Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Terminarz egzaminów 2014: Europejski Certyfikat Bankowca

Związek Banków Polskich (ZBP) udostępnił na stronie www.zbp.pl w zakładce Egzaminy, nowy terminarz egzaminów na I połowę 2014 roku.
Kategoria: Wiadomości
21.01.2014
Egzamin ten organizowany jest w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. System Standardów jest systemem certyfikacji Związku Banków Polskich (ZBP), który służy stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników sektora finansowego w Polsce. 

Certyfikacja ECB EFCB została opracowana przez wiodące instytucje kształcenia bankowego z 17 krajów Europy, będące członkami EBTN (European Banking and Financial Services Training Association Asbl). Uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca może pomóc w  uzyskaniu  pracy w sektorze bankowym, nie tylko w Polsce i uatrakcyjnić własną pozycję zawodową.

Otrzymanie certyfikatu ECB jest potwierdzeniem posiadania wiedzy ogólnobankowej i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca. Zdanie egzaminu jest także jednym z warunków ubiegania się w przyszłości o stopień zawodowy Dyplomowany Pracownik Bankowy. Drugim warunkiem jest m.in. 2 letni staż pracy w banku lub innej instytucji finansowej- uczestnika Systemu Standardów. Zdobycie takiego stopnia, potwierdzane jest Certyfikatem ZBP.


Zobacz również