Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Pomoc nie tylko doraźna. Wojna w Ukrainie a działania firmy Crido

Zobacz oferty pracy

O zatrudnianiu uchodźców, zmianach, które uregulowała specustawa oraz o działaniach podjętych przez firmę CRIDO w związku z wybuchem wojny w Ukrainie rozmawiamy z Sabiną Carbol-Majnusz i Olgą Senychak.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
25.04.2022
Zobacz
oferty pracy

Redakcja: Na co dzień Wasze zespoły zajmują się w CRIDO wsparciem firm w zatrudnianiu pracowników. Doradzacie przedsiębiorcom w kwestiach prawnych, podatkowych, imigracyjnych. Co wojna zmieniła w Waszych działaniach?

Olga Senychak, Senior Immigration Consultant w dziale Human Advisory Services w Crido: Zaraz po wybuchu wojny uruchomiliśmy bezpłatną, 24-godzinną infolinię dla uchodźców z Ukrainy w językach: ukraińskim, polskim i angielskim. Natychmiast przestawiliśmy się na bezpośrednią pomoc osobom przybywającym z Ukrainy. Na początku najważniejsze były kwestie związane z legalizacją pobytu i tego dotyczyła większość telefonów. Oprócz tego pojawiały się pytania o legalne zatrudnienie, a także sprawy celne.

Sabina Carbol-Majnusz, Senior Associate w dziale Legal Employment w Crido: Przygotowujemy darmowe materiały merytoryczne: prezentacje, webinary, artykuły i infografiki, w których poruszamy kwestie prawne i tłumaczymy je zarówno uchodźcom jak i pracodawcom, którzy chcieliby ich zatrudniać. Współpracujemy z innymi organizacjami, np. z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą czy Pracodawcami RP, z którymi prowadzimy akcje informacyjne dla pracodawców. Pomagamy także przedsiębiorcom w relokacji biznesów z Ukrainy do Polski.

Co wniosła w tym temacie specustawa? Czy rozwiązania w niej zawarte są wystarczające?

Sabina Carbol-Majnusz: Ważną kwestią jest to, że znacząco uproszczono procedurę zatrudniania pracowników z Ukrainy. Zamiast uzyskiwania zezwolenia, pracodawca ma teraz 14 dni na zgłoszenie faktu zatrudnienia takiej osoby do PUP. Należy jedynie pamiętać o tym, by sprawdzić legalność pobytu i upewnić się, że dana osoba może skorzystać z uproszczonych zasad.

Oczywiście, jak każdy akt prawny, który powstaje szybko, specustawa miała od początku pewne wady, jak chociażby to, że jej założenia obejmowały tylko osoby, które wjechały do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Specjalną ochroną nie były więc objęte osoby, które przyjechały np. przez Słowację. Na szczęście później zostało to zmienione. Kwestią, o którą często jesteśmy pytani jest także utrata uprawnień w razie wyjazdu z kraju na okres dłuższy niż miesiąc. Zatem jeżeli ktoś musiałby wrócić do Ukrainy i został tam dłużej, pozostaje niejasne, na jakich zasadach później następuje legalizacja jego pobytu i pracy.

Jakie są pierwsze kroki osoby, która trafia do Polski i chce zacząć porządkować kwestie prawne?

Olga Senychak: W myśl specustawy pobyt Ukraińców na terenie Polski jest zabezpieczony z mocy prawa i ulega przedłużeniu na okres 18 miesięcy. Następnie każda osoba – dorosły i dziecko – powinna uzyskać numer PESEL. Uprawnia on do skorzystania z szeregu świadczeń: jednorazowego świadczenia 300+, comiesięcznego 500+ czy dostępu do systemu opieki zdrowotnej.

Jaka była reakcja CRIDO na wybuch wojny?

Sabina Carbol-Majnusz: CRIDO zareagowało bardzo szybko. Wojna wybuchła w czwartek, a już w piątek działała nasza infolinia. Pierwsze webinary dostępne były już w następnym tygodniu.

Wydaje mi się, że jako firma zrobiliśmy, co należy i podeszliśmy do tego w pierwszej kolejności od strony ludzkiej, a nie biznesowej.

Dlatego uważam, że CRIDO stanęło na wysokości zadania.

Mamy już doświadczenie w reagowaniu na niestandardowe sytuacje. Podobnie działaliśmy na początku pandemii, kiedy to bardzo szybko ruszyliśmy również z bezpłatną infolinią i webinarami dla pracodawców, aby pomóc im odnaleźć się w nowych, nieznanych im dotychczas realiach. Dostrzeganie prawdziwych potrzeb i przychodzenie z pomocą jest charakterystyczne dla CRIDO i myślę, że niewiele jest firm, które działają w ten sposób.

Olga Senychak: Bardzo dobrze pamiętam te pierwsze dni po wybuchu wojny. Byłam w ogromnym szoku i nie wierzyłam, że to się dzieje. Ważne dla mnie było to, że już wtedy CRIDO nazwało wojnę po imieniu i wyraziło publiczne bardzo jasne stanowisko w tej sprawie. Znajomi Ukraińcy, z którymi rozmawiam czasem o reakcjach naszych pracodawców, zwracają uwagę, że u nich często jest to „sytuacja w Ukrainie”. CRIDO nie dość, że potępiło wojnę, to od razu podjęło działania pomocowe. Ja sama otrzymałam bardzo duże wsparcie, nie tylko psychologiczne czy rzeczowe dla rodziny, która do mnie przyjechała, ale czysto prywatne od różnych współpracowników. Bardzo to doceniam. Przede wszystkim czuję, że to wsparcie było formą docenienia mojej dotychczasowej pracy. Cieszę się, że wszyscy w sposób partnerski podeszli do wyzwania i wykorzystano wachlarz naszych umiejętności (twardych i miękkich) oraz doświadczeń.

CRIDO podeszło do sprawy systemowo i długodystansowo. Oprócz działań merytorycznych od razu powstał zespół koordynacyjny, który zajmuje się organizacją transportu z granicy, poszukiwania zakwaterowania, pomocy finansowej i rzeczowej dla Ukraińców mieszkających u naszych pracowników. Wprowadzono nawet dodatkowy dzień wolny na wolontariat.

Dziękuję za rozmowę. 

Ekspert: Sabina Carbol-Majnusz
Senior Associate, Legal Employment CRIDO

Sabina doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także prowadzi w ich imieniu postępowania sądowe. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w procesie due diligence dotyczącym prawa pracy w związku z jedną z największych fuzji na polskim rynku. Posiada bogate doświadczenie procesowe – zarówno w precedensowych postępowaniach gospodarczych (również arbitrażowych) związanych m.in. z zielonymi certyfikatami czy sporami budowlanymi, jak i w postępowaniach pracowniczych, np. związanych z mobbingiem.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z CRIDO Legal współpracuje od 2019 r., początkowo w ramach praktyki litigation, a obecnie employment. Wcześniej doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach w Krakowie i w Warszawie.

Ekspert: Olga Senychak
Senior Immigration Consultant, Human Advisory Services CRIDO

Olga specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa imigracyjnego. Wspiera pracodawców polskich oraz zagranicznych, kompleksowo zarządzając procesem imigracyjnym. Doradza w sprawach związanych z relokacją pracowników, zagadnieniami dotyczącymi legalnego przyjazdu i pobytu w Polsce, a także legalizacji zatrudnienia pracowników lokalnych oraz delegowanych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach konsultingowych z tzw. wielkiej czwórki.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również