Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Różnorodność i odpowiedzialność, czyli praca w finansach start-upu

Wraz z dynamicznymi i różnorodnymi zmianami na rynku pracy zatrudnienie w start-upie staje się dla pracowników, przede wszystkim młodszych pokoleń, alternatywą wobec poszukiwania pracy w tradycyjnych firmach. Alternatywą z pewnością godną przemyślenia, bowiem oferującą nowe możliwości i wyzwania.
Kategoria: Wiadomości
20.02.2017

To, co jest największym plusem pracy w start-upie, może być jednocześnie jej głównym minusem – zależy to od oczekiwań i preferencji pracownika. Mowa o dynamiczności, nieprzewidywalności, elastyczności, różnorodności i odpowiedzialności nierozłącznie związanych z zatrudnieniem w takiej organizacji. Jednak ci, których nie przeraża wysokie ryzyko niepowodzenia i związana z tym niepewność, docenią to, co cenią sobie zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach.

Plusy i minusy

Jak wynika z wypowiedzi zebranych przez InterviewMe (również start-up), młodzi (wiek najczęściej 20–40 lat) pracownicy start-upów wysoko oceniają w nich przede wszystkim kulturę pracy oraz możliwości rozwoju. Start-up to środowisko z definicji przyjazne pracownikowi: od elastycznych godzin pracy począwszy, poprzez przyjacielską atmosferę panującą wśród współpracowników, po swobodę dotyczącą sposobu pracy. Z kolei nacisk na kreatywność, samodzielność, a także różnorodność obowiązków sprawia, że ludzie tam zatrudnieni nie mogą narzekać na nudę. Pracownicy start-upów podkreślają interdyscyplinarność zdobywanej wiedzy oraz niespotykane nigdzie indziej możliwości rozwoju. Tym, co motywuje ludzi pracujących w start-upach, jest także realny wpływ na projekty oraz dostrzeganie szybkich, wymiernych efektów pracy.

Zbyt piękne, by mogło być prawdziwe? Praca w start-upie ma również cienie. Zmienność priorytetów, metod czy koncepcji produktów może powodować reakcję wręcz przeciwną do opisywanej powyżej – brak wyników i słabnącą motywację do pracy. Nieprzewidywalność na dłuższą metę może być męcząca, podobnie jak brak struktury i konieczność realizowania zadań z obcych nam obszarów. Nie każdy też czuje się komfortowo, gdy ma dużo samodzielności, z którą wiąże się odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Co motywuje młodych pracowników? >>

Kandydat idealny

Lecz właśnie dlatego start-upy głośno mówią, że praca w nich nie jest dla każdego. Kogo zatem szukają i czego – poza wymaganiami posiadania fachowej wiedzy np. z zakresu finansów czy księgowości – oczekują tacy pracodawcy? Wśród wymienianych cech pożądanego pracownika pojawiają się: kreatywność, nastawienie na rozwój, zorientowanie na wyniki, zdolność myślenia poza schematami, ambicja, pasja, inicjatywa oraz proaktywność. Poza umiejętnością szybkiego dopasowania się idealny kandydat musi być proaktywny i sam proponować rozwiązania, które umożliwią i ułatwią pracę. Musi lubić wyzwania i chętnie poszukiwać rozwiązań. Musi być nastawiony na cele, bo nie liczba godzin spędzanych w biurze się liczy, ale efekt pracy – mówi Ewa Krawcowicz, główna księgowa w Grupie DocPlanner (właściciel ZnanyLekarz.pl).

Jak to wygląda w dziale finansowym? Największym wyzwaniem w start-upie jest duża zmienność celów, metod, rynków czy produktów. Osoba, która dołącza do działu finansowego, musi być tego świadoma i umieć być elastyczna. Zmieniają się obowiązki, a także sposób ich wykonywania. Procedury, do których osoby zajmujące się finansami są przyzwyczajone, często nie istnieją lub są dopiero w fazie tworzenia – dodaje Ewa Krawcowicz.

Panorama start-upów w Polsce

Jak wynika z raportu „Polskie startupy 2016”, organizacje te mają się u nas dobrze i rosną. Jest ich ponad 2,6 tys., a na przestrzeni roku, od 2015 do 2016 r., ich liczba wzrosła o 12%. Znakomita większość, bo 80% spośród start-upów objętych badaniem zwiększa zatrudnienie, przy czym ponad połowa ma nieliczny zespół, 1–10 osób. Są to przede wszystkim firmy młode, 60% działa od 2–3 lat, ale już 1/3 z nich ocenia swoją pozycję jako stabilną i rozwojową. Ponad połowa ma regularne przychody ze sprzedaży swoich produktów lub usług, a 80% z tych mogących się pochwalić regularnymi przychodami w ciągu poprzedzających badanie 6 miesięcy osiągnęło wzrost o 20% lub więcej. 25% we wspomnianym półroczu podwoiło sprzedaż.

Kreatywny rozwój i innowacyjność są tymi cechami, które najsilniej charakteryzują start-upy. Firmy tego typu działają przede wszystkim w obszarze nowych technologii: mobilnych rozwiązań i usług, e-commerce oraz oprogramowania dla firm. W polu specjalizacji wielu leżą też internet rzeczy oraz Big Data. Ponad połowa start-upów badanych przez Fundację Startup Poland deklaruje posiadanie własnego unikatowego i innowacyjnego produktu. Ponad 40% współpracuje z naukowcami i ośrodkami badawczymi, a 14% posiada patent lub jest w trakcie procedury jego przyznania.

Finansista w start-upie?

Wiele start-upów w największym stopniu skupia się na swoich produktach, ich tworzeniu, ulepszaniu i aktualizowaniu, w kwestiach finansowych polegając na specjalistach. Może to być wsparcie finansowe oraz strategiczne inwestora lub korzystanie z usług zewnętrznych, np. księgowości. Niektóre, zwłaszcza na dalszych etapach rozwoju, rozbudowują jednak własne działy finansowe. Na przykład w Grupie DocPlanner dyrektor finansowy (CFO) zarządza zespołami księgowości, analiz finansowych oraz administracji wraz z office managerem i office assistantem. Oprócz standardowych obowiązków finansowo-księgowych i administracyjnych, m.in. sporządzania sprawozdań finansowych, analiz i raportowania wyników finansowych oraz operacyjnych, do kompetencji pracowników tych działów należą dodatkowe zadania, bardziej specyficzne dla start-upów, czyli pozyskiwanie finansowania od zewnętrznych inwestorów (funduszy Venture Capital) oraz zarządzanie programem motywacyjnym (opcje na udziały dla pracowników).

Kogo szukają start-upy? Najczęściej programistów i specjalistów IT, często osób do działów obsługi klienta, sprzedaży czy marketingu. Ofert dla finansistów jest mniej, ale są interesujące. Zakres obowiązków może być bardzo szeroki – pracując w rozwojowym start-upie, można łączyć funkcje rachunkowości finansowej, kontrolingu, zarządzania płynnością, kadr i płac oraz administracji biurowej. Standardowemu zakresowi obowiązków np. kontrolera finansowego (przygotowywanie sprawozdań i raportów finansowych, kontrola przychodów i kosztów, koordynacja rozliczeń, współpraca z księgowością) towarzyszą wyzwania i specyfika pracy w start-upie.

Specjaliści w zakresie finansów, jeśli w kręgu ich zainteresowań leżą start-upy, mogą też wyspecjalizować się w ich ocenie finansowej oraz doradztwie i pracować „po drugiej stronie”, wspierając finansowanie innowacji, start-upów, np. w funduszu VC lub doradztwie inwestycyjnym. Oprócz przygotowywania analiz biznesowych, finansowych i rynkowych w takiej pracy wyzwaniem jest również zdobywanie i analizowanie informacji na temat najnowocześniejszych technologii.

Źródła:

https://interviewme.pl/blog/praca-w-startupie

Raport Polskie Startupy 2016, Agnieszka Skala, Eliza Kruczkowska, Fundacja Startup Poland

Autor: Barbara Ramza
Redaktor KarierawFinansach.pl

Redaktor serwisu KarierawFinansach.pl

Zobacz również