Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Technologia, klient czy produkt, co najbardziej wpłynie na przyszłość branży pośrednictwa?

Procesy demograficzne, zmiany w modelach biznesowych pośredników finansowych, działalność fintechów oraz zwiększający się udział kanałów zdalnych w dystrybucji produktów pośredników to najważniejsze czynniki decydujące o branży pośrednictwa finansowego w bliższej i dalszej przyszłości. Do takich wniosków doszli uczestnicy jednej z debat w ramach III Kongresu Pośrednictwa Finansowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.
Kategoria: Wiadomości
24.10.2017

Wzrost średniej długości trwania życia, zmniejszenie liczby ludności oraz starzenie się społeczeństwa to elementy istotne dla funkcjonowania wielu instytucji, w tym finansowych. Z drugiej jednak strony na rynek usług finansowych wchodzą młode generacje obywateli, którzy mają inne systemy wartości, stosunek do pracy, narzędzia komunikacji czy modele podejmowania decyzji finansowych niż poprzednie pokolenia. To dlatego pośrednicy finansowi będą musieli dostosować swoje modele biznesowe do potrzeb obecnych i przyszłych emerytów, którzy tworzą nowy segment silver banking (gerobanking), jak również do oczekiwań pokolenia Y (tzw. millenialsów). Dla pośredników może to oznaczać określone wyzwania w zakresie modeli biznesowych, ponieważ w dającej się przewidzieć przyszłości (5–10 lat) najprostsze produkty kredytowe i finansowe będą oferowane i sprzedawane w kanałach zdalnych. W tym obszarze pośrednicy finansowi będą konkurować z fintechami, czyli stosunkowo nowymi firmami działającymi w obszarze nowoczesnych technologii. Przechodzenie od kanałów tradycyjnych (offline) do kanałów zdalnych (online) będzie związane również z aspektami kosztowymi i poszukiwaniem przez pośredników optymalnych finansowo rozwiązań biznesowych.

 

Bliższa i dalsza perspektywa

Kolejnym ważnym dla branży zagadnieniem są możliwe zmiany w modelach biznesowych pośredników finansowych w bliższej i dalszej przyszłości. W krótkiej perspektywie sytuacja makroekonomiczna wydaje się pozytywna dla działalności pośredników. W dłuższej perspektywie istnieją jednak poważne zagrożenia dla istotnego jej pogorszenia, co mogą odczuć pośrednicy finansowi.

– W krótkiej perspektywie pośrednictwo finansowe będzie zmierzało w kierunku doradztwa finansowego, ponieważ klienci będą oczekiwali rzetelnej informacji i porad – stwierdził Andrzej Reterski, Prezes Zarządu Domu Finansowego QS. – Jednak w dłuższej perspektywie można będzie spodziewać się powrotu tradycyjnego modelu pośrednictwa, bowiem gdy banki zaostrzą warunki udzielania kredytów, klienci nie będą poszukiwać najlepszych ofert na rynku, a w ogóle banków chcących im udzielić kredytu.

Zwrócono także uwagę na lukę w rentowności między bankami, jako dostawcami produktów, a pośrednikami. Jak wskazał Bartłomiej Babicz, Dyrektor Obszaru Bankowości Detalicznej Nest Banku, o ile rentowność tych pierwszych, w związku nowymi regulacjami, podatkami i parapodatkami, obniżyła się, o tyle rentowność pośredników finansowych pozostała w miarę stabilna. W długim okresie będzie ona nie do utrzymania.

– Wyższa rentowność sektora pośrednictwa finansowego wynika z większej swobody w prowadzeniu działalności oraz mniejszej liczby regulacji i obciążeń fiskalnych w stosunku do banków – dodał Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A.

Wskazano również na przyszłą tendencję, jaką jest konsolidacja branży pośrednictwa na skutek zmian regulacyjnych oraz uniwersalizacji oferty pośredników finansowych, czyli łączenia „pod jednym dachem” produktów bankowych i pozabankowych dla konsumentów i firm.

 

Konkurencja fintechów

Zarówno fintechy, jak i zwiększanie udziału kanałów zdalnych w dystrybucji produktów pośredników, to kolejne istotne zagadnienia z punktu widzenia przedstawicieli branży. W najbliższej przyszłości najprostsze produkty kredytowe o charakterze masowym będą naturalnie przesuwane z kanału stacjonarnego do kanałów zdalnych. Jedynie bardziej skomplikowane produkty, np. kredyty hipoteczne czy produkty dla przedsiębiorstw, będą oferowane w sieci stacjonarnej. Być może w przyszłości za taką obsługę będzie trzeba dodatkowo płacić. Według eksperów fintechy są i pozostaną konkurencją dla pośredników finansowych, ale są obszary, w których mogą współpracować, co zresztą już się dzieje na wzór poszukiwania współpracy przez tradycyjne banki z fintechami. Ważne, by pośrednicy finansowi nie przeoczyli czasu na dostosowanie swoich modeli biznesowych do konkurencji z fintechami.

 

Przyszłość pośrednictwa

Jakie zmiany prognozują eksperci w zakresie produktu oferowanego przez pośredników finansowych w przyszłości? Jeszcze kilkanaście lat temu klientami pośredników byli wyłącznie konsumenci zaciągających kredyty bankowe. Od kilku lat ta sytuacja zmienia się, ponieważ wzrasta udział pożyczek pozabankowych w ogólnej sprzedaży pośredników. Według danych pośredników zrzeszonych w  KPF w 2012 r. wynosił on 1%, zaś w połowie 2017 r. – już 15%. Inną odnotowaną tendencją jest wzrost udziału sprzedaży produktów kredytowych dla firm, który wobec istniejącej i pogłębiającej się luki finansowania sektora MSP ze strony banków, będzie się zwiększał. Jeśli zaś chodzi o leasing i faktoring dla przedsiębiorstw oraz korporacyjne pożyczki pozabankowe i leasing nieruchomości, to zdaniem ekspertów w tych segmentach rynku istnieje luka podażowa, która z czasem wypełni się przez podmioty oferujące tego typu usługi.

 

O wydarzeniu: W debacie, moderowanej przez Prof. UEP dra hab. Krzysztofa Waliszewskiego, uczestniczyli: Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.; Andrzej Reterski, Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS S.A.; Bartłomiej Babicz, Dyrektor Obszaru Bankowości Detalicznej, Nest Bank S.A.; Bartosz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Biznesowej, Euro Bank S.A.; Tymon Zastrzeżyński, współzałożyciel serwisu Pozyczkaportal.pl oraz Grzegorz Ufnal, Chief Legal Officer, Property Secured Fund S.A.

 

 

Źródło: informacja prasowa Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również