Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

SHELL - krakowski zespół Raportowania Finansowego - dynamika i doświadczenie!

Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
12.03.2012

Shell - lead


Dział Księgi Głównej i Raportowania w krakowskim oddziale Shell to 150-osobowy zespół ekspertów odpowiedzialnych za prowadzenie Księgi Głównej, czynności związane z raportowaniem oraz koordynację zamknięcia ksiąg dla ponad 120 spółek Shell. Większość z nich to spółki europejskie, głównie niemieckie, francuskie, holenderskie i brytyjskie, ale też podmioty z krajów Zatoki Perskiej, Azji Środkowej czy Republiki Południowej Afryki.


W ramach naszego działu wyróżnić można dwa obszary: Upstream i Downstream. Upstream to operacje biznesowe związane z poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu, obszar Downstream natomiast obejmuje wszelkie aktywności związane z przetwórstwem ropy, jej przeróbką chemiczną, produkcją paliw, olejów, smarów i innych produktów chemicznych oraz z ich dystrybucją i sprzedażą. Szeroki zasięg i zróżnicowana działalność spółek Shell pozwala na poznanie odmiennych modeli biznesowych i powiązanych z nimi metod raportowania dla tak różnych podmiotów jak spółka wydobywcza, rafineria, fabryka chemiczna, spółka dystrybucyjna, holdingowa, zarządzająca środkami finansowymi (treasury) i zarządzająca kontraktami (trading). Aby przybliżyć specyfikę pracy w naszym dziale, najlepiej oddać głos samym pracownikom:


Czym różni się praca w oddziale Shell od pracy w dziale finansowym innej firmy?


Paweł: Dział Księgi Głównej i Raportowania różni się od moich poprzednich miejsc pracy przede wszystkim oferując duże możliwości rozwoju kompetencji. Wynika to z faktu, że pracujemy z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w finansach i rachunkowości, co pozwala na cenną wymianę doświadczeń w codziennej pracy.


Ewa: Praca w Shell Business Serivce Centre daje możliwość poznania konsolidacyjnego raportowania spółek. Każda spółka jest połączona ze „spółką-matką" i wszystkie księgowania muszą być zgodne z zasadami obowiązującymi w całej grupie Shell, co rozwija nasze kontakty biznesowe z wieloma oddziałami firmy na świecie.


Jaki powinien być poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o pracę w naszym dziale?


Paweł: Firma poszukuje osób z wyższym wykształceniem, zarówno posiadających już doświadczenie w księgowości i finansach, jak i osób, które dopiero rozpoczynają karierę w tej dziedzinie. Ważna jest chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie procesów księgowych i raportowania. Osoby z większym doświadczeniem są odpowiedzialne za raportowanie dla spółek z grupy Shell. Osoby mniej doświadczone rozpoczynają ścieżkę kariery od stanowisk z mniejszą odpowiedzialnością, na przykład za określone księgowania związane z zamknięciem okresu, co daje możliwość zdobycia wiedzy umożliwiającej dalszy rozwój i awans.


Czy kandydat posiadający wiedzę tylko z zakresu polskich zasad rachunkowości poradzi sobie z koniecznością raportowania według odmiennych zasad rachunkowości?


Ewa: Polskie zasady rachunkowości są już w dużej mierze dostosowane do międzynarodowych standardów, co ułatwia szybkie zapoznanie się z wymogami obowiązującymi w spółkach wchodzących w skład grupy Shell. W naszym Centrum działa zespół osób,
które na bieżąco śledzą zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości i dbają o to, by wszyscy zainteresowani mogli szybko się z nimi zapoznać. Dodatkowo Shell oferuje swoim pracownikom bogatą bazę stale aktualizowanych szkoleń on-line dotyczących rachunkowości i finansów.


Jakie możliwości rozwoju daje Shell swoim pracownikom?


Ola: Shell daje szerokie możliwości rozwoju zarówno merytorycznego, jak podnoszenia poziomu tzw. kompetencji miękkich, poprzez udział w międzynarodowych projektach. Inicjatywa w dużym stopniu należy do pracownika i jego chęci podjęcia się nowych zadań, jak również jego zaangażowania i motywacji. W ciągu trzech lat mojej pracy w Shell wzięłam udział w dwóch projektach migrujących procesy raportowania wewnętrznego i zewnętrznego do Krakowa z Holandii oraz z Turcji. Byłam też zaangażowana we wdrożenie zintegrowanych systemów IT w ramach modułu finansowo-księgowego oraz w kilka projektów „Continous Improvement", prowadzonych według metodologii Six Sigma. Oprócz rozwoju w ramach wykonywanej pracy, Shell oferuje szkolenia merytoryczne, interpersonalne i językowe, a także wspiera pracowników podnoszących swoje kwalifikacje w ramach programu ACCA, CIMA czy biegłego rewidenta. Mamy też możliwości rozwoju kariery zawodowej w zagranicznych oddziałach Shell.


Co uważasz za największą zaletę pracy w naszym dziale?


Łukasz: Samodzielność w organizowaniu sobie pracy! Zadaniowy charakter pracy w przypadku niektórych stanowisk w naszym dziale pozwala na elastyczne kształtowanie swoich godzin pracy zgodnie z wymogami biznesu i własnymi preferencjami, co jest szczególnie ważne dla młodych rodziców. Każdy z nas może stworzyć swój indywidualny plan rozwoju, który wspomagany jest procesem oceny kompetencji i dopasowywaną do niego ofertą szkoleń.


Czym różni się praca w oddziale Shell od pracy w centrum outsourcingowym (BPO)?


Marta: Podstawową różnicą jest fakt, że nasz oddział w Zabierzowie pracuje wyłącznie dla Shell. Jest to wyraźnie odczuwalne w kontaktach z pracownikami innych spółek Shell, dla których jesteśmy kolegami z tej samej firmy. Ponadto praca w Shell cechuje się dużo większą samodzielnością i odpowiedzialnością za przydzielone zadania. Daje możliwość swobodnego kontaktowania się z osobami pracującymi we wszystkich oddziałach firmy w celu zebrania informacji potrzebnych w codziennej pracy. Tymczasem, w poprzedniej firmie w której pracowałam możliwości kontaktów były ograniczone, tylko kierownik był jedynym przedstawicielem zespołu na zewnątrz. Dzięki temu, że Shell jest firmą globalną, praca tutaj daje możliwość kontaktu z wieloma różnymi krajami i kulturami, co przekłada się na zdobywanie cennych doświadczeń. Jeśli ktoś chce zaangażować się w inne obszary poza swoimi podstawowymi zadaniami, ma do wyboru bardzo wiele inicjatyw w obszarze Finance Operations.


Dzięki szerokiemu zakresowi zróżnicowanych pod względem trudności zadań, nasz Zespół Księgi Głównej i Raportowania (Manage Close) jest dobrym miejscem do długoterminowego planowania swojego rozwoju. Jesteśmy zgranym zespołem, otwartym na nowe doświadczenia, korzystającym z możliwości jakie daje firma dzięki swojej wielokulturowości i obecności w wielu lokalizacjach rozsianych po całym świecie.


Osoby chcące dołączyć do naszego zespołu zapraszamy do przesłania swojej aplikacji na: www.shell.pl.


Wojciech Krygowski
Operations Manager
Manage Close Downstream


Shell - ludzie

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również