Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rachunkowość szyta na miarę

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ponad 90 proc. światowego biznesu. Doceniając ich ogromną rolę w gospodarce Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje konferencję pod hasłem Rachunkowość szyta na miarę.
Kategoria: Wiadomości
27.06.2013
Konferencja, stanowiąca wspólną inicjatywę Stowarzyszenia oraz Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA), ma zwrócić uwagę na potrzebę tworzenia norm prawa związanego z rachunkowością, wyłącznie z uwzględnieniem ich specyfiki, a nie w drodze upraszczania prawa obowiązującego przedsiębiorstwa duże i wielkie. 

Podstawowy cel konferencji stanowi zainicjowanie metodycznego działania w identyfikowaniu potrzeb informacyjnych różnych (zewnętrznych i wewnętrznych) grup interesariuszy małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim potrzeby te powinny zostać bardzo dobrze rozpoznane i – co ważne – w jakiś sposób zinwentaryzowane, ponieważ stanowią kluczowe czynniki wyznaczania funkcji i zakresu informacyjnego systemu rachunkowości w MŚP. Punkt widzenia rachunkowości, wyznaczony przez potrzeby informacyjne interesariuszy, powinien być bardzo ważny dla ciał ustawodawczych w rachunkowości, zarówno w Polsce, jak i w Europie, zważywszy na fakt, iż małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 90% światowego biznesu.

Program konferencji obejmuje trzy bloki tematyczne:
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa: spiritus movens gospodarki  światowej, krajowej i regionalnej
2. Interesariusze rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw – specyfika potrzeb i identyfikowane problemy informacyjne
3. Prawo w obszarze rachunkowości MŚP w UE – status quo – potrzeba i możliwości zmian.  

W pierwszym panelu, którego moderatorem jest prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, kierownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, członek Zarządu Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA), udział wezmą: dr Jerzy Witold Pietrewicz – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, Alexander Fawcett – starszy specjalista ds. zarządzania finansami, Bank Światowy, Wadim Tyszkieiwcz – Prezydent m. Nowa Sól, Zbigniew Żurek – wiceprezes Business Centre Club, przewodniczący Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przemysław Ruchlicki – ekspert prawno-gospodarczy w Krajowej Izbie Gospodarczej. Podczas dyskusji powinny zostać zdiagnozowane i podsumowane potrzeby informacyjne tak, aby mogły być dalej wykorzystywane w doskonaleniu prawa, odnoszącego się do rachunkowości MŚP. 

W drugim panelu swoją opinię przedstawią eksperci: Katarzyna Walkowska – dyrektor  Departamentu Przedsiębiorstw Głównego Urzędu Statystycznego, prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek – kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem  w Szkole Głównej Handlowej, Wiesław Żółtkowski – Komisja Etyki Bankowej Związku Banków Polskich, Alicja Urban – Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Bogusław Wojtach – wiceprezes Masterpress SA. Moderatorem dyskusji będzie dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przewodnicząca Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Do udziału w trzecim zaproszono prelegentów zagranicznych, reprezentujących organizacje członkowskie EFAA. Moderatorem jest Agnieszka Stachniak – zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, a dyskutować o regulacjach prawnych w Unii Europejskiej, dotyczących rachunkowości MŚP, będą: Geoffrey Britton – prezes Zarządu EFAA, Stowarzyszenie Biegłych Księgowych Wielkiej Brytanii (AAPA), Philippe Arraou – były prezes Zarządu EFAA, Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych Francji (CSOEC), Federico Diomeda – dyrektor wykonawczy EFAA, Instytut Księgowych i Biegłych Rewidentów Włoch (ODCEC), dr Marcos Anton Renart – członek Zarządu EFAA, Generalna Rada Ekonomistów Hiszpanii (CGCEE), dr Axel Pestke – Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (DStV).

Spotkanie to umożliwi m.in. poznanie roli, jaką małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią w gospodarce świata, kraju i regionu oraz oczekiwań informacyjnych im stawianych, przedstawienie przez interesariuszy rachunkowości MŚP opinii odnośnie przydatności dostarczanych im informacji. Będzie także okazją do zaprezentowania zalet i wad rozwiązań w rachunkowości MŚP, stosowanych w różnych krajach oraz kierunków prac nad zmianami regulacji prawnych, dotyczących MŚP w UE i międzynarodowych gremiach zawodowych.

Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji jest prof. dr hab. Anna Karmańska, a wśród jej członków znajdują się: Geoffrey Britton (prezes zarządu EFAA), dr Teresa Cebrowska (wiceprezes Zarządu Głównego SKwP), Federico Diomeda (dyrektor wykonawczy EFAA), dr Wojciech Januszko (członek Prezydium Rady Pracodawców SKwP, dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej), Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków Polskich, członek Prezydium Rady Pracodawców SKwP) oraz Zbigniew Żurek (przewodniczący Prezydium Rady Pracodawców SKwP, wiceprezes Business Centre Club). 

Merytoryczne ustalenia konferencyjne zostaną podsumowane i szeroko rozpropagowane. Udział w konferencji potwierdziło 300 osób, zainteresowanych sprawnym funkcjonowaniem jednostek zaliczanych do MŚP, przede wszystkim ich właścicieli, menedżerów i księgowych, pracowników biur rachunkowych obsługujących te jednostki, banków, firm ubezpieczeniowych oraz urzędów skarbowych.

Opracowanie na podstawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobacz również