Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Przemiana w kulturze zatrudnienia? Wyniki raportu Talent Trends 2023

Jak pozyskać i zatrzymać talenty w firmie? Czego oczekują osoby pracujące od pracodawcy, by zostać z nim na dłużej? Wyniki globalnego badania Talent Trends 2023 wskazują na najgłębszą przemianę w kulturze zatrudnienia od początku istnienia internetu. Sprawdź najważniejsze trendy.
Kategoria: Wiadomości
06.06.2023
unsplash.com

Najgłębsza przemiana w kulturze zatrudnienia od początku istnienia internetu – tak podsumowują obecną sytuację na rynku pracy na podstawie wyników globalnego badania autorzy raportu Talent Trends 2023. Ankietę przeprowadzono aż na 37 rynkach, a rezultaty zostały opracowane na podstawie blisko 70 000 odpowiedzi respondentów. Oto kilka najważniejszych wniosków dla osób poszukujących pracy, ale także firm, które chcą przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty.

Niewidzialna rewolucja

Niemal 90% pracowników i pracownic rozważało zmianę miejsca zatrudnienia, z czego 52% aktywnie poszukuje pracy. 

– Wyniki pokazują, że choć wynagrodzenie jest dla kandydatów nadal najważniejsze, to pracownicy chcą dziś zdecydowanie większej, realnej równowagi między pracą a życiem osobistym. Co za tym idzie, są też znacznie bardziej otwarci na zmianę zatrudnienia na takie, które im to zapewni. Praca przestaje jednocześnie być też źródłem życiowego spełnienia. To prawdziwa niewidzialna rewolucja, która wpływa na cały rynek, nie pomijając żadnej branży – mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska.

Europejczycy otwarci na zmianę

W Europie zdecydowana większość osób pracujących jest otwarta na poszukiwanie nowych wyzwań zawodowych – i to niezależnie od segmentu wiekowego, płci oraz obecnego stanowiska i branży. Poszukiwanie pracy i kontakt z rekruterami ułatwia też w coraz większym stopniu technologia, liczne aplikacje i komunikatory, a także fakt, że stale zwiększa się liczba osób, ktróra wybiera  system hybrydowy – w domu można swobodniej monitorować ewentualne oferty i prowadzić negocjacje.

– Taka otwartość na zmianę pracy ma swoje źródło m.in. w doświadczeniu pandemii, które przewartościowało wiele postaw wobec kariery i sukcesu zawodowego – mówi Radosław Szafrański z PageGroup Polska. – Mocno wzrosła uwaga i troska o życie prywatne oraz potrzeba elastyczności. 

Satysfakcja z pracy nie jest najważniejsza?

Chęć do zmiany osób pracujących w Europie nie wynika z niezadowolenia z pracy – aż połowa badanych jest usatysfakcjonowana z wykonywanych obowiązków (20% jest niezdecydowana), a 56% z nich zadowala obecna pensja. Nadal jednak nie wahają się oni odchodzić i szukać dla siebie lepszych rozwiązań – tylko 12% nie jest otwartych na zmianę zatrudnienia.

– To ważny sygnał dla pracodawców, bo oznacza, że trudniej będzie przyciągnąć, a co najważniejsze utrzymać talenty – podkreśla Radosław Szafrański. – Zebrane dane pokazują, że w zbiorowej świadomości dokonała się głęboka zmiana relacji z pracą, która przestała być priorytetem i źródłem osiągania satysfakcji życiowej.

Motywujące wynagrodzenie

W tej nowej rzeczywistości poziom wynagrodzenia stanowi jeszcze mocniejszą motywację do zmiany pracy. Kandydaci oczekują godziwej pensji za poświęcony czas i energię i nie przekonają ich argumenty o pełnieniu misji lub świetnej atmosferze w organizacji. Dla zaledwie 7% ankietowanych znaczenie ma „poczucie realizowania wyższego celu”, a 74% nie wymienia relacji z innymi pracownikami wśród trzech najważniejszych czynników decydujących o pozostaniu w firmie.

Według 62% pracowników informacja o wysokości pensji ma największy wpływ na liczbę odpowiedzi na ogłoszenie o pracę.

Płaca jest wciąż czynnikiem numer 1 zarówno przy podejmowaniu decyzji o odejściu, jak i o przyjęciu nowego stanowiska.

– Naturalnie na motywację pracowników znacząco wpływa sytuacja ekonomiczna – wskazuje Radosław Szafrański. – Okazuje się bowiem, że gorsze wyniki gospodarcze nie tylko nie osłabiają chęci do zmian, ale wręcz mobilizują do szukania takiego wynagrodzenia, które pozwoli zniwelować efekt słabszej koniunktury i inflacji. Pracodawcy powinni stale mieć na uwadze wysokość pensji najcenniejszych talentów, ponieważ aż 88% z nich nie prosi z własnej inicjatywy o podwyżkę, zanim zmieni miejsce zatrudnienia.

Zgodnie z Przeglądem Wynagrodzeń i Trendów na Rynku Pracy PageGroup w 2023 roku w wielu branżach wciąż obserwujemy silny rynek pracownika i związaną z nim presję płacową. Najlepsi specjaliści i najlepsze specjalistki mogą obecnie liczyć na wzrost wynagrodzenia w granicach od 15 do 20% r./r. Obecnie dla osób pracujących brak podwyżki będzie istotnym czynnikiem wpływającym na chęć poszukiwania nowego pracodawcy. 

Konieczność work-life balance

Pierwszym najistotniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z obecnego miejsca pracy jest równowaga między karierą a życiem osobistym – ma to znaczenie dla 56% badanych. Aż 7 na 10 osób przedkłada work-life balance ponad sukces zawodowy. Ponad połowa (54%) pracowników odmówiłaby awansu, gdyby uznała, że może on mieć niekorzystny wpływ na ich osobisty dobrostan.

Potrzeba elastyczności

Od tego, jak firma zdefiniuje na użytek swoich pracowników pojęcie work-life balance, będzie zależało, czy przetrwa niewidzialną rewolucję, czy nie. Jednym z jej fundamentalnych elementów, stanowiącym bezpośredni efekt pandemii i rewolucji cyfrowej, jest elastyczność w wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Jej kluczowe aspekty to liczba godzin pracy (73% wskazań) oraz możliwości korzystania z systemu hybrydowego (również dla 73% osób respondowanych). Obydwa te elementy są podobnie istotne dla każdej grupy wiekowej badanych.

– Obecnie elastyczność nie jest już benefitem, który pracodawca może traktować uznaniowo. Stała się raczej podstawą higieny pracy i pojmowana jest jako podstawowe oczekiwanie wobec pracodawcy – podkreśla Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska.

Źródło: informacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również