczonymi przez audytorów (kontrole planowe, doraźne i tematyczne), lecz także będzie mogła sprawdzać inne usługi atestacyjne (np. opinie o prawidłowości rozliczenia środków unijnych) czy usługi związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, co nie leżało w kompetencjach dotychczas istniejących organów nadzoru. 

Przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, spowoduje zmiany zarówno w zakresie organizacji i struktury organu nadzoru poprzez zmianę formy jego działania i sposobu finansowania, jak i przejęcie przez jeden podmiot wszystkich kontroli w zakresie usług biegłego rewidenta. Pozwoli też na prowadzenie postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych, co z kolei przyczyni się do zachowania jednolitości postępowań - zwłaszcza w zakresie stwierdzenia naruszeń i ewentualnych kar.

Nadzór nad Polską Agencją Nadzoru Audytowego ma sprawować Minister Finansów. Nowy organ nadzoru zostanie utworzony na bazie dotacji udzielonych z budżetu państwa. Zakłada się, że od 1 stycznia 2020 roku będzie on w pełni operacyjny i rozpocznie wykonywanie wszystkich powierzonych zadań. 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego może być finansowana z budżetu państwa, jednakże planuje się, że koszty jej działalności zostaną pokryte z przychodów, takich jak m.in.: opłata z tytułu nadzoru od firm audytorskich, opłaty za wpis na listę firm audytorskich.

Źródła:

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również