Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Powrót do biur. 6 najważniejszych zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownicy, którzy w najbliższym czasie wrócą do swoich miejsc pracy, będą musieli liczyć się z tym, że nic już nie będzie takie jak dawniej. Państwowa Inspekcja Pracy wydała szereg zaleceń dla pracodawców.
Kategoria: Wiadomości
15.05.2020
Fot. Unsplash

Zalecenia wydane przez Państwową Inspekcję Pracy zostały opublikowane w formie listu do pracodawców, przedsiębiorców i osób organizujących pracę innym osobom. Zawierają szereg informacji, których wykonanie powinno zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. 

Sprawdźcie, jakie działania powinni podjąć pracodawcy, żeby zapewnić swoim pracownikom bezpieczny powrót do pracy. Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe) oraz minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników.

1. Wykonywanie w biurze tylko kluczowych zadań

PIP zachęca, by przynajmniej na w początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy pracownicy wykonywali w biurze tylko kluczowe prace. Jeśli to możliwe, powinni świadczyć usługi zdalnie (przez telefon czy przez wideokonferencje). W miarę możliwości trzeba w miejscu pracy minimalizować obecność osób postronnych.

Pracę z domu powinni też wykonywać najbardziej narażeni pracownicy (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży).

2. Częstsze przerwy i zmianowość

Środkami organizacyjnymi, które mogą zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy może być np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy oraz kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy. 

3. Koniec ze wspólnymi kawami i posiłkami

Pracodawcy powinni redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw). Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni. Korzystanie z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.

PIP radzi, by odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują sprzętu specjalistycznego lub stacjonarnego. Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń).

4. Transport indywidualny do pracy vs. publiczny

Zgodnie z zaleceniem PIP, pracodawcy powinni ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.

5. Informacje dla pracowników

W widocznych, ogólnodostępnych miejscach w biurze pracodawcy mogą umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. 

6. Środki zapewniające bezpieczeństwo

Pracodawcy powinni zadać o środki, które zapewnią bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy:

  • środki techniczne, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami, dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
  • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
  • wyposażenie pracowników w środki do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego, 
  • zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
  • zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur. 

Źródło: Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, 06.05.2020. 

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również