Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

TRIPLE E wprowadza nową jakość kwalifikacji bankowych w Europie

18 września 2014 w siedzibie Europejskiej Federacji Bankowej w Brukseli odbyło się seminarium pod hasłem „A new accreditation model of professional qualifications in the financial services sector in Europe”.
Kategoria: Wiadomości
26.09.2014

Seminarium jest elementem 2-letniego projektu europejskiego TRIPLE E („Kwalifikacje z potrójnym E”), realizowanego w międzynarodowym partnerstwie, z inicjatywy European Banking & Financial Services Training Association (EBTN). Warszawski Instytut Bankowości pełni w projekcie rolę Koordynatora Metodologicznego. Projekt ma na celu zebranie dostępnych dziś dobrych praktyk, narzędzi oraz rekomendacji unijnych (EQF, ECVET, EQAVET - stąd potrójne E), dotyczących nowoczesnych kwalifikacji i opracowanie na ich podstawie wspólnego, zintegrowanego standardu profesjonalnych kwalifikacji dla sektora usług finansowych w UE.


W seminarium aktywnie uczestniczyło 60 specjalistów z różnych krajów, reprezentujących świat bankowości, finansów, nauki, edukacji i kształcenia zawodowego, polityki, zasobów ludzkich i spraw społecznych. Prezes EBTN, Clemens Spoorenberg w swoim powitalnym wystąpieniu podkreślał, że misją EBTN jest wyznaczanie standardów w zakresie akredytacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w europejskim sektorze usług finansowych. “Transparentne, profesjonalne standardy kwalifikacyjne są ważnym składnikiem zmiany, jaką chcemy zobaczyć w relacji bankowiec-klient". Wiceprezes WIB, pełniąca funkcję Wiceprezesa EBTN, Mariola Szymańska-Koszczyc, prezentując projekt standardu TRIPLE E, wskazała: „Postawiliśmy sobie ambitny cel opracowania standardu jakościowego, który jest silnie związany z potrzebami biznesowymi sektora usług finansowych i europejskimi standardami kwalifikacji zdefiniowanymi przez EQF, ECVET i EQAVET”. Wiceprezes podkreślała konieczność zbudowania mocnego sojuszu wszystkich kluczowych interesariuszy: „najlepsza jakość jaką możemy dostarczyć RAZEM”. Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem międzynarodowych ekspertów podkreślano chęć współpracy z partnerami społecznymi, otwartego dialogu, a także wdrożeń pilotażowych w organizacjach bankowych i silnej orientacji na ochronę klienta oraz jakość usług.


Zaprezentowany podczas seminarium standard kwalifikacji z potrójnym E będzie teraz poddany konsultacjom branżowym. Ostateczny efekt tych prac zostanie zaprezentowany podczas konferencji podsumowującej projekt, w Brukseli,
24 września 2015.


Więcej o projekcie TRIPLE E »

Zobacz również