Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Poznaj świat inwestorów dzięki Citi Service Center Poland

O wyzwaniach, jakie ma do zaoferowania coraz bardziej wyspecjalizowany sektor nowoczesnych usług biznesowych, oraz o pracy związanej z rynkami kapitałowymi rozmawiamy z Maciejem Pisarkiewiczem, Dyrektorem Pionu Investor Services Citi Service Center Poland.
Akcja redakcyjna: Szersze spojrzenie
Kategoria: Wiadomości
21.03.2016

W ciągu kilku ostatnich lat jesteśmy świadkiem zaangażowania największych banków inwestycyjnych na świecie w dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Ich centra finansowe, zlokalizowane wokół ośrodków akademickich kraju, świadczą skomplikowane i zaawansowane procesy na rzecz swoich klientów. Dzięki tego rodzaju inicjatywom sektor finansowy w Polsce staje się kuźnią kadr, oferującą szerokie perspektywy rozwoju zarówno dla absolwentów uczelni wyższych, jak i profesjonalistów z kilkuletnim doświadczeniem.

Jednym z wiodących przykładów sektora jest Citi Service Center Poland, który w ramach swojej działalności oferuje kompleksowe wsparcie operacyjne i księgowe dla inwestorów.

Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem świata inwestorów oraz rynków kapitałowych, chciałbyś pracować w międzynarodowym środowisku w jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż sektora finansowego, a poza tym lubisz kontakt z ludźmi, pracę zespołową i jesteś skrupulatny oraz dokładny, investor services na pewno spełnią Twoje oczekiwania.

Dowiedz się więcej i przeczytaj wywiad z ekspertem Citi Service Center Poland.

Czego dotyczą procesy związane z investor services w organizacji takiej jak Citi?

Investor services są przeznaczone dla dużych inwestorów instytucjonalnych, czyli funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz firm ubezpieczeniowych, które powierzają bankom opiekę nad portfelem inwestycyjnym. Dodatkowo, bank sprawuje pieczę nad księgami rachunkowymi oraz odpowiada za wszystkie usługi z obszaru middle office, polegające na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych. Nasza jednostka oferuje cały wachlarz usług dla partnerów, z którymi Citi posiada podpisane umowy w Europie. Reasumując, nasze zespoły specjalistów odpowiadają za prowadzenie ksiąg rachunkowych, codzienną wycenę portfela inwestycyjnego i wyliczanie wartości jednostki uczestnictwa.

Czyli ujmując temat w dwóch słowach, Państwa praca polega na administrowaniu funduszami?

Tak, właśnie. Zadania z obszaru investor services dotyczą właśnie funkcji administrowania funduszami inwestycyjnymi.

Kto jest odbiorcą tych usług? Komu przekazywane są efekty Państwa pracy?

W ramach naszej organizacji przekazujemy wyliczenia managerom funduszy, którzy następnie podejmują decyzje w zakresie inwestycji oraz publikują wartość jednostki uczestnictwa albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem naszego banku.

Jak długo Citi świadczy tego rodzaju usługi w Polsce?

Nasze centrum w Warszawie będzie obchodzić pod koniec roku jubileusz działalności. W Polsce jesteśmy obecni od 10 lat i zdobyliśmy w tym czasie spore doświadczenie w zakresie usług świadczonych na rzecz rynku kapitałowego.

Czy mógłby Pan podać przykładowe stanowiska, które pomogą młodym ludziom wejść w świat investor services?  

Pierwszym krokiem na ścieżce do specjalizacji w investor services może być praca na stanowiskach  m.in. specjalistów ds. księgowości funduszy lub ds. rozliczeń papierów wartościowych. Podstawowym wymogiem w naszym procesie rekrutacyjnym jest znajomość języka angielskiego. Oczywiście za duży atut uznajemy również wiedzę z obszaru rachunkowości oraz znajomość rynku kapitałowego, jednakże mamy tak rozbudowany system szkoleń, że możemy do wykonywania tych dwóch zawodów przygotować również osoby, które nie ukończyły studiów kierunkowych. 

Jak młodzi ludzie radzą sobie ze znajomością terminologii związanej z obsługą funduszy? To przecież bardzo specjalistyczne słownictwo.

Tego oczywiście nie wymagamy podczas rekrutacji. Całej naszej branżowej nomenklatury uczymy się dopiero w praktyce. Najważniejszy jest dobry angielski. Obserwujemy, że młode osoby szybko, zazwyczaj po dwóch, trzech miesiącach, przyswajają wykorzystywane na co dzień specjalistyczne pojęcia.

Jakie kompetencje poza znajomością języka obcego weryfikują Państwo podczas procesu rekrutacji?

Staramy się sprawdzić, jak szybko kandydat przyswaja sobie nowe informacje i jak później je wykorzystuje. Weryfikujemy zatem umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość, kompetencje analityczne i zdolność łączenia faktów.

Chciałbym porozmawiać o stanowisku księgowego ds. funduszy. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy klasyczną księgowością a właśnie tą dziedziną?

Księgowość funduszy jako dziedzina związana bezpośrednio z funkcjonowaniem rynku kapitałowego dotyczy przede wszystkim wyceny instrumentów finansowych. Ponieważ obowiązują nas inne zasady niż w klasycznej księgowości, różnią nas kwestie podatkowe – podatki wylicza się przy wycenie jednostek uczestnictwa, co oznacza, że w ogóle nie współpracujemy z urzędem podatkowym.

Osobiście sądzę, że księgowość funduszy poprzez swój związek z rynkiem kapitałowym jest ciekawsza. Podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej realizowałem dwie ścieżki kształcenia – finansową oraz kapitałową. Po skończeniu studiów zastanawiałem się, czy chciałbym zostać w przyszłości dyrektorem finansowym, czy zdać egzaminy maklerskie i związać się z rynkami kapitałowymi. Praca w Citi umożliwiła mi połączenie tych dwóch obszarów. Co ważne, księgowość funduszy umożliwia ludziom pracę w międzynarodowym środowisku, ponieważ wszyscy nasi klienci maja siedzibę poza granicami Polski. 

Na czym polega proces przygotowywania świeżo zatrudnionej osoby, która nie miała do czynienia wcześniej z tą tematyką? 

Podczas pierwszych spotkań nowi pracownicy poznają zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ich rolę, którą odgrywają na rynkach finansowych. Ten szerszy kontekst naszym zdaniem pozwala im zrozumieć lepiej to, czym będą się zajmować. Następnie osoba rozpoczyna trzymiesięczny cykl szkoleń, które szczegółowo opisują poszczególne rodzaje instrumentów finansowych. Niedawno nasz pracodawca rozpoczął współpracę z jednostką szkoleniową Institute of Banking z Dublina, która będzie rozwijać kompetencje i wiedzę naszych ekspertów w ramach rocznego programu szkoleniowego. Do programu zakwalifikowało się 74 pracowników – biorąc udział w trzech modułach uczestnicy poznają aspekty prawne funduszy inwestycyjnych, kwestie związane z powiernictwem papierów wartościowych oraz rolę agenta transferowego. Po zaliczeniu tych trzech etapów (każdy moduł kończy się egzaminem) studenci otrzymują certyfikat zawodowy, rozpoznawalny na europejskim rynku pracy.    

Jak wygląda dzień księgowego funduszy?

Zakładam, że zaczyna od kawy, jak większość z nas. Natomiast jeśli chodzi o meritum to praca księgowego funduszy obejmuje kilka istotnych, zautomatyzowanych procesów biznesowych. Pierwszy z nich dotyczy wprowadzania wszystkich transakcji naszych klientów do sytemu księgowego, za który odpowiada zespół kontrolny, sprawdzający poprawność procesu księgowania. Drugi obejmuje uzgodnienie danych księgowych z wyciągami bankowymi. Mimo że system dokonuje tego procesu automatycznie, nasi specjaliści starają się wyjaśnić występujące rozbieżności pomiędzy tymi zbiorami danych, kontaktując się z różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces. Trzeci obszar natomiast dotyczy obsługi aktywów, czyli kontroli księgowania dywidend, podziału akcji i wypłat odsetek. W czwartym etapie specjaliści sprawdzają całość wyceny. Proces ten mocno wspierają systemy informatyczne, jednakże do zadań księgowego należy weryfikacja bilansu, sprawdzenie wypłat, wycen oraz dokonanie ewentualnych aktualizacji kosztów czy przychodów, a następnie przekazanie tych informacji zarządzającemu funduszem.

Jak może wyglądać przykładowo ścieżka awansu księgowego zajmującego się funduszami?

Typowy księgowy funduszy ma do wyboru trzy ścieżki rozwoju zawodowego. Pierwszą z nich można nazwać ekspercką, gdzie specjaliści poszerzają swoją wiedzę z obszaru funkcjonowania poszczególnych procesów księgowych, głównie w ramach tzw. awansu poziomego, czyli zmieniając zespoły zajmujące się poszczególnymi etapami, o których mówiłem przed chwilą. Druga ścieżka wiąże się z rozwojem kompetencji przywódczych. Jako przyszli managerowie nasi pracownicy uczą się koordynacji całego procesu i zarządzania ludźmi zaangażowanymi w ten proces. Natomiast w przypadku trzeciego profilu, technicznego, ekspert może kształcić swoje umiejętności w programowaniu oraz ustawianiu modeli; to praca zespołu parametryzacyjnego, w którym zatrudniamy głównie deweloperów oraz Project Managerów odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian na życzenie klienta.

Jak przygotowują Państwo swoich ekspertów do objęcia stanowiska managerskiego? 

Już na początku ścieżki zawodowej manager razem ze swoim podwładnym opracowują wspólnie indywidualny plan rozwoju. Po pewnym czasie, w codziennej pracy, manager ocenia silne i mocne strony swojego pracownika, dzięki czemu może odkryć w nim kompetencje potrzebne na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem. Citi posiada transparentną ścieżkę awansów. Każdy wakat jest ogłaszany w systemie, co pozwala pracownikom samodzielnie zgłosić się do udziału w wewnętrznym procesie rekrutacji. Ostatecznie – przy wsparciu managera – decyzja leży po stronie pracownika.  

Jak troszczą się Państwo o talenty w Państwa organizacji?

Doceniamy każdego naszego pracownika, stąd tworzenie planów rozwojowych w oparciu o rozmowy pomiędzy managerem a specjalistą. Dwa razy do roku przeprowadzamy ocenę pracowników, na podstawie której powstaje później lista talentowa. Przy jej tworzeniu bierzemy pod uwagę takie kryteria, jak dobre wyniki oraz inicjatywa. Następnie staramy się angażować nasze talenty w dodatkowe projekty rozwojowe. 

Jak opisałby Pan atmosferę panującą w Państwa miejscu pracy?

Na pewno jest dynamicznie, międzynarodowo i intensywnie. Przy pracy z liczbami i często napiętymi terminami pozytywna atmosfera w biurze jest bardzo ważna. To nasi pracownicy tworzą dobry klimat każdego dnia, motywując się nawzajem do kolejnych wyzwań zawodowych. Doceniają to przede wszystkim nasi klienci. Dołączając do Citi, młodzi ludzie mają zagwarantowaną pracę w bardzo różnorodnym środowisku – w naszym pionie biznesowym aż 10 proc. specjalistów to obcokrajowcy.  

Dlaczego księgowość funduszy to istotny element funkcjonowania rynków finansowych? 

Składa się na to kilka aspektów; przede wszystkim dzięki naszej pracy uczestnicy funduszu poznają jego wartość. Po drugie, pełnimy rolę swoistego gwaranta niezależności i obiektywizmu w procesie wyceny funduszy. Po trzecie w końcu, dzięki informacjom od nas, osoby zarządzające funduszami inwestycyjnymi wiedzą, jaką wartość posiadają aktywa funduszy, przez co mogą podejmować właściwe decyzje biznesowe.   

Jakie są Państwa plany rozwojowe w ramach investor services? 

Intensywne. Obecnie rekrutujemy pracowników w obszarze powiernictwa papierów wartościowych, dlatego potrzebujemy ok. stu specjalistów zajmujących się procesowaniem dywidend i odsetek dla naszych klientów, którzy korzystają z usług powierniczych w Londynie. Rozbudujemy również procesy związane z księgowością funduszy. Wchodzimy właśnie w drugi etap migracji tej linii biznesowej (większość już została przeniesiona do Polski) tworząc bardziej specjalistyczne stanowiska.

Jak ocenia Pan perspektywy dla investor services w Polsce?

Duże potrzeby rekrutacyjne naszej organizacji to najlepszy przykład na to, że rozmawiamy o bardzo perspektywicznej dziedzinie. Coraz bardziej zaawansowane procesy, które oferujemy np. w obszarze księgowości funduszy, czynią naszą branżę ciekawą, mającą wiele do zaoferowania zarówno osobom bez doświadczenia zawodowego, jak i profesjonalistom. Wciąż pozyskujemy nowych klientów, a to oznacza powstawanie kolejnych stanowisk specjalistycznych w Citi. Oferujemy możliwość kontynuowania kariery za granicą. Dbamy o przyjazne środowisko pracy. Dzięki Fundacji Kronenberga nasi pracownicy mogą uczestniczyć również w projektach charytatywnych. Udział w tego typu aktywnościach cieszy się u nas dużą popularnością. Wszystko to razem tworzy atrakcyjną propozycję zawodową dla ludzi, którzy chcą pracować w międzynarodowym środowisku pełnym wyzwań i perspektyw rozwoju.

Wiele kultur, globalne perspektywy, jeden pracodawca
Poznaj możliwości, jakie stawia przed Tobą Citi Service Center Poland

Ekspert: Maciej Pisarkiewicz
Dyrektorem Pionu Investor Services Citi Service Center Poland
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również