Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szersza perspektywa w biznesie. Kim jest finansowy analityk biznesowy?

Od master data, poprzez business intelligence, po tworzenie skomplikowanych analiz, które mają wpływ na strategiczne decyzje międzynarodowych instytucji. Zajrzyj za kulisy pracy analityka biznesowego. Zapraszamy do lektury kolejnego wywiadu z ekspertem Shell Business Operations w ramach naszego cyklu redakcyjnego "Szersze spojrzenie".
Akcja redakcyjna: Szersze spojrzenie
Kategoria: Wiadomości
25.11.2015

Finansowa analiza biznesowa to jeden z obszarów silnie powiązanych z rozwojem technologii oraz wzrastającym znaczeniem informacji i odpowiedniego zarządzania nimi. Jak analiza biznesowa zatem potrafi sprostać tym dwóm wyzwaniom, które mają wymiar globalny i silnie wpływają na obecny kształt sektora nowoczesnych usług biznesowych?

Fabio d’Amato: Z pewnością przyznasz mi rację, że technologia ma ogromny wpływ zarówno na nasze życie zawodowe, jak i osobiste. W kontekście biznesowym nowe rozwiązania informatyczne z pewnością zaczynają tworzyć wartość na wielu różnych poziomach – strategicznym, zarządczym czy też operacyjnym. Analiza biznesowa to w pewnym sensie odpowiedź na tę bardzo znaczącą zmianę technologiczną, która wspiera profil biznesowy zwłaszcza dużych przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym. Dzięki naszej pracy podejmowanie istotnych decyzji biznesowych staje się nie tylko łatwiejsze, ale również bardziej trafne. Obecnie nie sprawdzają się już starsze metody zarządzania. Kluczem do sukcesu moim zdaniem jest powiązanie i ustrukturyzowanie nowych technologii w świecie biznesu. Nasza profesja świetnie wpisuje się w ten kontekst.

Z jakich narzędzi korzystają w swojej codziennej pracy analitycy biznesowi?

Praca każdego analityka biznesowego ściśle wiąże się ze zbiorami danych i zarządzaniem informacjami. Dlatego zazwyczaj korzystamy z narzędzi wypracowanych przez dziedzinę business intelligence oraz z takich systemów ERP (skrót od ang. enterprise resource planning; określenie systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw – przyp. red.), jak m.in. SAP. Z punktu widzenia analityka biznesowego te narzędzia okazują się bardzo pomocne w głębszym zrozumieniu analizowanych historycznych danych finansowych. Jednakże nie tylko samą interpretację oraz poszukiwanie zależności mam na myśli. Na podstawie tych przesłanek jesteśmy w stanie przewidywać trendy biznesowe mające wpływ na cykl życia przedsiębiorstwa. Aby efekty naszej pracy można uznać za wartościowe, analitycy biznesowi muszą nauczyć się patrzeć na biznes z bardzo szerokiej perspektywy. Zbiory danych wewnętrznych to tylko część naszej pracy. Ogromny wpływ na działalność takich spółek, jak właśnie Shell, mają również czynniki zewnętrzne. I z bogactwa tych informacji analitycy uczą się wyciągać wnioski. Znaczenie mają nie tylko notowania surowców, ale również, przykładowo, sytuacja geopolityczna kraju, z którym jest związane przedsiębiorstwo.

Skąd pozyskują Państwo te informacje? Czy kompletują Państwo zbiory danych na własną rękę?

Wiele zależy od etapu analizy i jej przedmiotu. Zazwyczaj korzystamy z informacji przekazywanych nam przez inne departamenty lub instytucje zajmujące się wybraną dziedziną w przestrzeni biznesowej. To może brzmieć zbyt ogólnie, ale przewidywania analityka biznesowego oparte są na naprawdę twardych danych. Sięgnijmy po przykład z mojej pracy. Patrzymy na przykład na ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 

Komu przekazują Państwo efekty swojej pracy?

Analiza biznesowa łączy ze sobą dwa obszary biznesowe – operacyjny z managerskim. W ramach moich codziennych obowiązków mam okazję współpracować zarówno z działami produkcyjnymi, jak i z osobami na stanowiskach zarządczych, którzy podejmują decyzje mające wpływ na pracę operacyjną. Analityk biznesowy w swoich przewidywaniach musi pogodzić ze sobą wiele odrębnych punktów widzenia – oczekiwania finansowe (budżet), limity środowiskowe oraz prawa pracownicze (BHP).

Wspominał Pan na początku naszej rozmowy o narzędziach business intelligence. Czy Państwa profesja wiąże się z dynamicznie rozwijającą się dziedziną master data management (MDM)? 

MDM nazwałbym kręgosłupem dziedziny business intelligence, która pozwala dostarczyć użytkownikom końcowym wartościowych i cennych informacji w możliwie w jak najkrótszym czasie. Oczywiście od analityków biznesowych nie wymaga się dogłębnej wiedzy z obszaru master data, ale z pewnością można ją uznać za duży atut w profilu zawodowym takiego specjalisty.

Przejdźmy do tematu analizy predyktywnej. Czy również ten obszar data science dotyczy analizy biznesowej? 

W obszarze planowania – jak najbardziej analityka biznesowego w pewnym sensie można nazwać predyktywnym. Nasze przewidywania obejmują aktywa oraz rezerwy, którymi Shell dysponuje razem z partnerami biznesowymi, np. w zakresie joint venture. Dlatego, w ramach naszej profesji w Shell Business Operations pełnimy rolę Asset Analyst, czyli analityka odpowiadającego za określoną linię biznesową w danym kraju.

Jakiej wiedzy wymaga się od analityka biznesowego?

Analiza biznesowa obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień, dlatego od analityków oczekuje się przede wszystkim zrozumienia zasad funkcjonowania biznesu, przedsiębiorstwa i konkretnej branży. Finansowy analityk biznesowy przekracza kompetencje analityka finansowego i skupia się również na danych makroekonomicznych. Poza tym znaczenie ma również znajomość wybranego procesu biznesowego – bez niej trudno wyselekcjonować wartościowe dane. W tym zawodzie liczą się również umiejętności miękkie. Analityk biznesowy często kontaktuje się z różnymi interesariuszami, powinien zatem posiadać wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, prezentacyjne oraz negocjacyjne. Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi ma w naszym zawodzie szczególne znaczenie, ponieważ często trzeba się zmierzyć z różnymi, odmiennymi od naszego punktami widzenia.

Z jakimi interesariuszami Państwo współpracują?

Interesariuszy dzielimy na dwie grupy – wewnętrzną oraz zewnętrzną. Tę pierwszą tworzą działy operacyjne, czyli m.in. produkcja, managerowie odpowiedzialni za planowanie, specjaliści ds. środowiska lub bezpieczeństwa oraz oczywiście działy finansowe, w tym głównie corporate finance. Do drugiej grupy natomiast zaliczyłbym naszych partnerów, z którymi współpracujemy w ramach spółek joint venture, oraz instytucje publiczne.

Jakie korzyści płyną z pracy analityka biznesowego dla niego samego?

Analiza biznesowa to bardzo ciekawa przygoda dla tych, którzy chcą przez cały czas się rozwijać. Od specjalistów w tej branży wymaga się dużej samodzielności i dociekliwości. Zadawanie odpowiednich pytań i umiejętność interpretacji oraz prezentacji pozyskanych informacji to sedno naszej pracy. W związku z tym, że współpracujemy z ekspertami z różnych działów, mamy szansę na ciągłą naukę. To moim zdaniem jedna z najważniejszych korzyści na tym stanowisku.

Jak może wyglądać kariera analityka biznesowego?

Analitycy biznesowi mają do wyboru dwie ścieżki kariery. Pierwsza z nich dotyczy stanowisk eksperckich i seniorskich. Należy pamiętać o tym, że od analityków oczekuje się kilkuletniego doświadczenia zawodowego, a proces specjalizacji trwa o wiele dłużej niż w przypadku analityka finansowego. Aby dokładnie poznać funkcjonowanie biznesu, potrzebujemy kilku lat, zwłaszcza że nawet w obszarze naszej organizacji analiza biznesowa różni się od siebie przy uwzględnieniu dwóch istotnych obszarów – upstream oraz downstream. Osoby o profilu liderskim natomiast mogą wybrać ścieżkę managerską, awansując na początku na stanowisko kierownika zespołu.

Ekspert: Fabio d’Amato
Analityk Biznesowy Shell Business Operations

Ukończył studia MBA i pracował jako Finance Business Advisor w Shell Italy. Od pięciu lat mieszka i pracuje w Polsce, zdobywał swoje doświadczenie w działach AR, GL i jako Team Leader. Od 2014 roku pracuje na stanowisku analityka biznesowego dla Upstream Norwegia. Jest obecnie w trakcie zdobywania kwalifikacji CIMA.

Zobacz również