Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Praca w banku to nie tylko domena finansistów

Bank to w powszechnym odczuciu miejsce, gdzie pracują tylko ekonomiści, finansiści i specjaliści ds. marketingu czy PR. Nic bardziej mylnego. Żadna nowoczesna instytucja finansowa nie jest w stanie funkcjonować bez wysokiej klasy inżynierów czy informatyk
Kategoria: Wiadomości
08.06.2012

O Departamencie Infrastruktury Teleinformatycznej, jej znaczeniu w strukturach Citi Handlowy oraz o ekspertach, którzy w nim pracują rozmawiamy z Wojciechem Nykowskim, Dyrektorem Infrastruktury Technologicznej dla Rynków Kapitałowych w Europie w CitiBank International.


Zacznę może od bardzo ogólnego pytania. Czym jest i czym zajmuje się Departament Infrastruktury Teleinformatycznej w Citi Handlowy?


Ogólnie rzecz biorąc, zajmujemy się zarządzaniem infrastrukturą IT, począwszy od podstawowych narzędzi dla użytkownika, jak stacje robocze czy telefony poprzez zarzadzanie sieciami komputerowymi czy informatycznymi aż po zarządzanie dużymi ośrodkami obliczeniowymi, które służą do przechowywania i przetwarzania danych biznesowych. Należy pamiętać, że obszar zarządzania IT nigdy nie odbywa się w granicach tylko jednego kraju. Mówimy tutaj o zasięgu globalnym. Dlatego Departament Infrastruktury Teleinformatycznej wspomaga nie tyle Citi Handlowy, ale ogólnie – międzynarodową organizację Citi.


Czy Państwa Departament opracowuje również aplikacje w zakresie tak popularnej dziś e-bankowości?


Nie zajmujemy się tworzeniem i rozwojem aplikacji oraz innych narzędzi używanych bezpośrednio w obsłudze działań biznesowych. Jednakże jesteśmy odpowiedzialni za infrastrukturę, w ramach której takie narzędzia są montowane. W Citi pracują specjalne zespoły, których zadaniem jest przygotowywanie właśnie takich aplikacji.


Należy zatem odróżnić infrastrukturę, czyli takie jej komponenty jak stacje robocze, sieci, duże serwery od aplikacji działających na tych serwerach.


W jakim kierunku będzie się rozwijać Państwa departament?


W Polsce możemy mówić o naszym departamencie jako centrum kompetencji w obszarze IT na skalę globalną. Obecnie skupiamy się na rozwoju tych funkcji, które już istnieją i które wspieramy z Polski. Ale poszerzamy również zakres naszej odpowiedzialności, ponieważ myślimy o wdrożeniu nowych technologii, których nie wspieraliśmy jeszcze do tej pory.


Gdzie jeszcze znajdują się centra kompetencji, takie jak to w Polsce?


W Belfaście oraz Budapeszcie.


Znaczenie polskiego centrum dla Citi to efekt dostępu do dużej grupy dobrze wykształconych ludzi?


To jedna z istotnych przyczyn. Ale ważne jest również doświadczenie, jakie polskie centrum zdobyło w obszarze zarzadzania strukturą IT w ciągu swoich kilkunastu lat działalności.


Na jakie stanowiska zatrudniają Państwo najczęściej pracowników i jak wygląda ścieżka kariery?


Przede wszystkim poszukujemy administratorów systemów Unix, Windows, baz danych oraz systemów opartych na sieci Web. Ale zajmujemy się również innymi obszarami IT, takimi jak telefonia IP czy zarządzanie projektami. Szukamy zatem osób z doświadczeniem. Natomiast dla absolwentów i studentów ostatniego roku powstał specjalny Program Rozwoju Ekspertów w Technologii. Dzięki niemu chcemy znaleźć osoby, które reprezentują sobą pewien kapitał wiedzy i są gotowe do poszerzenia swoich umiejętności.


Każdy z naszych pracowników może wybrać najlepszą dla siebie ścieżkę kariery, ponieważ jest to sprawa indywidualna. Ogólnie kariera może przebiegać w dwóch kierunkach. Celem pierwszego z nich jest zdobycie wiedzy specjalistycznej w danym obszarze. Pracownik zostaje wtedy Subject-Matter Expert, specjalistą wysokiej klasy w bardzo wąskiej dziedzinie. Druga ścieżka kariery daje natomiast możliwość rozwoju w kierunku pełnienia funkcji kierowniczych – od kierowników zespołów do kierowników działów.


Jak ocenia Pan poziom wiedzy obecnych studentów i absolwentów?


Jest on z pewnością coraz wyższy. Młodzi ludzie posługują się językami obcymi i generalnie nadążają za nowymi trendami w technologii. Ich przygotowanie od strony technicznej nie budzi żadnych zastrzeżeń z naszej strony. Ale koncentrujemy się również na innych kompetencjach. Liczą się umiejętności analityczne, pracy w grupie czy odporność na stres.


Czy znajomość języków obcych ma duże znaczenie?


Oczywiście. Język angielski jest podstawą naszej komunikacji. Pracując w firmie o zasięgu globalnym, codziennie kontaktujemy się z zespołami spoza Polski, ponieważ część obowiązków przekazujemy sobie między różnymi regionami. W ten sposób zapewniamy ciągłość wsparcia dla biznesu.


Czy zatem rozmowa rekrutacyjna przebiega w języku angielskim?


Rozmowa jest prowadzona po polsku, ale pojawiają się pytania w języku angielskim, aby zweryfikować te informacje, które kandydat przedstawia w swoim CV.


Jak weryfikują Państwo wiedzę z obszaru IT?


Sposób weryfikacji umiejętności technicznych zależy od stanowiska. Natomiast w przypadku Programu Rozwoju Ekspertów zdajemy sobie sprawę, że zainteresowane nim osoby nie posiadają takiej wiedzy. Dlatego w procesie rekrutacji będziemy się bardziej koncentrować na weryfikowaniu umiejętności analitycznych, wnioskowania, pracy w grupie, cech innowacyjności.


Jak będzie przebiegać Program Rozwoju Ekspertów w Technologii?


Zakładamy, że będzie trwał około 20 miesięcy. Z tego dwa pierwsze miesiące będą poświęcone programowi szkoleń w obszarze technologicznym (przede wszystkim środowisko Unix i Intel). Pozostałe 18 miesięcy zostanie podzielone na dwa cykle 9-miesieczne, w trakcie których osoby zakwalifikowane do tego programu będą miały konkretne zadania do zrealizowania. Po zakończeniu pierwszego cyklu osoby zostaną przeniesione to innych obszarów IT, aby zwiększyć zakres ich doświadczenia i wiedzy. Wszystkie etapy będą odbywały się pod nadzorem doświadczonych osób, które pracują w Citi, ale również przy wsparciu innych obszarów, np. HR.


W jakich miastach będzie odbywał się Państwa program?


To Łódź ma być główną lokalizacją skupiającą uczestników tego programu, ale zadania im powierzone będą również realizowane w Warszawie. W sumie powiedziałbym, że mówimy o Łodzi i Warszawie.


Ile osób planują zaprosić Państwo do Programu?


Planujemy przyjąć 15 osób.


A jak w ogóle rozpoczęła się Pana przygoda w Citi?


To dość długa historia… Po studiach pracowałem przez kilka lat na Uniwersytecie Warszawskim. Chciałem jednak spróbować swoich sił w sektorze prywatnym. Zająłem się wtedy wprowadzaniem podstaw IT. To była epoka prostych komputerów PC przeznaczonych do obsługi rutynowych zadań w procesie zarządzania. Kiedy Citi rozpoczynało swoją działalność w Polsce, a było to około 20 lat temu, zachęcono mnie, bym rozpoczął pracę w tej organizacji. Byłem jednym z pierwszych pracowników w Citi. Pracowaliśmy w 3-osobowym zespole, kładąc de facto podwaliny pod funkcjonowanie organizacji. W ciągu 20 lat zbudowaliśmy zespół, który tworzy obecnie około 400 osób. Brałem udział w regionalizacji usług ośrodka obliczeniowego. W Warszawie tworzyłem stanowiska obsługujące inne kraje, od Kazachstanu po Afrykę Południową. Co najważniejsze, kontynuujemy wsparcie administracyjne dla systemów umiejscowionych w nowych lokalizacjach. Nasze doświadczenia stworzyły solidne podwaliny pod dalszy rozwój zespołów IT w Polsce wspierających infruastrukture IT globalnie. Konsekwencją tego rozwoju jest wcześniej wspomniany Program Rozwoju Ekspertów.


Co Panu przynosi największą satysfakcję w pracy?


Praca w Citi to ciągłe wyzwanie. Codziennie mamy do czynienia z nowymi problemami. Z perspektywy zarządzania strukturą naszej Spółki satysfakcję sprawia nam dostarczanie stabilności usług. Jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych, możemy zapobiec ich niepożądanym skutkom i zapewnić ciągłość pracy dla wszystkich jednostek biznesowych.


Gdyby nie pracował Pan w Citi i nie był ekspertem w tej tematyce, to zajmowałby się Pan…


Jedno i drugie jest chyba trudne dla mnie do wyobrażenia, a bycie z dala od zarzadzania informatyką jest wręcz niewyobrażalne. Ludzie IT mają taką wizję, aby komputery zrobiły za nich wszystko. Cały czas chcemy coś usprawniać i poprawiać, żeby zrobić lepiej, taniej, wykorzystać nowe możliwości, jakie daje nam technologia... Może lepszym pytaniem byłoby, co bym robił jakbym miał więcej czasu? Z pewnością poświęciłbym go na podróże, sporty zimowe i wodne.


Rozmawiał Jakub Jański


Wojciech Nykowski (52), Dyrektor Infrastruktury Technologicznej dla Rynków Kapitałowych w Europie


Ścieżka kariery: Różne stanowiska kierownicze od początku działania Citi w Polsce

Wykształcenie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim

Największe osiągnięcie zawodowe: Założenie Ośrodka Przetwarzania Danych dla Citi na skalę Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA)

Zainteresowania: Podróże, sporty zimowe (narty) i wodne (windsurfing)

Plany zawodowe na przyszłość: Integracja zarzadzania IT na skalę globalną


Citi Technology Infrastructure (CTI) istnieje w Polsce od 17 lat i zatrudnia obecnie ponad 500 pracowników. CTI jest częścią globalnej struktury organizacyjnej w ramach Citi. Zarządzamy infrastrukturą złożoną z ponad 52 tys. serwerów w ponad 60 krajach, gdzie Citi prowadzi swoją działalność. Polska jest jedną z trzech strategicznych globalnie lokalizacji dla usług CTI (obok Singapuru i USA). Choć jesteśmy częścią globalnej instytucji finansowej, pod względem rozmiaru działalności CTI jest porównywalne do największych firm w branży IT – w Polsce i na świecie.


Technology Experts Development Programme (Program Rozwoju Ekspertów w Technologii) to program globalny skierowany do studentów ostatnich lat lub absolwentów kierunków związanych z IT. Program rozpoczyna 2-miesięczne szkolenie prowadzone przez renomowane firmy technologiczne, po którym mają miejsce dwie 9-miesięczne rotacje. Po programie oferujemy pracę w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku na stanowiskach specjalistycznych. Citi stwarza możliwości specjalizacji w takich obszarach jak: Unix, Wintel, Cloud, WHG MIddleware, Data Base, Storage for Distributed Platforms i pozwala działać globalnie – zarządzać infrastrukturą IT składającą się z ponad 7000 serwerów oraz blisko 9000 baz danych.

Zobacz również